در این گزارش یکی از مهمترین دلایل تورم سه سال اخیر کشور، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان شده است. در حالیکه طبق یکی از نمودارهای همین گزارش، شوک تورمی ناشی از فاز اول هدفمندی یارانه ها تا تیرماه سال 90 به طور کامل تخلیه شده و شوک های تورمی بعدی ناشی از شوک های بازار ارز است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان ۷۲: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آسیب‌شناسانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است که تناقضات فراوانی در آن وجود دارد.

در این گزارش یکی از مهمترین دلایل تورم سه سال اخیر کشور، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان شده است. در حالیکه طبق یکی از نمودارهای همین گزارش، شوک تورمی ناشی از فاز اول هدفمندی یارانه ها تا تیرماه سال ۹۰ به طور کامل تخلیه شده و شوک های تورمی بعدی ناشی از شوک های بازار ارز است.

در این نمودار، سه شوک تورمی در سه ماهه آخر سال ۸۹، دو ماهه آخر سال ۹۰ و مهر و آبان سال ۹۱ مشاهده می‌شود. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، شوک اول مصادف با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است. شوک دوم به شوک اول ارزی در بازه زمانی دی و بهمن ۹۰ باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی، ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین شوک سوم تورمی نیز به شوک دوم ارزی در اوایل پاییز ۹۱ باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی ۵۴ درصد افزایش پیدا کرد.