یکی از اتهاماتی که مخالفان درسال های دولت دهم به دکتر احمدی نژاد وارد کرده و می کنند این است که آقایاحمدی نژاد در ابتدای اردیبهشت ســال ۱۳۹۰به مدت یـازده روز علیه رهبر معظمانقلاب اسلامی تحصـن نموده و قصـد داشتـه اسـت که از طریق این خانه نشینی حضرت آیت الله خامنه ای را تحت فشار قرار دهـد

برای دانلود لینک مستقیم کلـیپ دروغ «۱۱روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد!»، با حجم 13 مگابایت ” اینجــا ” کلیک کنید.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»  به نقل از جوان انقلابی ؛ اهـل سیـاست به نیـکی می داننـد کـه برای وقـوع این اتفــاق مهـم ، احتیاج به زمینه سازی و مقدمه چینی همچـون ایراد چند و یا حداقل یک  سخنرانی علیه رهبـری و یا با تحریک احساسات  مردم ،  و یا لااقل با لغو دیدارهای هفتـگی خود با رهبـری مقدمه این عمل را فراهم سازد  که هیچ کدام از این اتفاقات پیش فرض به وقوع نپیـوستـه و در همین مدت نیز آقـای دکتـر احمـدی نژاد با رهبری معظـم انقـلاب سه دیـدار داشتـه اند و رهبــری عزیز نیز در این مدت و در سخنرانی خویش صریحا از دولـت و شخص رئیس جمهور دفاع نموده اند.

همه ی مخالفـان و منتقدان آقای دکتـر احمـدی نـژاد تحصن خودسـاخته رئیـس جمهـور را یازده روز اعلام کرده اند ؛ درحالی کـه به استناد به سـایت های خبـری معتبر می توان به نیکی دریافـت که به مدت یک هفته هیـچ خبری از آقای احمـدی نژاد و حضـور و سخـنرانی  و اعمال ایشـان منتشر نشده است. در اینجا فقط تیتر اخبـار سایـت فـارس نیوز  متعلق به سپاه پاسـداران رادر فروردین و اردیبهشـت سال ۱۳۹۰میآوریم :

 

۱۸فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استـانی وارد کرمانشـاه شد.

۲۴فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامـه سفرهـای استانی وارد سیستـان و بلوچستـان شـد.

۲۸فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد با قبـول استعفـای وزیر اطـلاعات ، وی را به عنـوان « مشـاور رییس‌جمهـور در امـور اطـلاعاتی » منصـوب کـرد.

۳۰فروردین ۱۳۹۰

 ابقـای حجت الاسلام  مصلحی با انتشـار حکم حکومتی حضرت امام خامنـه ای روحی فـداه

۳۱فروردین ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد در ادامه سفـرهای استـانی وارد کردستـان شد.

۱  اردیبهشت ۱۳۹۰

 به منظـور افتتـاح ١۶١٢ واحـد مسکونی مهـر ؛  دکتر احمـدی نـژاد وارد ایلام شد.

 

۳  اردیبهشت ۱۳۹۰

 حضـرت امـام خامنـه ای : تحلیلهـا را بردند به این سمت که بله ، در داخل نظام جمهورى اسلامى شکاف ایجاد شده است ، حاکمیت دوگـانه شده است ، رئیس جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه‌هاى تبلیغاتىِ خودشان را از این حرفهاى سست و بى‌پایه پر کردند… خب ، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام میگیرد …… بحمـداللَّه امـروز کـار دارد انجام میگیرد. مسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش میکنند ؛ هم اعضاى دولت ، هم بخصوص خود رئیس جمهور. اینها شب و روز ندارند ؛ من مى‌بینم، من از نزدیک شاهدم. اینها دائم مشغول کارند ، مشغول خدمت و تلاشند…

۷  اردیبهشت ۱۳۹۰

 گفت‌وگـوی تلفنی دکتر احمـدی نـژاد  با رئیس‌جمهـور ترکمنستـان

۱۰اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر احمـدی نـژاد لایحه عضویـت ایـران در موسسـه “ریسکام” را تقدیم مجلس کرد

۱۰  اردیبهشت  ۱۳۹۰

 رئیـس‌جمهـور در پیـامی به جشنـواره بیـن‌المللی فرهنـگی هنـری خلیج‌فارس تاکید کرد :

تـلاش بـرای روسیـاهی و پشیمـانی دشمنـان هویـت ، تاریـخ و فـرهنگ درخشـان دینی و ملی.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 دکتر محمـود احمـدی نـژاد در جلسـه هیأت دولــت :

ولایـت فقیـه راه امـام زمـان عجـل الله تعـالی فرجـه الشـریف است. رهبر معظـم انقـلاب در طول دوره ریاست جمهوری بنده ، همواره با روشـن‌بینی ، هوشمنـدی و دقـت هرچـه تمـام‌تر کمک، مدیریـت و هدایـت می‌کننـد و دولـت همیشـه از رهنمـودهای ایشـان بهره برده است….

دولـت حاضر ، تنهـا دولتی اسـت که همـه اعضـای آن بر موضـوع ولایـت فقیه متفق‌القول هستند و میثاق بستـه‌اند تا از آن تبعیـت کننـد. دولـت تا آخـر پـای پرچـم ولایـت فقیـه ایستـاده اسـت و وظـایف خـود را بـه‌طور کامـل انجـام خواهـد داد. البتـه دورکـاری و خـانه‌نشینی چند روزه دلایـلی دارد که ایـن دلایـل را در دل خـود نگـه می‌دارم.

 

خـانه‌نشینی دکتر احمـدی‌نژاد به روایت آقاتهـرانی : دکتر گریه می کرد و …

 مشرق : حجـت الاسلام آقاتهـرانی شرح ماجرای دیدارش با دکتر احمـدی نـژاد را اینطور بیان می کند : بنده تازه ازسفر از چین برگشته بودم که مطلع شدم آقـای احمـدی نژاد درجلسات هیات دولت شرکت نمی کند. بعد از شرکت در جلسه مجلس تصمیم گرفتم با دکتر احمــدی نژاد دیداری داشته باشم ؛ آقـای لاریجـانی به من گفـت من با رفتـن شما مخالفم و بنده عرض کـردم بنده مـانعی برای این دیدار نمی بینـم. درمقـابل آقای لاریجانی اصرار کردند که لااقل استخاره کنید که بنده عرض کـردم به نظر من اینجـا جای استخـاره نیست.

سپس به منـزل دکتـر رفتـم ؛ همسر ایشان آیفـون راجواب دادنـد و گفتنـد : دکتر در حـال استراحتند.

بنده از ایشان خواسـتم به آقای احمدی نژاد بگوینـد بامـن تمـاس بگیـرند. وقتی به خـانه رسیـدم دیدم برخی سایتها نوشتـه اند : که احمـدی نژاد آقـاتهرانی را بـه منزلـش راه نـداده اسـت!!

بعد از مـدت زمـانی دکتـر با من تمـاس گـرفت و ازمن خواسـت به منزل ایشـان بروم. وقتی به منزل ایشان رسیـدم دم درب منزل ایشان پزشک احمـدی نژاد را دیـدم به من گفـت بهتر است با دکتر ملاقـات طـولانی نکنی چـون دکتر ضربـان قلبش نامنظـم است و فشـارش بشـدت پایین افتـاده است. بنده نیز عرض کردم دیدارمان کوتـاه خواهـد بود ؛ سپـس به داخل منـزل رفتم و با احمـدی نژاد سر صحبـت باز شد. احمدی نـژاد گفت : بنده نمی دانـم شایعـاتی که درباره من و شرط وشروطی که با رهبری گذاشتم از کجا سرچشمه می گیـرد بنده در دیدار با رهبری در اتاق تنها بودیم و چگونگی پخش این شایعات برایم عجیب است و نمیدانم این حرفهـا را از کجـا می گویند. احمدی نژاد در ادامه گفت : بنده خدمت رهبـرانقلاب رسیدم و به ایشان گفتم من با فشارهایی که بر دولـت است به این نتیجـه رسیـدم که رسیـدن به آرمانهایی که در این دولت تصمیـم به اجـرای آن را داشتیـم غیرممکـن است.در ادامه حجت الاسلام آقاتهرانی افزود : احمدی نژاد در حالی که گـریه می کرد گفت بنـده نمی بخشـم افراد حـزب اللهی ای را که به من تهمت زاویه داشتن با رهبری عزیـز انقـلاب را می زننـد. در ادامه من به احمدی نژاد گفتم طرحی درمجلس است که برخی نمایندگان به دنبال سوال از رئیس جمهورند که احمدی نژاد با روی باز گفت : من از این قضیه استقبال میکنم چرا که در این صورت می توانم درآنجا ناگفته های خود را بیان کنم.

 آقاتهـرانی در ادامه افـزود : بنـده بعد از جلسه به مجلس رفتم نماینـدگان بسیـاری به سراغم آمـدند و جویـای خبر دیدار من با احمـدی نژاد شدند. پس از اظهارات من درمورد آنچه دکتر گفته بود عده ای از نمایندگان باز ادعای زاویه داشتن احمدی نژاد با رهبری را مطرح کردند که بنده به آنها گفتم آیا می توانید دست روی قرآن بگـذارید و ادعـای خود را تکرار کنید که همـه آنها یکه خوردند….

ـ توطئـه ی دشمنـان و نظـر حضرت آیـت الله حائـری شیـرازی

   زمانی که در یک جلسه خصوصی بین رهبـری عزیـز و آقای دکتر احمـدی نژاد  که هیچ کس دیگر نیز حق ورود به آن جلسه را نداشته ، اولاً خود آقـای دکتر در حضـور آقای آقاتهـرانی به عـدم ایجـاد زاویـه با رهبـری اذعان

می نمـایند و ثانیـاً رهبـری عزیز نیز در دیـدار با مـردم فـارس بر عدم ایجـاد حاکمیـت دوگانه و گوش نکردن آقای دکتر به حرف خودشان تأکید می نمایند و با همه ی این اوصاف همچنان دشمنان و دوستان بازهم بر روی احتمالات منفی خود استوار می مانند!بزرگترین شک را در ذهن انسان باقی می گذارد که علت آن چیست؟ در این قضیه تکلیف دشمنان که مشخص است ، زیراکه خط مشیء آنان القاء حاکمیت دوگانه و زمین زدن دکتر به همین واسطه است.

آیت الله حائری شیرازی پس از دیدارشـان با آقـای دکتر در همـان زمـان فرمودنـد : “… وقتی دکتر صحبت کرد. دیدم اینطور که پشت سرش می گوینـد نیست. دلش می خواهد خدمت کند. رهبری هم توجه به این قسمت دارند. ایشان یک بازوی خوبی است. الآن یک دست رهبری کار نمی کند. اگر این دستش هم کار نکند خوشحال می شوید یا ناراحت؟  ببینید احمدی نژاد را فعال ببینید بهتر است یا خراب ببینید؟ بعضی ها دوست دارند این دست آقا را هم مانند آن یکی دستش کنند، از بس که آقا را دوست دارند!!

بسیاری تحلیل گران دلیل دورکاری دکتر احمدی نژاد را بخاطر ماجرای عزل یا استعفای وزیر اطلاعات و ابقای اقای مصلحی با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی قلمداد می کنند  و اذعان دارند که آقای احمدی نژاد نزد رهبری رفته اند و ایشان را تهدید به استعفا نموده وخواستار برکناری مصلحی و جلیلی و گماشتن مشایی به معاونت اولی شده است ؛ همچنین با اخم و عصیانیت تمام دستـاوردهای نظام را از ان خود دانشته و حتی درب را محکم به هم زده و از اتاق خارج شده است…!!

بعد از این ماجرا اخبار و حکایت هایی چون نفرین کردن احمدی نژاد توسط مادرش یا قهر کردن همسر و فرزندان ایشان با وی ، ممنوع التصویر شدن در صدا و سیمـا و… به طور گسترده در رسانه های مدعی تقــــوا منتشر شد!!

سوال اینجا بود این سایت ها ، روزنامه ها و رجال محترم که اکثر اخبار خود را از منابع آگاه ، خبرهای به گوش رسیده یا اخبار غیرقابل چشم پوشی در حال روشن گری و بصیرت افزایی بودند چگونه از جلسات خصوصی رهبری و ریاست جمهوری در بیت رهبری که حتی محافظین نیز حضور ندارند ، این عزیزان اطلاع و آگاهی دارند ویا چگونه از زندگی خصوصی رئیس جمهور و مشاجرات ایشان و همسر و مادرشان مطلع هستند؟!!!

در ماجرای وزیر اطلاعات نیز حرف های غیرمنتشر و موثقی در دسـت داریـم که بخاطر غیررسمی بودن از بیان آن معذوریم لکن در کل هدف از انتشـار و بیان این مطـلب را نه دلایل برکناری آقای مصلحی بلکه بررسی ماجرای ولایتمداری دکتر احـمدی نژاد و صحت و سقم این ماجرا میدانیم ولی اگــر بی طرفانه به این ماجرا بنگریم و سخنان حضرت امام خامنه ای را در اوج جنجال سازی برخی غوغا سالاران مرور کنیم باز به مظلومیت دکتر احمدی نژاد پی خواهیم برد ؛ در ادامه متن حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی را مرور می کنیم :

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/12124/smpl.jpg

ـ

بیانـات در دیـدار هـزاران نفـر از مردم استـان فـارس -  ۳/۲/۹۰

شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌اى که آنچنان هم از اهمیت بالائى برخوردار نبود – سر مسئله‌ى اطلاعـات و امثـال اینهـا – چه جنجـالى در دنیا راه انداختنـد. تحلیلها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهورى اسلامى شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است ،  جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه‌هاى تبلیغاتىِ خودشان را از این حرفهاى سست و بى‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌اى پیدا کنند، هر جور میتوانند ، حمله کنند. میدانند که دولت مشغول تلاش و فعالیت و خدمت است. خب، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام میگیرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است. ما که راجع به شخص قضاوت نمیکنیم؛ ما کار را، خط را، جهتگیرى را ملاک و معیار قرار میدهیم. آنجائى که کار و خدمت و تلاش هست، حمایت ما هست ، حمایت مردم هست. و بحمداللَّه امروز کار دارد انجام میگیرد. مسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش میکنند؛ هم اعضاى دولت، هم بخصوص خود رئیس جمهور. اینها شب و روز ندارند؛ من مى‌بینم، من از نزدیک شاهدم. اینها دائم مشغول کارند، مشغول خدمت و تلاشند. خب، اینها براى کشور خیلى باارزش است. بنده‌ى حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیمهاى دولت وارد شوم. خب، مسئولیتها در قانون اساسى مشخص است ؛ هر کس مسئولیتى دارد ؛ مگر آنجائى که احساس کنم یک مصلحتى دارد تفویت میشود؛ مثل اینکه در همین قضیه‌ى اخیر اینجورى بود ؛ انسان احساس میکند یک مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار میگیرد، تفویت میشود ؛ خب، انسان وارد میشود که جلوى این تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئله‌ى مهمى نیست ، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد؛ اما مخـالفین، دشمنان بیرونى ، تریبون‌دارهاى بین‌المللى ، بوق هاى تبلیغـاتى ، از همیـن مسـئله استفـاده میـکنند بـراى اینکـه فضـاى تبلیـغاتى را شلوغ کنند . عرض من به عناصر داخلى، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانىکهدر داخل با مسائل تبلیغاتى سر و کار دارند ، این است که سعى کنند به این آشفتگى کمک نکنند. این که تحلیل بگذارند، یکى از آن طرف، یکى از این طرف، این علیه آن، آن علیه این، براى هیچ و پوچ، چه لزومى دارد؟ نه، دستگاه بحمداللَّه دستگـاه مقتـدرى اسـت، مسئولیـن مشغـول کارشـان هستنـد ، رهبرى هم که بنده‌ى حقیر هستم با همه‌ى حقارت، خداى متعال کمک کرده، ما  در مـواضع صحیحِ خودمان محکم ایستاده‌ایم. تا من زنده هستـم ، تا  من  مسئـولیت  دارم، به حـول و قـوه‌ى الهى نخـواهم گـذاشت این حـرکت عظیـم ملـت به سوى آرمان ها  ذره‌اى  منحـرف شود.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163

 

اما چهار نکته درباره این اتفاق :

۱- مطلب که مهم به نظر میرسد این است کهرهبر معظم انقلاب اسلامی در همان ایامی که رئیس جمهور در دورکاری به سر می برند این سخنان را به کار می برند و سخنانی از حاکمیت یگانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی بین رهبری و رئیس جمهور ، پرکاری و جهت گیری صحیح رئیس جمهور  و بی پایه و سست بودن بحث های اختلاف برانگیزانه مربوط به وزارت اطلاعات را بیان می کنند ؛ توجه داشته باشید رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیچ کسی عقد اخوت ندارند و تعارف و رودربایستی و یا مصلحت اندیشی و محافظه کاری در افکار وشخصیت ایشان جایگاهی ندارد.

۲- نکتـه ای که در این پیام بسیار مشهـود اسـت این است که این نامه بدون سـلام خطاب به حجت الاسلام مصلحی صادر گشته است ؛ در حالی که در نمونه های دیگـر احکـام حکـومتی معظـم له همیشـه با سـلام نامه ها شروع شده است. به طور مثال در حکم تایید  صلاحیت برخی نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۸۴خطاب به آقای جنتی* یا در نامه ای که مبنی بر برکناری آقای مشـایی از معاونت اول ** صادر گشته بود*** این نکته لحاظ شده بوده است.

۳-در متن این حکـم  نکته ای که توجـه هر خواننـده ای را جلب می کنـد توصیه های علمـدار دلسوز و حکیم انقلاب اسلامی در راستـای اهتـمام بیـش از پیـش در ماموریت های آن وزارتخـانه  است. آنجا که رهبری عزیز می فرمایند : لذا از شما میخواهم بیش از پیش در انجـام مأموریتهـای مهم داخلی و خـارجی وزارت اطـلاعات اهتمام به خرج داده ؛ و در قسمتی دیگـر آن نامـه می فرمایند : و با حمایـت دولـت خدمتگـزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکتـرین فتـرت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگـاه مهم پیش آید.

۴- دکتـر احمـدی نژاد در دیـدار با حامیـان دولـت اسـلامی در سـال ۱۳۹۰گوشه ای از حقایق را بیان می کند :

هفت – هشت ماه نهادهای امنیتی به دروغ روی ما زوم کردند و از مسایل مهم غافل شدند.به فردی گفتم این کسی که تو آورده ای در نهاد امنیتی مسئولیت داده ای مشکل دارد. برای کشور مشکل درست خواهد کرد. گفت : اگر مشکل درست کند بلافاصله بیرونش می کنیم. گفتم آوردنش دست شماست ولی بیرون کردنش دست شما نیست! بنده خدا گفت : باید رحیمی را بردارید چون من می گویم!!  به ایشان گفتم : شما که باشید که می گویید باید بردارم؟! من پای حق تا هرجا که  باشد می ایستم! گفت : من مطمئنم تو طلسم شده ای!! گفتم چرا؟ گفت : چون یک نفر استاد وپیر این کار بوده و این حرف را گفته!! گفتم چه طلسمی؟ گفت طلسم محبت! گفتم به پیر سحر وجادو بگو بیایـد طلسم ما را باطل کند! گفت: می گوید که طلسم آنقدر محکم است که اگر بخواهیم طلسم را بشکنیم به خودمان بر می گردد و ممکن است ما را بکشد!گفتم حواستان هست ، شما بازبان رمالها با من صحبت می کنید. شما با این حرفتان به حریم ربوبیت خدا تجاوز کرده اید. شما می دانید با این حرف چه لطمه ای به سی سال خدمات جمهوری اسلامی می رسانید؟ واقعا موجب خجالت بنده هست و بعد از ۳۲سال می آیی و درباره جن و طلسم با من صحبت می کنی و من را متهم می کنی! مخالفین ما بعضی حرفها را می گویند که ما از بیت رهبری شنیده ایم. اینها از کجا از جلسه خصوصی من و  رهبـری مطلع می شـوند که حرفهـای خصـوصی بین مـن و رهبری را می داننـد؟!! …. ابن سینا به کفر متهم کردند و گفتـند که تـو مسلمان نیستی. ابن سینـا را با این دوبیت جوابشـان را داد :

                  کفر چو منی گزاف و آسـان نبود                      محکمتر از ایمان من ایمـان نبـود

                  در دهر چو من یکی و آنهم کـافر                     پس در همه دهر یک مسلمان نبـود

 ــ روایت دکتر رامین از ماجرای دورکاری احمدی نژاد

محمدعلی رامین ، از مردان نزدیک به احمدی نژاد است که مدتی نیز سمت معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد را بر عهده داشت.
رامین  با روزنامه اصلاح‌طلب شرق گفتگوی مفصلی انجام داده است که طی آن به مقولاتی از جمله ماجرای ۱۱روز دورکاری احمدی نژاد، افکار سیاسی خانواده احمدی نژاد و حضور چهره‌هایی همانند مشایی در دولت اشاره می‌کند.
در ادامه منتخبی از مصاحبه رامین را می‌خوانید :

خب تحلیل شما از آن ۱۱روز…؟

آقای مصلحی فردی شایسته و دوستی محترم برای آقای احمدی نژاد بوده‌اند و در این مورد من باید منطبق با شنیده‌هایم تحلیل کنم. در آغاز با وجود برخی تحلیل‌ها نسبت به سختی کار آقای احمدی نژاد نسبت به آقای مصلحی برای وزارت اطلاعات مصر و پیگیر بودند. به هر حال بعدها مشاهده کردیم که امام خامنه‌ای برای نخستین بار به وزارت اطلاعات رفتند.
و حدود ۵ساعت در جهت تقویت ساماندهی آنجا با مسئولان بخش های مختلف صحبت کردند. ما که از پشت صحنه اطلاعی نداریم اما پس از چند هفته می‌بینیم آقای احمدی نژاد آقای مصلحی را برکنار کردند و سرپرستی آن را بر عهده گرفتند.
دستگاه اطلاعات و امنیت کشور پیچیدگی خاص خود را دارد ضمن اینکه هر دولتی از زمان بازرگان، موسوی، هاشمی و خاتمی آمده نیروهای خودش را در آنجا قرار داده است.

بعد از ان فتنه هولناک ۸۸که ساماندهی جدید را ضروری ساخته بود با گذشت دو سال شرایط باعث تصمیم رئیس جمهور می‌شود. این اقدام از یکسو با این انگیزه که هزینه‌ای برای جایگاه رهبری تحمیل نشود، عطف به مذاکرات ماضی انجام می‌گیرد اما از سوی دیگر تشخیص امام امت این می‌شود که چنین کاری از رئیس دولت برنمی‌آید و حتی کلیت دولت را دچار آسیب می‌کند.
لذا بلافاصله ولی امر بدون آنکه رئیس جمهور را به عدول از حکم خودش وادار بکنند رأساً حکم به بازگشت وزیر می‌کنند. در اینجا طبق اصل ۵۷قانون اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد اما آقای احمدی نژاد به دلیل غافلگیرشدن و معذوریت مدیریتی خودش برای هضم و تحلیل شرایط پیش آمده مدتی فرصت تأمل درخواست می‌کند که با اذن رهبری آن ۱۱روز دورکاری اتفاق افتاد.
در حالیکه یک روز هم فعالیت دولت تعطیل نشد و بعد از آن هم روال پیشین ادامه یافت.
آیا نمی‌توان این مرخصی رئیس جمهور را با هر عنوانی، کمی انسانی نگاه کرد و همه چیز را از منظر توطئه و انحراف تفسیر نکرد؟
آیا اسلام ما را که از پشت صحنه بیخبریم به کدام شیوه و سیره دعوت می‌کند؟
ــ (سؤال) اینکه می‌گویند آقای احمدی نژاد تحت تأثیر مشایی است را تا چه حد قبول دارید؟
اگر بنا بود آقای احمدی نژاد از کسی تأثیر بپذیرد، کسان دیگری هم اطراف ایشان هستند که نقش خاموش آنها بسیار پنهانی‌تر از آقای مشایی است.

- مثل کی؟
بگذریم

ــ ایشان (احمدی نژاد) بسیار جدی، متواضع، فوق‌العاده باهوش، مؤدب و پر انرژی بودند. خانواده ایشان هم سالم، کاملاً مؤمن و معتقد به ولایت فقیه و ارزش‌مدار بوده و هستند. جالب است بدانید خانواده ایشان بسیار موافق و ارادتمند هاشمی رفسنجانی بوده‌اند.
و بنده منتقد جدی وی؛ یعنی آشنایی ما با وجود یک اختلاف سیاسی شروع شد.

در پایان سخن درباره حواشی این اتفاق بسیار است که همانگونه که گفته شد از پرداختن و بیان آن معذوریم ولی در همین حد بسنـده کنیم که دکتر احمـدی نژاد با خانه نشینی و دورکاری خود  قصد داشت توطـئه ی بزرگی از نظام مقدس اسلامی و رهبری عزیـز آن به جان بخرد و این عمل اوج ولایتمداری و تعهد ایشان به اسلام وانقلاب اسلامی  بود که انشاالله در وقت مقتضی توسط ایشان بیان خواهد شد ؛ در پایان شاید این سخن دکتر محمود احمدی نژاد درجمع استانداران که چنـد ماه بعد بیان شد و در شماره ۱۹۳نشریه سراسری عبرت های عاشورا در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۹۰منتشر شد  گویای گوشه ای از وقایع باشد :

پــاورقی :

*-  بسمـه تعالى

آیت اللَّه جناب آقاى جنتى دبیر محترم شوراى نگهبان دامت برکاته / با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شوراى محترم در تلاش براى احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى دوره‌ى نهم ، با رعایت موازین قانونى در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ى افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسى فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخـابات را بیـابند، لذا به نظر مى‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفى معین و مهندس مهرعلیـزاده تجدیـد نظر صورت گیرد.

والسـلام علیــکم / سیّـدعلى خامنـه‌اى   ۲/۳/۱۳۸۴

ـ**بسمه تعالی 

جنـاب آقای  دکتـر احمدی نژاد ،ریاسـت محتـرم جمهـوری اسـلامی ایران/ با سـلام و تحیـت / انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف وسرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مـزبور ملغی و کـان لم یکن اعـلام گردد.

سیّد علی خامنه‌ای   ۲۷/۴/۸۸

ـ***-نامـه رهبر معظـم انقـلاب اسـلامی به دکتـر احمـدی نـژاد مبنی بر برکنـاری مهنـدس رحیم مشایی را نمی توان به عنوان حکـم حکـومتی در نظر گرفت ؛ چـرا که :

 اولا این نامه مثـل حکم صادره به آیت الله جنتی و حجت الاسلام مصلحی توسط دفتر معظم له اعلان عمومی نشده بود ؛

 دومـا این نامـه برخـلاف حکـم وزیـر اطلاعـات به صـورت دسـت نوشته و در کـاغذی بدون سربرگ بـوده و طبق شواهد و خبرها ، در کاغذی کوچک و با پاکتی دست سـاز از کاغـذ کوچکی دیگر بوده اسـت و ایـن نامه فقــط به  دست رئیس جمهـور رسیـده اسـت.

برای دانلود لینک مستقیم کلـیپ دروغ «۱۱روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد!»، با حجم 13 مگابایت ” اینجــا ” کلیک کنید.

 

در همین زمینه بخوانید :

ـ مهم: سخنان حجت الاسلام آقاتهرانی درباره خانه‌نشینی دکتر احمدی‌نژاد +فیلم

ـ مهم: جزوه اتهام بی اساس(بررسی و نقد شایعه یازده روز خانه نشینی)

ـ مهم: تکفیر مالک، انتقام از علی(ع)

ـ مهم : جزوه «ولایتمداری، همیشه خوب نیست!»

ـ مهم: سدی که نشکست…موجی که برگشت…

ـ ویژه نامه راوی + دانلود

ـ  مهم: بررسی مقوله «جریان انحرافی» و حواشی آن از نظر امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)

ـ  مهم: دانلود جزوه «احمدی نژاد بدون روتوش»