بسیار دور از ذهن است باور کنیم اصلاح طلبانی که تا دیروز تز" هر کس غیر از احمدی نژاد " را سر می دادند امروز در دو جبهه ، مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند .

استراتژیست‌های دوم‌خرداد به اقدامات دولت نهم به نفع طبقات و اقشار پایین جامعه (از لحاظ اقتصادی) همچنین میزان محبوبیت  دکتر احمدی نژاد در بین توده های مردم آگاهند ، آنان علی رغم تبلیغات خود علیه دولت نهم ، در یافته اند که احمدی نژاد رای قابل توجهی را در میان عموم مردم خصوصا اقشار متوسط و پایین جامعه ، استانهای محروم ،حاشیه ای و در حال رشد و همچنین مذهبیون نا راضی از جریانهای غیر دینی اصلاحات دارد.این مساله از یک سو و اینکه ممکن است ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات با کاندیدای واحد ،اصولگرایان را بر اجماع بر دکتر احمدی نژاد ترغیب نماید ،ترجیح دادهاند  با دو کاندیدا وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شوند. مهندس میر حسین موسوی به عنوان کاندیدای اصلی و حجت الاسلام مهدی کروبی به عنوان "کاندیدای رای شکن".

در همین راستا اصلاح طلبان سعی میکنند ضمن حمایت قاطع از میر حسین قسمتی از نیروهای خود را به سوی اردوگاه آقای کروبی گسیل دهند، تا شیخ اصلاحات را به ماندن در عرصه ترغیب و تشویق نمایند.اینان خوب میدانند که آقای کروبی با توجه به موقعیت قومیتی،سابقه انقلابی ، شعارهای اقتصادی و همچنین توان جذب قسمتی از آراء اقشار محروم جامعه میتواند " رای شکن " خوبی علیه دکتر احمدی نژاد باشد به همین منظور گروهی از اصلاح طلبان همچون عطاالله مهاجرانی ، محمد علی ابطحی ، غلامحسین کرباسجی ، مسعود نیلی ، عباس عبدی و تیم رسانه ای قوچانی- عطریانفر که کسی در میر حسینی بودن آنان شکی ندارد به سوی کروبی روی آورده اند.

این مساله به هیچ وجه قابل هضم نیست که دبیر کل کارگزاران سازندگی به ستاد کروبی پیوسته باشد در حالی که این حزب در بیانیه ای رسمی از میر حسین موسوی حمایت کرده باشد و یا مشاوران ف وزرا و معاونان آقای خاتمی از نامزد مورد حمایت ایشان یعنی مهندس موسوی  روی گردانده باشند.

 

با این تفاسیر بر خلاف عقیده عمومی مبنی بر شکستن آرائ اصلاح طلبان در صورت دو کاندیدا از سوی اصلاح طلبان به عرصه انتخابات  ریاست جمهوری ، باید عنوان کرد که ورود دو کاندیدا از این جناح سیاسی  صرفا تاکتیکی است که از سوی استراتژیستهای دوم خرداد طراحی شده است و متاسفانه آقای کروبی به عنوان مهره ای تاثیر گذار در این سناریو خواسته یا ناخواسته نقش بازی می کند و راه را برای به قدرت رسیدن تند روها هموار می کند.

 

در این میان اما برخی از بازیگران پنهان عرصه سیاست سعی دارند ضمن تخریب گسترده دولت نهم  چهره های دیگری را نیز از میان اصولگرایان به میدان رقابت وارد کنند. حضور آقای محسن رضایی پس از ناکامی برخی از سیاسیون برای ورود سردار دکترقالی باف در عرصه انتخابات از این جریان حکایت دارد.

 

محسن رضایی با علم به اینکه نمی تواند توفیقی در عرصهرقابت با احمدی نژاد و حتی میر حسین و کروبی داشته باشد با چراغ سبز برخی سیاسیون پشت پرده  در عرصه انتخابات وارد شده است. حضوری که تنها میتواند قسمتی از آراء دکتر احمدی نژاد را در میان برخی از اصولگرایان به خود جلب کند.

 

در آخر آنکه مخالفان دولت پس از ناکامی در ترغیب مردم در جهت رویگردانی از احمدی نژاد سعی در شکستن آراء احمدی نژاد به هر تاکتیکی دارند و در این راه حاضر به قربانی کردن هر کسی هستند.