در اين ميان هستند فرصت‌طلباني كه با سوء‌استفاده از ناآگاهي و يا احيانا غفلت مسئولان به دنبال پيگيري منافع خود مي‌باشند. بنابر گزارشات واصله براي نمونه در يكي از استان‌هاي مهم كشور يعني استان مركزي نام فردي به عنوان گزينه پيشنهادي جهت تصدي مسئوليت استانداري در رسانه‌ها شنيده شد فردي كه هم اصولگرا هم ولايي هم اصلاح طلب هم فتنه گر هم احمدي نژادي و هم ... است مهم اين است كه قدرت كجا است وي...

اين روزها بحث انتخاب استانداران در وزارت كشور با شدت و حدت در جريان است. طبيعي است كه گروه‌هاي مختلف سياسي از وزير محترم كشور انتظار داشته باشند تا از نفرات مورد علاقه آنها جهت تصدي پست مهم استانداري استفاده كند. در اين ميان تأكيدات وزير محترم كشور جناب آقاي دكتر رحماني‌فضلي مبني بر اينكه افراد پيشنهادي براي استانداري‌ها بايد پاكدست بوده و خود و خانواده آنها داراي سوء‌سابقه مالي و اخلاقي نباشند اميد زيادي را در بين مردم ايجاد كرد. بدون‌شك استانداران در هر استاني نفر اول حكومتي از حيث اجرايي در آن منطقه به شمار مي‌آيند و سرنوشت بسياري از امور مردم در دستان آنها قرار مي‌گيرد. مردمي كه عموما دسترسي خاصي هم به پايتخت ندارند و استانداري عملا بايد ملجأ و پناهگاه آنها هم باشد.

در اين ميان هستند فرصت‌طلباني كه با سوء‌استفاده از ناآگاهي و يا احيانا غفلت مسئولان به دنبال پيگيري منافع خود مي‌باشند. بنابر گزارشات واصله براي نمونه در يكي از استان‌هاي مهم كشور يعني استان مركزي نام فردي به عنوان گزينه پيشنهادي جهت تصدي مسئوليت استانداري در رسانه‌ها شنيده شد كه تعجب بسياري از مردم منطقه و آگاهان سياسي را برانگيخت.

بهمن.ا كه نماينده سه دوره مجلس شوراي‌اسلامي از مناطق فراهان و تفرش و آشتيان بوده است فردي است كه اخيرا به طور مشكوكي در رسانه‌هاي محلي و سراسري به عنوان كانديد استانداري مركزي مطرح مي‌شود. او در دوره‌هاي پنجم، ششم و هشتم طي انتخاب‌هايي جنجال‌برانگيز به مجلس راه يافت. اين راهيابي با حرف و حديث‌هاي بسياري رو‌‌‌به‌رو بود كه عملا باعث شد تنش‌هاي بسياري ميان او و مردم منطقه به وجود بيايد و در نتيجه نامبرده عملا برخي از مناطقي را كه قانونا، شرعا و اخلاقا موظف به پيگيري امورات آنها بود، به بوته فراموشي سپرد.

بهمن.ا همراه با برخي همراهانش در صحن علني مجلس ششم با يكي از نمايندگان اصلاح‌طلب كه در حال نطق بود، درگيري فيزيكي پيدا كرد و اگر ساير نمايندگان به داد او نمي‌رسيدند و مانع راه امثال بهمن.ا و دوستانش نمي‌شدند ممكن بود آسيب جدي به آن نماينده برسد؛ زماني هم كه از دستيابي به او نااميد شدند، صحن مقدس مجلس شاهد ناسزاهاي ركيك او و همراهانش به نماينده فوق‌الذكر و جريان اصلاحات شد. بهمن.ا همان زمان در مصاحبه‌اي اعلام كرد كفن مي‌پوشد و به مجلس ششم مي‌رود. او خود را يك ولايي دوآتشه معرفي مي‌نمود.

زماني هم كه محمود احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري ايران انتخاب شد ارتباطات امثال بهمن.ا با دولت جديد آغاز شد. تا جايي كه او به عنوان يكي از همراهان رييس‌جمهور در نشست‌هاي سازمان‌ملل در سفرهاي سالانه به نيويورك جاي گرفت. اين ماه‌عسل زياد طول نكشيد و احمدي‌نژاد كه پي به خواسته‌هاي نامبرده برده بود، روابطش را با او قطع نمود. اينچنين بود كه اخوان كه خود را در برابر درب بسته احمدي‌نژاد مشاهده كرد شروع به پرخاش بر عليه دولت نمود.

در انتخابات جنجالي سال 88 اين بار بهمن.ا ولايي سر از ستاد ميرحسين موسوي درآورد و طرفدار دوآتشه اصلاح‌طلبان شد! اين را هم بايد اضافه كرد كه صلاحيت بهمن.ا براي انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي از سوي نهادهاي نظارتي به دلايل متعدد احراز نشده بود و تنها در دقيقه نود بود كه با اعمال‌نفوذ برخي با زرنگي موفق شد تا نظر مساعد شوراي محترم نگهبان را جلب كند. او كه فكر مي‌كرد در انتخابات سال 88 موسوي رييس‌جمهور خواهد شد و از اين طريق مي‌تواند داستان‌هاي چهار سال گذشته خود را تكرار كند، در جريان اين انتخابات و حوادث پس از آن به عنوان يكي از تريبون‌هاي فتنه در مجلس هشتم ظاهر شده بود و بدين‌ترتيب ماهيت واقعي خود را به شوراي محترم نگهبان نشان داد.

بدين‌ترتيب شوراي نگهبان در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي صلاحيت او را براي كانديداتوري احراز نكرد و اين بار بهمن.ا هرچه تلاش كرد به در بسته كوبيد و شوراي نگهبان كه عدم صلاحيت او برايش محرز شده بود با قاطعيت او را رد صلاحيت كرد.

در زماني كه بهمن.ا نماينده مجلس شوراي‌اسلامي بود بسياري از طرح‌هايي كه در منطقه كانديداتوري‌اش وعده انجام‌شان را داده بود به دلايل عديده متوقف ماند تا حرف و حديث‌هاي بسياري را در منطقه بر عليه او ايجاد كند. اين فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم نفع آن براي مردم منطقه در افزايش بي‌اعتمادي مردم به او بي‌تأثير نبود.

امروز اين فرصت‌طلبان دوباره از لاك خود بيرون خزيده و به واسطه رأي‌آوردن جناب آقاي دكتر روحاني مترصد سوء‌استفاده از امكانات دولت جديد هستند. رپرتاژهاي تبليغاتي گسترده به نفع وي در برخي روزنامه‌ها و رسانه‌هاي محلي را مي‌توان باور كرد. اما پرداختن برخي رسانه‌هاي با برد سراسري براي دفاع از چنين اعجوبه‌هايي كه به موقع اصولگرا، به وقتش اصلاح‌طلب و عندالزوم ولايي مي‌شوند جاي سوال و شك و شبهه فراوان ايجاد مي‌كند.

شايسته است كه وزير محترم كشور جناب آقاي دكتر رحماني‌فضلي با ارجاع اين موضوع به نهادهاي ذي‌ربط مانند وزارت‌اطلاعات، قوه قضائيه و شوراي‌نگهبان از وقوع سوء‌استفاده‌هاي احتمالي و اجحاف در حق مردمي كه با شور و شوق به دكتر روحاني رأي داده‌اند جلوگيري كند. فراموش نكنيم كه اين مردم با هيچ‌كس عهد اخوت نبسته‌اند و چهار‌سال بعد هم براي رأي‌آوردن به آنها نيازمنديم.