خداوند متعال انسان را خلق کرد و همه عالم را در خدمت کمال و تعالی او قرار داد. برای انسان راه را معین کرد،هدف را تعیین کرد و راهنما قرار داد و برای رسیدن به هدف همه شرایط و زمینه ها را فراهم کرد.امام علی(ع) هم هدف،هم راهنما،هم پشتیبان و هم معیار حرکت به سمت قله هاست. اسم اعظم خدا و خلاصه همه زیباییها و خوبیهای عالم امیرالمومنین علی(ع) است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن زیر یادداشتی است از رئیس جمهور سابق کشورمان که تقدیم می گردد:

خداوند متعال انسان را خلق کرد و همه عالم را در خدمت کمال و تعالی او قرار داد. برای انسان راه را معین کرد،هدف را تعیین کرد و راهنما قرار داد و برای رسیدن به هدف همه شرایط و زمینه ها را فراهم کرد. امام علی(ع) هم هدف،هم راهنما،هم پشتیبان و هم معیار حرکت به سمت قله هاست.اسم اعظم خدا و خلاصه همه زیباییها و خوبیهای عالم امیرالمومنین علی(ع) است.

وی نه تنها متعلق به شیعیان و مسلمانان است بلکه متعلق به همه بشریت است.او دستگیر همه است.او برای همه است و برای همه راهنماست و پشتیبان همه انسانهاست.او واسطه فیض الهی است و از طریق او همه خوبیها در عالم جاری می شود.همه ارزشهای الهی در وجود ایشان بطور کامل و در اوج تجلی است.
امیرالمومنین اسطوره خداپرستی و عدالت طلبی است.در سراسر زندگی پرافتخار و پربرکت ایشان حتی یک لحظه توقف،انصراف و یا کوتاه امدن از دعوت به توحید و عدالت مشاهده نمی شود.همه زندگی او مجاهدت برای خداست.سکوت و فریاد؛جنگ و صلح؛شجاعت و غیرت و وفاداری؛محبت و خشم و نصیحتش،همه اش برای خداست.
همه زندگی امیرالمومنین عدالت است. وی مظهر تام عدل الهی است تا جائیکه “قتل فی المحراب لشده عدله.”
و اما عدالت؛
عدالت سر فصل و قله آرمان همه انبیا است.”لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط “همه پیامبران الهی آمده اند که بعد از دعوت به توحید و پرستش خداوند، مردم را به اجرای عدالت دعوت کنند، چراکه عدالت تضمین دوام،نشاط،رشد و تعالی جامعه بشری است.عدالت تضمین امنیت و گره خوردن دلهاست.محور جامعه علوی عدالت است.عدالت دلها را به هم نزدیک میکند، انسجام درست میکند وآبادانی و سازندگی می آورد.با اجرای کامل عدالت در جهان همه چیز زیبا می شود. نفس کشیدن،نگاه کردن،قدم زدن،خواندن،پاسخ دادن،کارکردن و حتی طبیعت و دیوار و سنگها هم زیباست.اصلا تجلی زیبایی زمانی است که عدالت به طور کامل محقق شود.در آن دوران همه چیز زیباست و انسان جز زیبایی نمیبیند. مهمترین ماموریت انسان برای رسیدن به سعادت اجرای عدالت است و بزرگترین دشمنی ها علیه عدالت شکل گرفته است.
همان طور که عدالت رمز و مفتاح کمال بشری است،بی عدالتی و تبعیض کلید مفاسد است و اثبات این امر نیازمند دلیل نیست.تمام تاریخ بشر و وضع موجود عالم بر این واقعیت گواهی میدهد.البته اعمال و اجرای عدالت سخت ترین مرحله تحقق جامعه اسلامی است. در آزادی،استقلال و برپایی یک نظام اسلامی مرزبندی ها و خطوط درگیری کاملا معلوم است، اما در برپایی عدالت خط عوض می شود و جبهه درگیری خیلی گسترده تر می گردد.مرزبندی ها در هم می ریزد و انسان دیگر فقط با دشمن دارای خط کشی بیرونی طرف نیست بلکه این بار با دوست و آشنا و هم گروه های خود طرف میشود. در اجرای عدالت انسان به ناگاه چشم باز کرده و خود را در مقابل برادرش می بیند.همانطور که امام علی(ع) در مقابل برادرش قرار گرفت.همین است که می بینید در زمان امیرالمومنین(ع) در گام اول کسانی در مقابل امام(ع) می ایستند که در نبردها و سختیها یار امام بودند.وقتی اجرای عدالت مطرح می شود،می بینید جبهه دیگر خط مستقیم نیست،بلکه بسیار پیچیده می شود.افرادی هستند که اجرای عدالت را تا حدی دوام می آورند،تا زمانیکه برای دیگران اجرا شود، تشویق و حمایت میکنند و ندای عدالت خواهی سر می دهند،اما به محض اینکه نوبت خودشان می شود،فریاد مخالفت سر می دهند و در مقابل اجرای عدالت می ایستند.این ویژگی است که اجرای عدالت را به سنگین ترین عقبه تحقق جامعه آرمانی تبدیل می کند.
اما هیچ کدام از این سختیها نباید مانع از حرکت ما در جهت تحقق عدالت بشود.حرکت در جهت تحقق عدالت یعنی تلاش بی پایان و شجاعانه برای زمینه سازی ایجاد حکومت جهانی سرشار از توحید و عدالت و عشق و جامعه آرمانی بشری که بدست مصلح کل و موعود نهایی همه انسانها،وارث بر حق امام علی(ع)،قطب عالم امکان،امام عصر،حضرت مهدی(عج) بر پا خواهد شد. بزرگترین ماموریت امام عصر(عج) همین است که قسط و عدل را در دنیا حاکم کند.اصلا نتیجه خلقت، ثمره گیری از همه تاریخ انجاست که عدالت در همه عالم گسترده گردد.به همین دلیل است که عدالت گستر به بهار انسانها و خرمی دوران ها ملقب شده است و وقتی که بیاید اولویت اقدام او استقرار عدالت است.تحولات جهانی و موج بیداری ملت های جهان در مقابل ظلم و ستم مستکبران نشان میدهد که به فضل الهی امروز شرایط به سرعت در حال تغییر است و بشریت روز به روز به ان نقطه عطف تاریخی خود نزدیک میگردد.این سنت خداست که استکبار و ظلم رفتنی است و عدالت و عشق حاکم خواهد شد.
ما هم موظفیم که سهم خودمان را در برپایی عدالت ایفا کنیم و دولت برخاسته از اراده و ایمان ملت عزیز این مسیر را با سربلندی ادامه میدهد و انشاءالله ادامه خواهد داد.(+)

"Our President, analytical news site"