در رخدادی عجیب، آغاز ثبت نام برای مرحله خوداظهاری یارانه نقدی با روز ملی فناوری هسته ای مقارن شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از فرهنگ نیوز، در روزهای اخیر تبلیغات مکرر و انبوه دولت از طرق مختلف به خصوص صدا و سیما جهت متقاعد نمودن مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی و ارتباط آن به شکوفایی اقتصاد کشور و کاهش هزینه های درمانی شبهات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.
اما هم زمان شدن آغاز این خود اظهاری با روز ملی فناوری هسته ای، رخدادی است که تا حدودی عجیب می نماید و شبهات دیگری را نیز در اذهان به وجود می آورد.
برخی از این سوالات و شبهات از این قبیل هستند:|
- آیا دولت با هم زمان نمودن آغاز طرح خود اظهاری دریافت یارانه نقدی با روز ملی فناوری هسته ای قصد به حاشیه راندن این موفقیت بزرگ دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران را دارد؟
- آیا جشن های روز ملی فناوری هسته ای و تبیین دلایل نیاز کشور به دستیابی به این انرژی مهم نیز توسط دولت به حاشیه رانده می شود؟
- آیا دولت توانایی پرداخت یارانه نقدی را ندارد؟
- مبالغ حاصل از انصراف از دریافت یارانه های نقدی قرار است با چه اصول و روشی در بخش های دیگر (اصولا بخش های تولیدی) تزریق شود تا موجب شکوفایی اقتصادی گردد؟
- آیا طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها و مصوبات مرتبط با آن دریافت یارانه نقدی فقط مختص "فقرا و نیازمندان"است؟

- میزان افزایش قیمت ها در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها چقدر و در چه زمینه هایی است و این رخداد در چه مدت زمان و طی چه مراحلی صورت می پذیرد؟
- بر اساس کدام ادله در تبلیغات دولت در رسانه ملی، انصراف از دریافت یارانه نقدی مصادف با عزت و اقتدار ایران و شکوفایی اقتصادی مطرح شده است؟
- چرا دولت به جای توضیح و بیان ادله مستحکم در زمینه درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، به سوی تبلیغات وسیع و انبوه روی آورده است؟
البته این ها تنها چند نمونه از شبهات مطرح شده در این زمینه است و اذهان عمومی منتظر پاسخگویی دولت "تدبیر و امید" به آنها پیش از آغاز طرح خود اظهاری و مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها است.