این بار بیش از دوره های گذشته ورزشکاران به خیابان بهشت راه یافتند و در میان سایر نفرات نیز یک خواننده حاضر است که این نشان می دهد برخی از مردم به سابقه اجرایی و یا مدیریتی کار ندارند بلکه به اسم ها رای داده اند.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی اسلامی شهر و روستا در حالی به اتمام رسید که این بار بیش از دوره های گذشته ورزشکاران به خیابان بهشت راه یافتند و در میان سایر نفرات نیز یک خواننده حاضر است که این نشان می دهد برخی از مردم به سابقه اجرایی و یا مدیریتی کار ندارند بلکه به اسم ها رای داده اند.

به گزارش ایرنا، از این پس هر کدام از اعضای شهرداری که بخواهد پایش را فراتر از حیطه بگذارد و در شهر جولان زیادی بدهد به طور قطع زیر یک خمش گرفته شده و فیتیله پیچ خواهد شد زیرا یک کشتی گیر دیگر نیز، به شورای شهر تهران اضافه شده است!!
شورای شهر البته به منظور جابجا کردن سنگ های بزرگ از پیش پای مردم، دیگر از شهرداری و جرثقیل کمک نمی گیرد، زیرا قوی ترین مرد جهان را همراه خود دارد!
البته تکواندو کار کشورمان که عضو دیگر شورای شهر چهارم می باشد هم، گاهی قصد دارد به تمرینات کششی و رزمی برای اعضا بپردازد تا آنان را از خمودگی های نشستن روی صندلی رهایی دهد.
اما ترکیب تازه اعضای شورای شهر تهران نشان می دهد دیگر جلسات شورا کسل کننده نخواهد بود زیرا با وجود خواننده ای که صدای دلنشینی دارد فضا مفرح و نشاط آور خواهد شد!
لیست تازه شورای شهر تهران نشان داد، مردم به تنوع رای داده اند و هنوزبرخی ها عقلشان به چشمشان است.
ترکیب فعلی و قدیمی نشان می دهد در تهران، از این پس نیازی نیست که اعضای شورای شهر تنها مدارک مدیریت شهری،عمران ، شهرسازی و ... را داشته باشند، زیرا فقط داشتن یک چهره آشنا که مدالی هم کسب کرده یا آنکه پیشرفتی در عرصه ورزشی به دست آورده کفایت می کند.
البته هنوز کسی نمی داند این ورزشکاران چگونه می خواهند تجربیات سراسر مفید خود را!! به همکارانشان که گاهی از سن مدیریتی گذر کرده اند، منتقل نمایند.
به نظر می رسد از این پس کلاسهای فوق برنامه خارج از جلسات برای اعضای شورای شهر تهران برگزار می شود و یا آنکه مدیران تیم های ملی با حضور در شورای شهر مشورت لازم را از اعضای شورا یافت می کنند زیرا در لیست حاضر مدیر سابق یکی از تیم های مطرح کشور حضور دارد.
هنوز کسی نمی داند این شورای شهر چه منفعتی برای اعضایش دارد که خرج ها و تبلیغات گزاف آن هنوز پس از چند روز از کف خیابان ها و دیوارهای شهر پاک نشده است.
ای کاش برخی از اعضا که می دانستند ثمری برای مردم شهرشان ندارند به هیچ عنوان ورود نمی یافتند و یا ای کاش شرط سنی هم برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته می شد تا از کارایی افراد جوان و مدیر استفاده شود.