بدون شک یکی از اهداف معارضان نظام جمهوری اسلامی در غائله های انتخاباتی خرداد ماه امسال استفاده از نیروهای درون نظام جهت تقابل با یکدیگر و سپس بهره برداری از فضای حاصل از این تقابل بود.

 اصرار این گروهها بر این کار تا جایی پیشرفت که مقام معظم رهبری ضمن اعلام خطر به برخی از افراد و گروهها آنها را از قرار دادن مردم در برابر مردم برحذر داشتند. واضح است که در اثر رویارویی و تقابل مردم با مردم، معارضان و مخالفان با کمترین هزینه به نتیجه دلخواه خود خواهند رسید. این در حالی بود که علیرغم آشکار شدن دست اندازیها و دخالتهای برخی کشورها و جریانهای مخالف در این غائله برخی گروههای سیاسی و افراد که به تعبیر رهبری انقلاب یا غافلند یا جاهل باز هم به کوبیدن بر طبل توخالی خود ادامه دادند. اما به نظر می رسد این گروه پس از مواجه با افکار عمومی و هوشیاری آحاد مردم و نخبگان در مقابل توطئه ها و دستگیری برخی چهره ها و عناصر طراح و برنامه ریز در آشوبهای خیابانی دست به تغییر استراتژی زده است. با دقت در برخی اتفاقات در هفته های اخیر و با توجه به منافع جریان آشوب طلب و قانون گریز در حال حاضر به نظر می رسد که جبهه ضد عدالت با هدف قرار دادن بخشهایی از جامعه که پشت سر جریان عدالتخواه قرار گرفته اند به نوعی ایجاد نارضایتی در این جبهه را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

 

گسترش جبهه ضد عدالت در سالهای اخیر و حضور حامیان آنها در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور این امکان را بیش از پیش برای آنان فراهم کرده است تا ضمن ایجاد نارسایی در خدمت رسانی به مردم، زمینه های لازم را جهت تغییر جریان حاکم بر افکار عمومی از همراهی با جبهه عدالتخواهی به سکون و در نهایت تقابل با این جبهه، فراهم سازد. طبق گزارشات مختلف و متعدد مردمی و برخی مشاهدات عینی این حرکت در برخی حوزه ها محسوس تر از گذشته شده است. مترو تهران یکی از این حوزه ها است که با توجه به روزهای گرم تابستان و جمعیت متراکم در ساعتهای اوج ترافیک بویژه در هنگام عصر اختلالاتی در آن روی می دهد که احتمال غیر عمد بودن آنها بمراتب کمتر از حالتهای دیگر است. خاموش شدن دستگاههای تهویه قطارهای خط یک تهران بویژه زمانیکه این قطار از ایستگاه امام خمینی به سمت شهرری در حركت است بیانگر نوعی شیطنت هوشمندانه است که به نحوی تفکرات حاکم بر توده های شمال شهر-جنوب شهر را به رویارویی فرا می خواند. شاید به نوعی این حرکت را بتوان تحریکی نرم در حوزه افکار عمومی ارزیابی کرد به نحویکه در درجه اول ایجاد نارضایتی در طیف مذکور یا جامعه هدف بصورت سازماندهی شده تقویت گردد و سپس از فریادهای ناشی از این نارضایتی برداشت های مورد نیاز طراحان صورت گیرد.

 

نمونه دیگری از این نوع حرکت را می توان در خط متروی تهران-کرج مشاهده کرد. در این خط با توجه به حجم و انبوه مسافر در اغلب ساعات، برنامه ریزی حضور قطارها در مقابل سکو براي مسافرگيري در تنظيم ترافيك ايستگاههاي ابتدايي و انتهايي تاثير بسزايي دارد كه البته در ماههاي گذشته به خوبي و طبق روال رعايت شده است. اما در هفته هاي اخير اين روال نيز تغيير كرده است بنحويكه در استقرار قطارها براي مسافرگيري آنقدر تعلل صورت مي گيرد تا ايستگاه مملو از مسافر شود. در اين هنگام با استقرار قطار در مقابل سكو، تراكم مسافراني كه بعضا براي رسيدن به مقصد عجله هم دارند چنان وضعيتي ايجاد مي كند كه نه تنها شايسته فرهنگ و جايگاه فرهنگي مردم ما نيست بلكه مخاطراتي را براي بخشي از مسافران بويژه سالمندان و كودكان ايجاد مي كند. جالب است كه با بروز چنين حالتي در مقابل دربهاي قطار افرادي در گوشه و كنار ديده مي شوند كه از زواياي مختلف به ثبت تصاوير ناشي از فشار و هجوم مسافران و در برخي موارد درگيريهاي ايجاد شده مشغولند. هرچند هدف اصلي اين افراد از ثبت تصاويري اين چنين كاملا مشخص نيست اما حضور افرادي در ساعات مختلف و تهيه فيلم از اين صحنه ها تا حدودي سوال برانگيز جلوه مي كند. اين سوال با درنظر گرفتن رفتار برخي از رسانه هاي داخلي و خارجي و شبكه هاي ماهواره اي در سوء استفاده از فيلمها و عكسهاي آشوبها و اغتشاشات اخير و تحريك افكار عمومي بسيار جدي تر مي شود.

 

در كنار اين موارد بحث قطعي برق در بخشهاي مختلف و وسيعي از جنوب شهر تهران بويژه مناطقي از شهر ري و نواحي اطراف آن در هفته هاي اخير و در نوبتهاي متوالي چندين ساعته بدون هيچگونه اعلام قبلي مبني بر خرابي تاسيسات يا انجام هرگونه عمليات ديگر نشان از برخي اقدامات در ظاهر عادي اما در باطن هماهنگ شده مي دهد كه با توجه به برخي شيطنت ها در سالهاي گذشته نيز چندان بي ارتباط با ساير اقدامات فوق جلوه نمي كند. اين در حالي است كه مسئولان ارشد وزارت نيرو در مصاحبه هاي متعدد از عدم قطع برق در تابستان امسال با توجه به بارندگيهاي ماههاي گذشته خبر داده بودند.

علي ايحال شايد سلسله اقدامات مشابهي در ديگر حوزه ها و زمينه هايي كه بصورت مستقيم با افكار عمومي جامعه در ارتباط است از سوي حاميان قدرت و ثروت و پادوهاي اجرايي اين جريان در مقاطع مختلف زماني براي بخشهايي از جامعه طراحي شده باشد كه نيازمند هوشمندي و درايت مسئولان ارشد دولت بويژه در حوزه هاي خدمات عمومي است تا ضمن قطع دست عاملان و آمران اينگونه اقدامات از مسير خدمت رساني به مردم، جبهه ضد عدالت را عملا از رسيدن به هدف خود كه همانا ايجاد جو نارضايتي در افكار عمومي جامعه (يا بخشهايي از جامعه) است بازدارند.