البته رسانه ملی در پوشش مناسب سخنان مهم رئیس جمهور در روز یکشنبه در جلسه استانداران و نیز جلسه هیئت دولت هم نمره قبولی نگرفت چراکه متأسفانه از حربه تقطیع و سانسور استفاده کرد و تأکید چندباره رئیس جمهور بر پایبندی به انقلاب و رهبری و فدا شدن در راه اسلام و قرآن را نادیده گرفت!

رهبر معظم انقلاب با تأکید چندباره بر فشار بی سابقه دشمنان بیرونی و ایستادگی ملت مقاوم ایران از مسئولان خواستند که همه تلاشهای خود را برای حل گره ها و مشکلات اقتصادی مردم و کشور متمرکز کنند.
از طرف دیگر دولت مردمی و آرمان خواه نهم و دهم که توانست ریل و سمت و سوی حرکت انقلاب را به مسیر اصلی گفتمان انقلاب و امام راحل برگرداند، به جهت پافشاری بر اصول و ارزش های انقلاب، به خصوص در دو و سه سال اخیر تحت بیشترین فشارهای داخلی و تحریم های بین المللی قرار گرفته است.
از این رو در کمال ناباوری و با توجه به توصیه های مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ فضای آرامش کشور و ضرورت حرکت در راستای اجرایی کردن اهداف اقتصادی دولت، این بار نیز مردودین و ساکتین فتنه و و افراد وابسته به کانون های قدرت و ثروت که همواره با کوچکترین بهانه ای یا بدون بهانه سیل اتهامات رسانه ای خود را متوجه دولت کرده اند دوباره فرصت را غنیمت شمردند تا با دستاویز قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب به تخریب چهره مردمی رئیس جمهور بپردازند و عملاً بر خلاف تصریح شفاف رهبری مبنی بر لزوم حفظ وحدت و همدلی مسئولان نظام، توپخانه رسانه ای خود را به سمت منتخب ملت گرفته اند.
این شرایط، لزوم زمان شناسی و شناخت شرایط تهدید کننده نظام مقدس را برای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به عنوان تریبون رسمی نظام دو چندان کرده است تا با عدم تکمیل پازل رسانه ای هشت سال گذشته کانون های قدرت و ثروت و رسانه های خارجی در جهت تخریب بی محابای دولت خدمتگزار و رئیس جمهور مردمی اقدام نکنند.
متاسفانه در جنگ رسانه ای یک طرفه ای که کانون قدرت و ثروت علیه خادمان ملت تدارک دیده اند، رسانه ملی به عنوان تریبون رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی این بار نیز با دعوت از چهره های تابلودار در برنامه نگاه یک و گفت و گوی ویژه خبری 22:30 شنبه شب، سعی در طرح یکطرفه اتهام های واهی علیه دولت پایبند به ارزش های انقلاب داشت تا به نفی یک جانبه عملکرد دولت پرداخته و به بهانه محکوم کردن تفرقه به اختلاف افکنی و تفرقه اندازی بین مسئولان نظام و تقویت گفتمان حاکمیت دوگانه مبادرت ورزند.

البته رسانه ملی در پوشش مناسب سخنان مهم رئیس جمهور در روز یکشنبه در جلسه استانداران و نیز جلسه هیئت دولت هم نمره قبولی نگرفت چراکه متأسفانه از حربه تقطیع و سانسور استفاده کرد و تأکید چندباره رئیس جمهور بر پایبندی به انقلاب و رهبری و فدا شدن در راه اسلام و قرآن را نادیده گرفت!
این در حالی است که همواره رهبر معظم انقلاب با نفی تلاش مسئولین دولتی درجهت ایجاد حاکمیت دوگانه خواستار وحدت و همگرایی مسئولین نظام بوده اند، تا فضای لازم را جهت اجرایی شدن اهداف عدالتخواهانه دولت فراهم کنند که دست بر قضا همواره کانون های قدرت و ثروت و رسانه های وابسته به آنان در جهت معکوس در تلاش بوده اند تا با طرح اتهامات واهی علیه خادمان ملت و فرعی کردن مسائل اصلی در صدد متوقف کردن طرح های اساسی دولت مانند هدفمندی یارانه ها برآیند.
این خط رسانه ای اختلاف افکنی بین مسئولین نظام و القای شبهه حاکمیت دوگانه که متأسفانه در روزهای اخیر نیز به خصوص از سوی برخی خبرگزاری های وابسته به یک نهاد امنیتی دنبال شده، بارها مورد عتاب رهبری واقع شده است و در سخنرانی های مختلف در صدد تقبیح این شیوه جنجال آفرینی رسانه ای برآمده اند که عملا با بی توجهی رسانه های مدعی ولایت مداری روبه رو شده و با انتشار مصاحبه هایی جهت دار علیه رئیس جمهور، تلاش دارند فضا را مجددا به سوی تشدید اختلاف ببرند. از این منظر جا دارد رسانه ملی با مرور فرمایشات رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای به تصحیح عملکرد خود بپردازد و در تلاش باشد به جای دامن زدن به اتهامات واهی به دولت خدوم، زمینه را برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی دولت فراهم کند تا فشار کمتری بر صاحبان حقیقی انقلاب وارد شود.

در پایان با مرور گزیده ای از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره نقش رسانه ها به بازخوانی نظرات رهبری از عملکرد رسانه ها می پردازیم:

سعى آنها این است که سیاه‌نمائى کنند این یکى از راه‌هاست بخصوص امروز که ملتهاى منطقه بیدار شده‌اند. هشیارى ملتهاى منطقه و بیدارى اسلامى آنها ملت ایران و انقلاب اسلامى در ایران را مطرح کرده است و جلوى آنها قرار داده است. آنها میخواهند الگو گرفته نشود میخواهند ایران و ایرانى و جمهورى اسلامى ایران الگوى آن ملتها نشود لذا سیاه‌نمائى میکنند بخصوص در چشم آن ملتها پیشرفتها را کمرنگ میکنند ضعفها را درشت میکنند.همه باید مراقب باشند. در کشور کسانى که اهل نوشتنند اصحاب مطبوعات کسانى که رسانه‌ها دست آنهاست کسانى که تریبونها دست آنهاست مراقب باشند به این خواست دشمنان کمک نکنند. بعضى دانسته بعضى ندانسته با اظهارنظرهاشان با حرفهاشان به خواست دشمن کمک میکنند باید همه مراقب باشند. دشمن امروز میخواهد از جمهورى اسلامى یک چهره‌ى نامطلوبى به ملتهاى منطقه نشان بدهد تا آنها به این طرف سوق داده نشوند و خط ایستادگى در مقابل استکبار که خصوصیت ملت ایران است در میان آنها رواج پیدا نکند لذا ما باید مراقب باشیم.مسئولان کشور در هر نقطه‌اى که هستند در سطوح مختلف سعیشان این باشد که کاستى‌ها را از بین ببرند مشکلات را از سر راه مردم بردارند در حد مقدورات کشور زندگى را براى مردم آسان کنند از تلاش و دوندگى و سعى و کوشش باز نایستند این مربوط به مسئولان کشور است. آن کسانى هم که داراى تریبونهاى گفتن هستند داراى رسانه هستند صدایشان در جامعه شنیده میشود سعى کنند نقاط برجسته‌ى این ملت را طبق میل دشمن کوچک نکنند تضعیف نکنند کمرنگ نکنند.

خب رسانه‌ها انصافا در این زمینه مشکلاتى دارند بخصوص حالا که این پایگاه‌هاى رایانه‌اى راه افتاده مشکلاتى وجود دارد یعنى خیلى امورِ لازم‌الرعایه رعایت نمیشود حقیقتا اینجور است این جزو نواقص زندگى ماست نواقص کار ماست. خب این در جاى خود علاج دیگرى دارد علاج مسئله‌ى شایعات و کارهائى که در مطبوعات و غیر مطبوعات انجام میگیرد مقوله‌ى جداگانه‌اى است اما قوه‌ى قضائیه نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چنانچه همه‌ى مطبوعات همه‌ى پایگاه‌هاى رایانه‌اى که فضا درست میکنند جو درست میکنند افکار عمومى میسازند به یک سمتى هل دادند قوه‌ى قضائیه آن دادگاه خاص یا دادسرائى که حالا مسئول پیگیرى یک پرونده است بایستى کار خودش را انجام بدهد هیچ تحت تأثیر نباید قرار بگیرد

اینکه به مطبوعات به رسانه‌ها به روزنامه‌ها به پایگاه‌هاى اینترنتى که امروز رواج پیدا کرده است هى سفارش میکنیم که از وارد کردن حرفها و مطالب نادرست که ذهن مردم را مشغول میکند به فضاى ذهنى مردم پرهیز کنید به خاطر این است. یک ملت باید درست حواسش را جمع کند بداند پا کجا میگذارد تقواى جمعى یعنى همین بداند چه کار میخواهد بکند مراقب باشد که از کجا ضربه متوجه او میشود. در عمل فردى هم اگر ما تقوا داشته باشیم اعمال خودمان را مراقبت خواهیم کرد خودمان را مراقبت خواهیم کرد جائى که پاى انسان میلغزد انسان پا نمیگذارد جائى که خوف سقوط هست انسان مراقبت میکند. این چیزى است که لازم است. امروز آنچه بنده تشخیص میدهم که بررسى حرکات دشمن نشان میدهد این است با اینکه ما حدود پنج ماه به انتخابات داریم ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست. انتخاباتى که در خرداد آینده در پیش داریم از نظر ما مهم است از نظر دشمن هم مهم است حواسش به آن انتخابات است. اگر میتوانستند کارى میکردند که اصلاً انتخابات انجام نگیرد این کار را میکردند. خب این کار براى آنها میسور نیست مقدور نیست مأیوسند از این که بتوانند این کار را انجام دهند. یک بار بعضى‌ها تلاش کردند که انتخابات مجلس را عقب بیندازند حتّى به ما گفتند اگر میشود دو هفته عقب بیندازید

این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود. ولى عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت میکنم؛ منتها همه را توصیه میکنم به این که در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است

البته رسانه‌‌ها و منبردارها و تریبون‌‌دارها نقش دارند. رسانه‌‌ها خیلى نقش دارند در این که وحدت ایجاد کنند یا اختلاف ایجاد کنند. امروز با گسترش مراکز و پایگاه‌‌هاى اطلاع‌‌رسانى و خبرى و اینترنتى حرف از هر زبانى از هر حنجره‌‌اى در بیاید به گوش همه میرسد. خیلى‌‌ها هم رعایت نمیکنند. آن کسانى که مسئولند چه در دولت چه در بیرون دولت باید خیلى اهتمام بورزند به این که این آزادى‌‌اى که نظام اسلامى به بیان حقائق داده در جهت درستى به کار بیفتد در جهت ایجاد نشاط کار امید همدلى و همبستگى. خب در زمینه‌‌ى فرهنگ فرصت نشد آقایان گزارشى بدهند.

همه‌ى این صدها و هزارها و اگر این رسانه‌هاى تازه پدید آمده‌ى اینترنتى را هم محاسبه کنیم سر به میلیونها میزند میلیونها رسانه را به کار انداختند براى اینکه مردم را دلسرد کنند. گاهى گفتند مردم شرکت نمیکنند گاهى گفتند تحریم میکنند گاهى گفتند تقلب میشود گاهى گفتند چه و چه براى اینکه مردم پاى صندوق رأى نیایند دلسرد بشوند. آنى که من احساس میکنم و از لطف الهى احتمال قوى میدهم که اینجور بشود این است که ملت ایران در روز جمعه‌اى که مى‌آید یک سیلى سخت‌تر به چهره‌ى استکبار خواهد زد. دست خدا با شماست. هدایت دلها و جانهاى ما به دست خداست. «ازمّة الأمور کلّا بیده» همه چیز دست خداست. وقتى دل ملت دل مسئولین دل دلسوزان با خدا باشد خدا راه را آسان میکند تسهیل میکند راه را باز میکند توفیق میدهد و ان‌شاءاللّه این توفیق نصیب ملت ایران خواهد شد. حقیقتاً انتخابات سیلى به چهره‌ى دشمنان این ملت است.

رسانه‌هائى که احساس مسئولیت می کنند متوجه باشند بى‌دلیل گزارشهاى رسمى مسئولان برجسته‌ى نظام را زیر سؤال نبرند. هم در قوه‌ى قضائیه این حرف هست هم در قوه‌ى مجریه این حرف هست هم در قوه‌ى مقننه این حرف هست. زیر سؤال بردن فعالیتها زحمات را ضایع میکند. انسان مى‌بیند این ایام در مورد آمارهاى قوه‌ى مجریه خدشه میکنند در مورد اظهارات و آمارهاى قوه‌ى قضائیه خدشه میکنند در مورد اقدامهاى مثبت و فعالیتهاى خوب قوه‌ى مقننه و مجلس القاء شبهه میکنند این اعتماد مردم را از بین میبرد. ما به عنوان کسى که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارشهاست باید هوشیارانه نگاه کنیم اما گزارشها را تلقى به قبول کنیم. باید تلقى به قبول کنیم. البته در مواردى ممکن است یک آمار دروغ آمار غلط آمار اشتباهى هم داده شود این را نباید تعمیم داد و شبهه کرد این اعتماد مردم را از دستگاه‌هاى نظام از بدنه‌هاى نظام سلب میکند ضایع میکند. مسئولین به این نکته توجه داشته باشند.این یک واقعیتى است این در مقابل ماست این از اول انقلاب شکل گرفته کم هم نشده و افزایش هم پیدا کرده. البته در بزرگنمائىِ این واقعیت هم همه همدستند این جزو همان لغزشگاه‌هاست. سعى میکنند این واقعیت را هرچه بزرگتر و شدیدتر و سخت‌تر و تلخ‌تر نشان بدهند. ما این را قبول داریم که در مقابل ما فشار هست تحریم هست توانائى‌هاى اقتصادى توانائى‌هاى سیاسى امنیتى و امثال اینها و بخصوص رسانه‌اى پشت سر این حرکت وجود دارد این یک واقعیت است.واقعیت دیگرى که در کنار این واقعیت باید دیده شود این است که وانمود میشود این زورآزمائى به خاطر مثلاً مسئله‌ى هسته‌اى یا مسئله‌ى حقوق بشر است و این دروغ است. دروغ بودن این ادعا یکى از واقعیتهاست.

محمود رضا فرقانی