« براساس بودجه سال ۹۳، پرداخت یارانه تنها به افراد نیازمند انجام می‌شود و افراد متقاضی دریافت یارانه با فرم‌های خود اظهاری که در روزهای آینده توزیع می‌شود، اعلام می‌کنند که متقاضی دریافت یارانه هستند یا نه.

اول : ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری- خرداد ۱۳۹۲ :

حـجت الاسـلام حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته بود :

« امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کرده‌اند و این بخش باید ادامه پیدا کند ولی در کنار آن باید کارهای دیگری هم انجام شود.»
وی در ۷خرداد ۱۳۹۲و در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲سیما نیز می گوید:

 « من معتقدم “در کنار یارانه نقدی” باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند.»[۱]

دوم : وعده عدم قطع یارانه افراد در کنار درخواست از مرفهین برای انصراف از دریافت یارانه – بهمن ۹۲

پس از کش و قوس های فراوان شش ماهه در مورد پرداخت و یا عدم پرداخت یارانه نقدی و تایید و تکذیب های چند باره مسئولین دولتی، حجه الاسلام روحانی در ۱۷بهمن ۱۳۹۲و در گفتگوی زنده شبکه ۱سیما گفت:« این سبد کالا جایگزین یارانه نقدی نمی‌شود. پرداخت یارانه نقدی در جای خود قرار دارد.»

وی ادامه داد : « دولت چنین تصمیمی ندارد که یارانه کسی را قطع کند. ممکن است فرمی در اختیار مردم قرار بگیرد و آن را تکمیل کنند. یارانه کسی را قطع نخواهیم کرد، اما در عین حال از مردم هم می‌خواهیم آنهایی که نیازمند نیستند خودشان از دریافت یارانه انصراف بدهند.»[۲]

به نظر می رسد که از خرداد تا بهمن ۹۲، وعده رئیس دولت یازدهم تغییر عمده ای داشته و  در حالی که خردادماه بر پرداخت یارانه نقدی به همه مردم تاکید شده است، بهمن ماه از کسانی که نیاز به یارانه ندارند درخواست تکمیل فرم انصراف می شود.

سوم : ورود پلیسی دولـت به ماجـرا و تهـدید مردم! – اسفند ۹۲

ماجرا به همین جا ختم نمی شود ؛ وزیر اقتصاد دولت یازدهم علی طیب نیا در اقدامی که جاده صاف کن مواضع بعدی رئیس دولت بود، در پنجمین روز از آخرین ماه سال ۱۳۹۲خاطر نشان کرد:

« براساس بودجه سال ۹۳، پرداخت یارانه تنها به افراد نیازمند انجام می‌شود و افراد متقاضی دریافت یارانه با فرم‌های خود اظهاری که در روزهای آینده توزیع می‌شود، اعلام می‌کنند که متقاضی دریافت یارانه هستند یا نه.

وی افزود: ارائه فرم خوداظهاری در ۲۰روز باقیمانده از سال جاری توزیع می‌شود و اگر متقاضیان فرم‌ها را صادقانه پر نکنند تا سه برابر جریمه می‌شوند.»[۳]

چهارم : درخواسـت از همـه مردم ( حتی نیازمنـدان) برای پرکـردن فرم انصراف از دریافت یارانـه! – اسفند۹۲

پس از تهدید وزیر اقتصاد به جریمه مردم به جهت دریافت یارانه!، روحانی در دیدار منتخبان استان هرمزگان در ۸اسفند ۹۲، سخنانی را به زبان آورد که مایه تعجب و بهت ناظران سیاسی کشور شد؛ وی در این دیدار گفت:

« خواست ما از همه مردم این است که وقتی فرم جدید جمع‌آوری اطلاعات خانوار برای دریافت یارانه توزیع می‌شود، این فرم را پر نکرده و از دریافت یارانه انصراف دهند و حتی کسی که نیازمند است این یارانه را نگیرد و به دولت بگوید که بخش‌های درمان، محیط زیست و دیگر قسمت‌ها را درست کند!»[۴]

اگرچه جامعه ایران تنها در فاصله شش ماه از بیان وعده روحانی به تعلق گرفتن یارانه به همه افراد جامعه، شاهد موضع کاملا عکس وعده داده شده است و لیکن موضوع عجیب تر، تفاوت مبنایی وعده رئیس جمهور از ۱۷بهمن تا ۸اسفند ( تنها ۲۱روز) نشان از عدم برنامه ریزی برای امر مهم و خطیر پرداخت یارانه از سوی دولت یازدهم خواهد بود.

به عبارت بهتر اگرچه رئیس دولت در ۱۷بهمن صریحا وعده داده بود که یارانه کسی توسط دولت قطع نمی شود و تنها از کسانی که نیازمند نیستند درخواست انصراف از پرداخت یارانه کرده بود و لیکن به فاصله ۱۸روز، وزیر اقتصاد دولت از تعلق جریمه به کسانی که نیازمند نیستند( بخوانید دولت آن ها را نیازمند نشناسد!) سخن رانده بود.

سه روز پس از آن نیز، حجه الاسلام روحانی نه از کسانی که نیازمند نیستند بلکه از همه مردم حتی نیازمندان درخواست کرد که از گرفتن یارانه ها انصراف دهند!

به نظر می رسد که هدف تمامی تخریب های شش ماه گذشته از عملکرد دولت عدالت محور نهم و دهم رسیدن به این نتیجه بوده است که وضع کشور آنقدر بغرنج و اضطراری جلوه گر شود که مردم از پرداخت یارانه انصراف دهند تا …

یاد آن مرد بزرگ تاریخ ایران را گرامی می داریم که ریشه تمامی مخالفت ها با بحث پرداخت یارانه به افراد را در این موضوع دانست که برخی نمی خواهند مردم خود پولشان را مدیریت کنند و به دنبال اینند که همواره به عنوان آقا بالاسر بر مردم حکومت ( و نه خدمت) کنند.

برای نمونه احمدی نژاد ۷اردیبهشت ۹۲می گوید :

« عده‌ای هستند که تا دولت می‌خواهد پولی در جیب مردم بگذارد، فریاد می‌زنند، اگر نه آرزوی شخص بنده این است که همه بیت‌المال به طور مساوی بین مردم تقسیم شود. این عده، تمام مسائل عالم را تا به حال، با طراحی‌های امروز دشمنان و بدخواهان ملت همراه کرده و آنجایی که می‌خواهد کاری به نفع مردم انجام شود بر سر دولت خراب می‌کنند.» [۵]

رئیس جمهور سابق کشور در جای دیگر نیز گفته بود :

« دولت مصمم است همه پول مردم را به خودشان برگرداند تا مردم خود مصرف خود را مدیریت کنند.»[۶]

رهبری معظم انقلاب نیز در اول فروردین ۱۳۹۱پرداخت یارانه نقدی به همه افراد را در اجرای عدالت موثر و صحیح دانسته و فرمودند:

 « یارانه‌ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادلانه در بین قشرهاى مختلف مردم تقسیم میشده است؛ طبیعت کار یارانه‌ى عمومى همین است. با هدفمندى یارانه‌ها، در واقع یک تعادلى، یک اجراى عدالتى در تقسیم و توزیع یارانه‌ها وجود پیدا کرده است. و من خبرهاى موثقى از سراسر کشور دارم که حاکى از آن است که این کار در بهبود زندگى طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است. این یکى از هدفهاست، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است. »

به هر حال باید در روزهای آینده تحولات یارانه ای را به دقت رصد نموده و در انتظار تبعات اجرای سکانس پنجم این ماجرا بود!

به نظر شما سکانس پنجم این تحرکات دولت راستگویان چیست؟

حسین مهـدیزاده نراقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع (کلیـک کنیــد) :