همه به خاطر دارند که کسانی که امروز طرف مذاکره ظریف هستند طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اثبات کرده اند که با اصل انقلاب اسلامی دشمن هستند و از هر وسیله ای برای نابودی و یا تضعیف آن استفاده می کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دکتر مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس در وبلاگش چنین نوشت:

۱- همه یادشان هست که ظریف وقتی در جایی به اجنبی ها اظهار داشته بود که اگر در این مذاکرات چیزی به دست نیاید مردم (بخشی از پنجاه ممیز هفت دهم درصد) در انتخابات بعدی مثل انتخابات ۸۴ از همفکران ظریف (که البته طرفهای مذاکره بارها علاقه و محبت خود را به ایشان اعلام نموده اند) روگردان خواهند شد.
۲- همه به خاطر دارند که کسانی که امروز طرف مذاکره ظریف هستند طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اثبات کرده اند که با اصل انقلاب اسلامی دشمن هستند و از هر وسیله ای برای نابودی و یا تضعیف آن استفاده می کنند.
۳- همه خوب به خاطر دارند که در فتنه ۸۸ همین طرفهای مذاکره چه پشتیبانی هایی از کسانی کردند که امروز تفکر حاکم در دولت از آنها به طور گسترده در پست ها استفاده می کند و قصد دارد سران آنها را تبرئه نیز بنماید و شعار مرگ بر آمریکا را موهوم می داند و معتقد است بدون ارتباط با آمریکا ممکن است زنده ماند اما با نان و پنیر بخور و نمیر!

۴- بنا بر این از دیدگاه طرفین مذاکره یکی از شرایط مهم در اعلام رسیدن به نتیجه در مذاکراتٰ که البته با توجه به ماهیت استکباری طرف های مذاکره نمی تواند منافع ملت ایران را تامین کند و تنها ابزاری تبلیغاتی برای یک جریان سیاسی خاص در کشور خواهد بود ٰ زمان اعلام آن است این زمان با توجه به بند یک و دو و سه باید به اندازه کافی به یک انتخابات مهم در کشور نزدیک باشد تا همه طرفهای مذاکره (ظریف و جریان سیاسی متبوعش و سران ۵+۱) با استفاده تبلیغاتی از آن بهره کافی ببرند! اینکه بعد از انتخابات دلبستگان صاف و ساده به مذاکرات مواجه با سرابی بشوند مثل سراب حل صد روزه مشکلات و یا سراب به نتیجه رسیدن مذاکرات در زمان معین و محدود چندان اهمیتی ندارد کما اینکه در انتخابات قبلی و سیر مذاکرات نیز همین اتفاق افتاد و در حال افتادن است! ما همه فعالیت هایمان را تعلیق کرده ایم و آنها هیچ عجله ای برای رسیدن به نتیجه ندارند بلکه تمایل به ادامه و طولانی شدن مذاکرات هم دارند تا به دنیا نشان دهند چگونه یک ملت مقاوم و انقلابی را می شود با مسئولینی که البته فرزند آن ملت و انقلابند ولی با توجه به سوابقشان در میزان انقلابی بودنشان به شدت تردید است پشت درهای هتل های لوزان و ژنو و . . . . تحقیر کرد!
"Our President, analytical news site"