در پيشگاه ملت بي انصافي نكنيم

اخيرا روزنامه كارگزاران در مقاله اي با ناديده گرفتن خدمات دولت نهم ، اين دولت را « عوام گرا» ، «بي برنامه»، «بلاتكليف» و ... لقب داده است ! اين روزنامه در ادامه با اين ادعا كه «هيچ‌گاه به اندازه و كيفيت كنوني، اداره امور كشور در همه زمينه‌ها، دچار آشفتگي، فراز و نشيب و بلاتكليفي نبوده»

افزوده است: «از آغاز پيش‌بيني مي‌شد كه در عرصه‌هاي توسعه سياسي و رونق فرهنگي در اين دولت هيچ اتفاق خوشايند و اميدواركننده‌اي نخواهد افتاد.» البته اين گونه برخورد ها چندان شگفت آور نيست. مردم هنوز خاطره رفتارهاي مدعيان«تساهل و تسامح» در ايام تبليغات رياست جمهوري را فراموش نكرده اند و خوب به ياد دارند كه چگونه تريبون هاي نوشتاري و گفتاري اين طيف ، زمين و زمان را به خدمت گرفتند و رطب و يابس را به هم پيوند زدند تا مانع پيروزي دكتر احمدي نژاد شوند. با روي كارآمدن دولت احمدي نژاد، انتظار اين بود كه جناح مزبور و رسانه هاي آنان، پيام مردم را به خوبي درك كنند و از سنگ اندازي در مسير خادمان ملت بپرهيزند؛ اما گويا برخي افراد و جناح ها ، عزمشان را جزم كرده اند تا با سنگ اندازي در برابر برگزيده ملت، خود را همچنان از اقبال مردم محروم نگه دارند. به راستي روزنامه كارگزاران كه بدون ارائه هيچ مستندي دولت كنوني را بي برنامه ناميده است، موفقيت هاي كلان دولت در عرصه هاي داخلي و خارجي و به دنبال آن تحسين بزرگان نظام را چگونه توجیه مي كند؟! شايسته بود اين روزنامه به جاي كلي گويي، براي ادعاي خود مبني بر بي برنامگي دولت و اين كه «هيچ‌گاه به اندازه و كيفيت كنوني، اداره امور كشور در همه زمينه‌ها، دچار آشفتگي، فراز و نشيب و بلاتكليفي نبوده»! دست كم چند مصداق عيني ذكر مي كرد تا در برابر مخاطبان و اهالي انصاف شرمنده نشود. آيا موفقيت هاي كم نظير دولت خدمتگزار در دفاع از شرافت و حيثيت ملت ايران در صحنه بين المللي، حاصل بي برنامگي بوده است؟! آيا اذعان آژانس بين المللي انرژي اتمي بر حق هسته اي ملت ايران و دفاع قاطع بسياري از كشورها از جمله اعضاي جنبش عدم تعهد و ... به رغم باج خواهي هاي خارجي و كارشكني هاي داخلي جز در سايه برنامه ريزي و ديپلماسي هاي گسترده دولت خدمتگزار به دست آمده است؟! آيا جايگاه ارزشمند جمهوري اسلامي و رئيس جمهور آن در سطح بين الملل و به ويژه كشورهاي اسلامي درا ثر بي برنامگي و بلاتكليفي دولت به دست آمده است؟! و... . به نظر مي رسد «كارگزاران» و ديگر جرايد همسو باید منظور واقعي خود از بي برنامگي و آشفتگي در اداره امور كشور را شفاف تر بيان كنند و ترفند بازي با الفاظ را به كنارگذارند. در پاسخ به ديگر ادعاي جريده مذكور مبني بر اين كه اتفاق خوشايند و اميدواركننده‌اي در عرصه‌هاي توسعه سياسي و رونق فرهنگي رخ نداده است! بايد گفت: اصولاً يكي از دلايل راي قاطع ملت در سوم تير 1384 به دكتر احمدي نژاد ، نارضايتي شديد از اوضاع نابسامان سياسي و فرهنگي آن دوران بود و انتظار اين كه در دولت جديد هم «در بر همان پاشنه بچرخد» نابه‌جا است. مردم ما خوب به ياد دارند كه سال هاي گذشته در پوشش توسعه سياسي و فضاي باز فرهنگي و اقتصادي چه جفاهايي در حق نظام و انقلاب شد و عده اي در پرتو بستر فراهم آمده به خود جرات دادند تمام بود و نبود دين را با قلم هاي مسموم خويش لگدكوب كنند! نهضت جاودان كربلا را «جنگ عشيره اي» خواندند، ساحت قدسي پيامبر(ص) را خشونت طلب! ناميدند،عصمت ائمه(ع) را انكار كردند! امام زمان (عج) را- نعوذبا...- به استيضاح كشاندند، افكار بنيانگذار انقلاب را به موزه تاريخ سپردند! و ... . طبيعي است دولتي كه با دعاي خير صاحبدلان و همت سترگ دين باوران برسركار آمده هرگز بازگشت اين فضا و ميدان داري اصحاب تزوير و لاابالي‌گري را برنتابد. خوشبختانه هرگاه آتش توپخانه مدعيان شدت يافته است، مقام معظم رهبري خود وارد ميدان شده و با رساترين تعابير به حمايت از دولت خدمتگزار پرداخته اند؛ حمايتي كه در نوع خود بي نظير است و نادرستي بسياري از ادعاهاي امثال « كارگزاران» را نشان مي دهد. اشاره اي كوتاه به برخي فرمايشات معظم له در تمجيد از دولت نهم بسيار راهگشا است: «امروز دولت ايران، يكي از محبوب ترين دولت ها بعد از مشروطه و در صد سال اخير است.»(1) «با روي كار آمدن دولت نهم، انقلاب در مسير واقعي خود قرار گرفت.»(2)، «دوره كنوني به لحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مباني انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) استثنايي است.»(3) «ارزش هاي ديني و انقلابي، مردمي بودن و رعايت خير و صلاح مردم از جهتگيري هاي اصلي دولت به شمار ميرود.» (4) «دولتي مردمي، پايبند به ارزش هاي ديني و كمربسته براي خدمت به مردم و در راس آن رئيس جمهوري با شيوه و منشي مردمي، با ايمان، ساده زيست، دلسوز، خستگي ناپذير، شجاع و داراي اعتماد به نفس در وسط ميدان كار و تلاش و صاحب ابتكار عمل در مسائل داخلي و بين المللي مشغول فعاليت است.»(5:) «مسؤولان دولت به معناي حقيقي كلمه شبانه روز در حال مجاهدت هستند و با برنامه ريزي، اقدام و پيگيري، اهداف نظام و مردم را دنبال مي كنند كه بايد اين نعمت را شناخت و قدر دانست.» (6) «از اين دولت به طور خاص حمايت مي كنم.»(7) «اين جهتگيري هاي ديني و ارزشگرايي انقلابي و اسلامي خيلي ارزش دارد. سختكوشي، تلاش فراوان، ارتباط با مردم، سفرهاي استاني، جهتگيري عدالت ورزي مردمي، اين ها خيلي قيمت دارد و من قدر اين ها را مي دانم.» (8) -«امروز خوشبختانه يك وضع استثنايي در طول چندين سال گذشته وجود دارد؛ از اين جهت استثنايي است كه شعارهاي اساسي انقلاب به عنوان محور برنامه ريزي ها و حركت ها و سياست ها اعلام مي شود.» «امروز با انتخاب ملت ايران، دولتي سركار آمده است كه شعارهاي اصلي انقلاب، شعارهاي اساسي و اصولي او است. گفتمان مفاهيم انقلاب اسلامي، امروز گفتمان رايج و غالب است.» - بحمدا... هم عطش كار و انگيزه كار در اين دولت هست، هم عناصر و نيروي كارآمد و كاردان در اين دولت هست.» به راستي با وجود تعابير رسا و بلند مقام معظم رهبري درباره دولت خدمتگزار،چگونه عده اي به خود اجازه مي دهند آن را بي برنامه ، مسووليت گريز، عوام گرا و... لقب دهند؟! مراجع تقليد، علما و صاحبنظران جهاني نيز بارها بر مسيردرست دولت مردمي تاكيد كرده اند: حضرت آيت ا... نوري همداني انگيزه حمايت هاي رهبري را «تلاش خستگي ناپذير آقاي احمدي نژاد براي برقراري امنيت، عدالت و فراهم كردن نيازهاي مردم» (9) مي دانند؛ حضرت آيت ا... مكارم شيرازي تصريح مي كنند:» ملت ايران بايد از داشتن چنين رئيس جمهوري به خود ببالد» حضرت آيت ا... جوادي آملي تاكيد مي كند: « مردم احمدي نژاد را مي خواهند» و علت محبوبيت دولت كنوني را تواضع و مردمداري دانسته و مي افزايد: «در دولت كنوني آن تفاخر و تظاهر به قدرت و ثروت كه در دولت هاي گذشته كمابيش به چشم مي خورد، وجود ندارد.»(10) عملكرد دولت در عرصه هاي خارجي نيز شگفتي و تحسين صاحب نظران جهاني را برانگيخته است؛ چه اين كه برژينسكي - سياستمدار كهنه كار امريكايي- اذعان مي كند: «رئيس جمهور پيشين ايران با رفتار و شيوه ملايم و لبخند نتوانست امريكا را به عقبنشيني وادارد ولي آقاي احمدي نژاد با شدت عمل و تندي توانسته است امريكا را گام به گام در ديپلماسي جهاني و نبرد ايدئولوژيك به عقب براند. امروز احمدين ژاد يكي از رهبران اصلي دنيا است.» موارد از اين دست فراوان است و بيان همه آن ها در اين مختصر نمي گنجد. بي گمان دولتي كه توانسته است با عملكرد مبتني بر آرمان هاي مكتبي خود، افتخار برخورداري از «حمايت خاص» مقام معظم رهبري و دعاي خير مراجع عظام تقليد و دلسوزان نظام را به دست آورد، از اوصافي چون عوام گرا، بي برنامه و ... مبرا است و اين گونه القاب برازنده همان كساني است كه به هر خس و خاشاكي دست مي يازند تا به گمان خام خود رئيس جمهور مردمي و دولت خدمتگزار را از پيگيري اهداف والاي خويش و قطع دستان فرصت طلبان داخلي وباج خواهان خارجي بازدارند. پي نوشتها 1. سخنراني در مراسم سالگرد رحلت امام (ره)، خرداد 85 2. صبح صادق، شماره 254، ص3 3. ديدار با هيات دولت، شهريور85 4. ديدار با هيات دولت، مهر 85 5. در جمع مردم پرشور گرمسار، آبان 85 6. در ديدار منتخبان چهارمين دوره مجلس خبرگان، اسفند 85 7. در جمع زائران حرم رضوي، فروردين 86 8. همان 9. ديدار با فرماندهان سپاه، 1385 10. خرداد 85