این گزارش و جدول پیش رو پاسخگوی هیچ یک از شبهات پیرامون اطرافیان رئیس جمهور نیست بلکه تنها کوششی است در جهت یادآوری مرزبندی های سیاسی. می توان با محمود احمدی نژاد مخالف بود اما مرزبندی خود با اکبرهاشمی رفسنجانی را حفظ کرد و در عین حال به ترمینولوژی رهبر انقلاب وفادار ماند.

رابطه سیاست و زبان، در هم تنیده و ناگسستنی است. سیاست فعالیتی اجتماعی است که از راه زبان و ادبیات بروز و ظهور پیدا می کند؛ خواه به صورت نوشته هایی در قالب کتاب، جزوه، بولتن، بیانیه و... خواه به شکل شعار در تظاهرات و راهپیمایی ها و یا سخنرانی های سیاسی. ممکن است در نظر اول زبان مسئله ای ساده و ابتدایی فرض شود: «سامانه بیان که نشانه ها و نماد ها (کلمات) را به کار می گیرد تا احساسات، افعال، اندیشه ها و ... را به افکار عمومی منتقل کند.»

چنین برداشتی از زبان، این سامانه بیانی را تا حد یک ابزار خنثی، غیر فعال و فاقد هرگونه بار ارزشی فرو می کاهد و نقش آن را صرفا بازتاب دادن هر چه صحیح تر حقایق جلوه می دهد. درست مانند آینه ای که هر چه را در برابرش باشد بی کم و کاست بازتاب می دهد.

این دیدگاه در خصوص زبان، لااقل در وادی سیاست مردود است. سیاستمداران هرگز زبان را یک ابزار ساده ارتباطی نمی پندارد. زبان در دست سیاست مدار، سلاحی برنده است که با پردازش آن، نیت سیاسی خود را انتقال می دهد، فضای سیاسی مد نظرش را به افکار عمومی تحمیل می کند، زمین بازی اش را می چیند و در نهایت جهان مورد نظرش را خلق می کند. از این روست که احزاب، گروه ها و نحله های سیاسی مبتنی بر آمال و اهداف تعریف شده شان، دست به خلق ترمینولوژی سیاسی مد نظر خود می زنند و این مسئله (طراحی و خلق ادبیات سیاسی) به عنوان یکی از اساسی ترین محورها در طرح ریزی های استراتژیک جریان های سیاسی مطرح است. اگر چنین نبود و انتخاب ادبیات و ترمینولوژی در رسیدن یا نرسیدن احزاب و گفتمان های به اهداف شان تاثیری نداشت، امروز تنها شاهد رواج یک ترمینولوژی واحد در میان همه احزاب گروه ها و گفتمان های سیاسی بودیم به گونه ای که همگان در توصیف شخصیت ها، موقعیت ها و حوادث از ادبیات و کلید واژه های سیاسی یکسان سود می بردند. اما حقیقت آشکار این است که به تعداد گفتمان های سیاسی تاریخ بشر، ترمینولوژی و ادبیات سیاسی وجود دارد.

چند نمونه روشن از تاثیر کلید واژه های سیاسی
کلید واژه های سیاسی نقشی اساسی در ارائه چهره مثبت یا منفی از پدیده ها دارند. انتخاب واژگان می تواند از یک سو توجیه کننده زشت ترین پدیده های سیاسی و مشروعیت بخش به نامشروع ترین مطامع سیاسی باشد و از سویی دیگر بدیهی ترین منافع و خیرات را شر مطلق جلوه دهد.

به عنوان مثال روشنفکران غرب زده در کشور های جهان سوم از صفت «عقب مانده» برای توصیف وضعیت کشورشان استفاده می کنند، اما کسانی که از استقلال فکری بیشتری بر خوردارند، لفظ «در حال توسعه» را ترجیح می دهند. حمله آمریکا به عراق را هم می توان «نقض حاکمیت ملی» و «تجاوز» توصیف کرد و هم می توان آن را «آزاد سازی مردم عراق» از شر دیکتاتور بعثی نام نهاد و برایش مشروعیت جهانی آفرید. یقینا اگر هزینه های سرسام آور حکومت ها «سرمایه گذاری عمومی» نام بگیرند، قابل تحمل تر است تا اینکه به مردم یاد آور شد این همان «پول مالیات و نفت» شماست!

الگوی «امام – امت»
در جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی مبتنی بر «الگوی امت – امامت»، خلق ترمینولوژی از جمله مهمترین وظایف امام و رهبر است. از مهمترین اقدامات عملیاتی امام و رهبری، خلق ترمینولوژِی انحصاری مستقل برای انقلاب اسلامی با هدف مدیریت و هدایت هرچه بهتر افکار عمومی وجلوگیری از فرو افتادن انقلاب به دام مسیرهای انحرافی است.

به عنوان نمونه می توان به کاربرد دو واژه مستکبر و مستضعف به جای واژگان «کشورهای پیشرفته» و «اقشار کم در آمد» اشاره کرد. امام راحل (ره) در خصوص کشورهای توسعه یافته واژه استکبار را به کار می بردند و مستضعف را بهترین صفت برای توصیف وضعیت مردم می دانستند که هر دو واژه نیز ریشه های قرآنی دارند.

انتخاب واژه پیشرفت به جای توسعه از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی نمونه ای دیگر است. در فراز پیش رو از سخنان رهبر انقلاب، آیت الله خامنه ای تاکیدی کم نظیر بر مسئله لزوم حفظ مرزهای ترمینولوژیک انقلاب اسلامی دارند:

«کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک بار ارزشى و معنائى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جا افتاده متعارف جهانى را که معناى خاصى را از آن میفهمند، بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومى را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه میکنیم؛ این مفهوم عبارت است از «پیشرفت».»

«معادل معناى فارسى پیشرفت را میدانیم؛ میدانیم مراد از پیشرفت چیست. تعریف هم خواهیم کرد که منظور ما از این پیشرفتى که در فارسى معنایش روشن است، چیست؛ پیشرفت در چه ساحت هائى است، به چه سمتى است. ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگرى هم در انقلاب داشته‌ایم. ما از کلمه «امپریالیسم» استفاده نکردیم؛ کلمه «استکبار» را آوردیم. ممکن است یک زوایائى در معناى امپریالیسم وجود داشته باشد که مورد نظر ما نیست. حساسیت ما بر روى آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روى آن معنائى است که از کلمه «استکبار» به دست مى‌آید. لذا این را مطرح کردیم، در انقلاب جا افتاد؛ دنیا هم امروز منظور ما را میفهمد. و همچنین مفاهیم دیگرى.مفهوم پیشرفت، براى ما مفهوم روشنى است. ما «پیشرفت» را به کار میبریم و تعریف میکنیم که مقصود ما از پیشرفت چیست.»

منازعه ترمینولوژیک اول
در نظام «امت – امامت»، امت حتی در ادبیات سیاسی نیز مطیع امام است و در این مسئله نیز از امام نه پیشی می گیرد و نه عقب می ماند، نه ادبیات سیاسی اغیار را می پذیرد و نه از تکرار ادبیات امام اعراض می دارد. امت بدون اشاره امام اجازه ندارد هر ترمینولوژی و ادبیات سیاسی را پژواک دهد. با این پیش فرض کسانی که حوادث پس از انتخابات را با هر واژه ای به جز واژه «فتنه» (ترمینولوژی تولید شده توسط رهبری برای مهار بحران سال 88) توصیف کردند (تعابیری چون کدورت، دعوای سیاسی و در گیری خانوادگی، اعتراض به نتایج انتخابات و ...) با رهبری انقلاب وارد یک منازعه ترمینولوژیک شده اند. با این وجود غلبه یافتن ترمینولوژی رهبری بر ترمینولوژی اردوگاه مقابل، زمینه شکست آنان را فراهم کرد.

فصلی نو در منازعه ترمینولوژیک با امام

حدود دو سال از تولید یک ترمینولوژی سیاسی جدید در فضای سیاسی کشور می گذرد. «ترمینولوژی انحراف» از جانب رهبرانقلاب ساخته و پرداخته نشده و در میان سخنان ایشان حتی یک مورد اشاره به وجود «جریان انحرافی» یا «انحراف مسئولان از ارزشهای انقلاب» وجود ندارد. این نکته ایست که طرفداران «گفتمان انحراف محمود احمدی نژاد» نیز بدان معترف اند. با این وجود این روزها، ادبیات انحراف، ادبیات سیاسی غالب در فضای نخبگانی و رسانه ای است. واژه انحراف و مشتقات آن، پرکاربرد ترین واژگان است به گونه ای که احتمالا با ادامه این روند، میزان کاربرد واژه «انحراف» از افعالی چون «است» ، «بود» و «شد» هم پیشی خواهد گرفت. ترمینولوژی انحراف در استخدام «گفتمان انحراف احمدی نژاد» قرار دارد که خود به عنوان یک «ضد گفتمان سلبی» در مقابل جریان سوم تیر نقش آفرین است. غالب شدن ترمینولوژی انحراف، فرصتی بزرگ را برای طرفداران «گفتمان انحراف احمدی نژاد» پدید آورده است تا از مهمترین گزاره خود، پرده برداری کنند: «محمود احمدی نژاد بزرگترین خطر علیه انقلاب اسلامی است.»

در حقیقت طی دو سال گذشته برای دومین بار منازعه ای ترمینوژیک با رهبر انقلاب آغاز شده است. تغییر ترمینولوژی غالب در فضای سیاسی موجب تغییر در تعریف دوست و دشمن شده و نهایتا جای این دو را با یکدیگر عوض کرده است. تا زمانی که ترمینولوژی رهبر انقلاب (فتنه) غلبه داشت و نخبگان سیاسی بدان وفادار بودند، جریان فتنه (راس فتنه، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) به عنوان اصلی ترین تهدید علیه انقلاب اسلامی شناخته می شد و در مقابل محمود احمدی نژاد و یارانش به دلیل بازگرداندن قطار منحرف شده انقلاب به ریل اصلی مورد تقدیر قرار می گرفتند. اما تغییر ترمینولوژی موجب شد تا نه تنها اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی از حلقه فتنه گران خارج شوند، بلکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به برادران انقلابی حبیب الله عسگراولادی تبدیل شوند و "ساکتین انحراف" به جای "ساکتین فتنه" مورد ملامت قرار گیرند. در مقابل این روزها منحرفان از فتنه گران نیز خطرناک تراند.

ترمینولوژی انحراف از کجا آمد؟
آرشیو سایت آقای هاشمی در حدفاصل خرداد 88 تا حوالی خرداد 89 از دسترس خارج است. با این وجود بررسی ها نشان می دهد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازه زمانی 24 تیر ماه سال 89 تا 1 اسفند 1391 به میزان 99 بار محمود احمدی نژاد را متهم به انحراف کرده است. "انحراف از مهدویت"، "انحراف از رهبری"، "انحراف از قانون"، "انحراف از اخلاق"، "انحراف از عدالت"، "انحراف از روحانیت و مرجعیت"، "انحراف هدفمندی یارانه ها"، "انحراف در ارائه آمار" و ... بخشی از موضوعاتی است که مورد توجه آقای هاشمی قرار گرفته است.

سایت آقای هاشمی بعد از انتشار چندباره مطلبی تامل برانگیز تحت عنوان "سکوت رهبری در برابر انحراف رئیس جمهور جایز نیست" در تاریخ 8 دی 1390 فیلتر شد.


پایگاه اطلاع رسانی آقای هاشمی با افتخار و در دفعات متعدد تاکید کرده است که گزاره انحراف دکتر احمدی نژاد را شخص هاشمی رفسنجانی ابداع کرده و بذر آن را در نامه بدون سلام والسلام وی به رهبر انقلاب پاشیده است.

مواضع آقای هاشمی درباره انحراف دکتر احمدی نژاد در جدولی که در ادامه می آید، قابل مشاهده است. بدیهی است که برخی از مخاطبان با منظومه ای از شبهات پیرامون جریان موسوم به انحرافی مواجه هستند. این گزارش و جدول پیش رو پاسخگوی هیچ یک از شبهات پیرامون اطرافیان رئیس جمهور نیست بلکه تنها کوششی است در جهت یادآوری مرزبندی های سیاسی. می توان با محمود احمدی نژاد مخالف بود اما مرزبندی خود با اکبرهاشمی رفسنجانی را حفظ کرد و در عین حال به ترمینولوژی رهبر انقلاب وفادار ماند. بسیاری از گروه های انقلابی و نخبگان ولایتمدار به دلیل عدم توجه به این مهم در پروژه آقای هاشمی غلتیده اند. امروز تا حدود زیادی کار از کار گذشته و بخش عمده ای از نیروهای انقلابی در منازعه ترمینولوژیک با هاشمی رفسنجانی دچار شکست شده و دست ها را به علامت تسلیم بالا آورده اند. زین پس فقط باید در انتظار تبعات شکست در منازعه ترمینولوژیک نشست.

محمد حسین حیدری

تاریخ انتشار
عناوین حاوی ترمینولوژی انحراف در سایت هاشمی رفسنجانی
ردیف
24 تیر 1389
یادآورد گذشته * (سال 1361) مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی با واحد مرکزی خبر:
راز شفای زخم حضور «رئیس‌جمهورمنحرف» صبوری و ایستادگی نیروهای خط امام بود! تکلیف شرعی نخست وزیر امام برای مقابله با رئیس‌جمهور منحرف!
 
1
10 تیر 1389
 
یادآورد گذشته * (سال1362) بعد از رفع فتنه ریاست جمهوری بنی صدر نوبت رفع انحرافات اسلامی شد/بنیانگذار جمهوری اسلامی: امام زمان،امام زمان گویان برای گسترش فقر و بدبختی«مردم» تلاش می کنند!/ بردارید این انحراف به ظاهر امام زمانی!
2
24 تیر 1389
 
 
یادآورد گذشته * (سال 1361) مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی با واحد مرکزی خبر:
راز شفای زخم حضور «رئیس‌جمهورمنحرف» صبوری و ایستادگی نیروهای خط امام بود! تکلیف شرعی نخست وزیر امام برای مقابله با رئیس‌جمهور منحرف!
3
29 تیر 1389
 اول مرداد سال 1362 انجمن حجتیه مهدویه به تبعیت از انذار تاریخی امام خمینی (ره) تعطیل شد/
29 سال از فرمان توقف امام به فعالیتهای انحرافی اسلامی گذشت! / بردارید این انحراف به ظاهر امام زمانی را ؟
4
3 مرداد 1389
 
 
یادآورد گذشته/ هاشمی‌رفسنجانی در سال 61
بازار برائت از رئیس جمهور منحرف هر روز داغ تر می شد! / از ترس تنفر مردم دیگر کسی حاضر به حمایت از تصمیمات غلط رئیس جمهور نبود!
5
 6 مرداد 1389
یادآورد گذشته/ هاشمی‌رفسنجانی در سال 61
برای رئیس جمهور منحرف آمار محبوبیت معنی نداشت نرخ رشد تنفر مردم رصد می کرد! قحطی حمایت علنی از رئیس جمهور آمد از ترس قهر مردم!
6
13 مرداد 1389
 
یادآورد گذشته / مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی در سال 61
چشم امید تحریم های آمریکا به تندروی های اختلاف افکن و ماجراجویانه رئیس جمهور منحرف در داخل کشور بود
7
16 مرداد 1389
یادآوردگذشته / ‌ هاشمی‌رفسنجانی در سال 1361:
«خود کرده ها» را در برابر رئیس جمهور منحرف تدبیر نبود! / « پرچم دروغ» تبعیت مطلق از رهبری خیلی ها را فریب داد که بعدها نادم شدند!
8
17 مرداد 1389
 
هشدار تاریخی هاشمی رفسنجانی به انحرافات اسلامی در سال 1349/
فتنه گرانی با دعای عهد و فرج ظهور بر زبان و نیت اجابت دعای اسرائیل و دشمنان اسلام در دل!
9
24 مرداد 1389
هاشمی‌رفسنجانی در سال 1363:
«قانون»یعنی11/000/000رای رئیس‌جمهور نه مجلس و وکلایی با10/000رای!/ روایتی از آغاز کودتای رئیس جمهور منحرف علیه قانون اساسی کشور!
10
25 مرداد 1389
هاشمی رفسنجانی در سال 64:
باید گذاشت رئیس جمهور منحرف باز هم دروغ بگوید و داد بزند حتی بالای برج ایفل! / هیچ تبلیغی بر ضد رئیس جمهور منحرف بهتر از دروغهای خودش نیست!
11
4 شهریور 1389
هاشمی رفسنجانی در سال 1361:
صدا و سیما شعبه دوم نهاد ریاست جمهوری ! / اخبار یکطرفه ، تخریب مجلس و بایکوت بزرگان انقلاب در رادیو و تلویزیونی به رنگ رئیس جمهور منحرف!
12
9 شهریور 1389
قلب مراجع از اعمال و گفتار این رئیس جمهور خون است! /
هاشمی رفسنجانی درسال 1359: چشم رئیس جمهور در انتظار کدام آشوب خیره مانده ؟ / ایام تعیین تکلیف زیر دستان منحرف و قانون شکنی ها در راه است!
13
23 شهریور 1389
روایت هاشمی رفسنجانی از تمام دروغهای بنی صدر رئیس جمهور
رئیس جمهورمنحرف با شعار «عدالت» انقلابیون زیادی را راحت گول زد!
14
30 شهریور 1389
یادآورد گذشته * (سال 1361) مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی با واحد مرکزی خبر:
فریب خوردگان رئیس جمهور منحرف شجاعانه خطای خود را بپذیرند!
15
7 مهر 1389
 
بازخوانی 50 سال مجاهدت (107) / هشدار هاشمی در سال 1349:
منحرفانی با نام امام زمان بر لب؛عشق آمریکا در دل و منشور کوروش در دست!
16
8 مهر 1389
 
یادآورد گذشته * مصاحبه سال 1361 با واحد مرکزی خبر/
هاشمی : کشور یک روز بدون اختلاف به خود ندید با حضور رئیس جمهور منحرف!
17
13 مهر 1389
هاشمی سال 64 : جنگ روانی بالاخره بلای جان رئیس جمهور متخصص اجرای آن شد! / بگذارید رئیس جمهور منحرف باز هم دروغ بگوید حتی بالای برج ایفل!
18
10 آبان 1389
نامه تاریخی به محضر امام خمینی(ره) * سال 1359/
هاشمی: امروز امثال رجایی و موسوی مقابل انحراف رئیس جمهور ایستاده اند
19
16 آبان 1389
 
 
یادآورد گذشته / اسفندماه سال 1358/
درخواست خواص انقلاب از رهبری : برابرانحرافات رئیس جمهور سکوت نفرمایید!
20
22 آبان 1389
تکرار / آمریکایی ها تاثیر تحریم ها را در تدام اختلاف افکنی های رئیس جمهور منحرف دنبال می کردند/هاشمی : پای ثابت تمام اختلافات کشور رئیس جمهور بود
21
29 آذر 1389
هاشمی :خودمحوری رئیس جمهور منحرف علنی شد تا برخی دوستان به هوش آمدند!
22
5 دی 1389
روایت هاشمی از نامه 88 به رهبری:
آنسوی هیاهوی تخریبها صدای پای جریان انحرافی می آمد!
23
6 دی 1389
 
یادآورد گذشته *سال 1362/
هاشمی: درد دروغگویی رئیس جمهور منحرف درمان نداشت!
24
7 دی 1389
 
یادآوردگذشته * اسفند ماه 58/
نامه یاران امام : نگرانیم مردم سکوت امام را تایید انحراف رئیس جمهور تلقی کنند!
25
12 دی 1389
 
جریان ضد روحانیت در آینده چهره متفاوتی رو می کند! /
روایت هاشمی از نامه 88:خواب جریان انحرافی در رابطه من و رهبری تعبیر نمی شود!
26
2 بهمن 1389
 
دوای درد بی بصیرتی تاریخی قلب و وارونگی تاریخ انقلاب نیست/
هاشمی مقابل انحرافات از بنی صدر و گنجی تا کیهان و مکتب ایران!
27
3 بهمن 1389
رهبری کاملا از وضع جامعه مطلع اند/
هاشمی: جریان انحرافی مقابل قانون تمکین نکرده و نخواهد کرد!
28
3 بهمن 1389
 
رهبری کاملا از وضع جامعه مطلع اند/
هاشمی: جریان انحرافی مقابل قانون تمکین نکرده و نخواهد کرد!
29
27 بهمن 1389 18:12
در صداو سیما شکستن حرمت امام و رهبری و هاشمی رواست اما احمدی نژاد هرگز! /
اجابت دعای بنی صدر در صداوسیمای جمهوری اسلامی
30
3 اردیبهشت 1390
/ متن کامل دو نامه آیت الله هاشمی در سالهای 59 و 88 /
کار جریان ضد روحانیت به تحریف کلام رهبری و قانون گریزی می انجامد
31
6 اردیبهشت 1390
تکرار / روشنگری صریح ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ( شهریور 89) /
هاشمی: هرگز در دولت دفاع مقدس نگران انحراف انقلاب نشدیم
32
13 اردیبهشت 1390
/ جریان انحرافی می خواهد نظام از داخل و خارج سیبل شود /
هاشمی: در دولت دفاع مقدس اختلاف بود انحراف نبود
33
21 اردیبهشت 1390
/ از کمک ناآگاهان به اهداف جریان انحرافی متاسفم /
هاشمی اسفند 88 : فتنه ای علیه انقلاب و روحانیت بپا شده که ذره ای کوتاه نخواهد آمد
34
24 اردیبهشت 1390
/ از همراهی ناآگاهان با جریان انحرافی متاسفم/
پیش بینی سال 88 هاشمی : فتنه بزرگ علیه انقلاب و روحانیت ذره ای کوتاه نخواهد آمد
35
28 اردیبهشت 1390
/ منشاء مبانی فکری انحراف اسلام ایرانی کجاست ؟/
هاشمی : با حرفهای کیهان فردا بی ریشه ای منت عدالت بر ولایت فقیه نگذارد ؟
36
31 اردیبهشت 1390
تکرار / اگر ما رسانه‌های خود را ببندیم و مردم اخبارشان را از بی بی سی و آمریکا بگیرند، خوب است؟ /هاشمی آذر 88: صدا و سیمای یکسویه خواست جریان انحرافی است
37
1 خرداد 1390 4
/ جریان انحرافی ریشه ندارد و ناکام می ماند /
بازگشت به مسیر اصیل انقلاب با طرد متحجرین
38
2 خرداد 1390
/ غصه می‌خورم از آنچه دولت و مبلغین خام می کنند و همه را به پای رهبری می‌گذارند/
هاشمی آذر 88: صدا و سیمای یکسویه خواست جریان انحرافی است
39
2 خرداد 1390
/ 3 دهه ستیز با جریان ضد روحانیت از 59 تا 88 /
روایت هاشمی از جریان انحرافی دو رئیس جمهور
40
3 خرداد 1390
 
/ به بهانه صف کشی امروز جریان تحجر مقابل جریان انحرافی/
متحجرین و جریان انحرافی؛خصم یا خویش ؟
41
18 خرداد
/پاسخهای هاشمی به حواشی نامه های 58 و 88 + متن کامل دو نامه /
نامه 19 خرداد 88 ؛ آتشی بر خرمن تحجر و انحراف
42
19 خرداد 1390
/نامه 19 خرداد 88 ؛ آتشی بر خرمن تحجر و انحراف /
هاشمی : کار فتنه گران به قانون شکنی و تحریف کلام رهبری می انجام
43
21 خرداد 1390
/آداب مناظره به روایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام/
هاشمی : مناظره یکطرفه و بی دفاع عامل انحراف است
44
22 خرداد 1390
/ نو آوری های امام راحل (ره) متحجران را منکوب کرد/
پاسخ هاشمی به مجله حوزه قم : بذر انحراف در زمین تحجر می روید
45
23 خرداد 1390
/نامه 88 آتشی بر خرمن فتنه تحجر و انحراف /
هاشمی در نامه 88 از کدام فتنه خبر داد ؟
46
24 خرداد 1390
/ از کمک ناآگاهان به منحرفان متاسفم /
هشدار هاشمی در سال 88 : فتنه ضد روحانیت ذره ای کوتاه نخواهد آمد
47
25 خرداد 1390
 مصاحبه آبان 87 پیرامون ظهور « مهدویت انحرافی » در جمهوری اسلامی/
هشدار هاشمی که 3 سال بعد شنیده شد
48
30 خرداد 1390
/ از میدانداری متحجران و مهدویت انحرافی نگرانم /
هشدار هاشمی که 3 سال بعد شنیده شد
49
 30 خرداد 1390
/ از کمک ناآگاهان به اهداف جریان انحرافی متاسفم/
هاشمی : فتنه ای می بینم که ذره ای کوتاه نخواهد آمد
50
31 خرداد 1390
/ انحراف صداوسیما زمینه انحراف انقلاب است /
هاشمی: نادرستی اخبار صداو سیما تمرین کجی با مردم است
51
4 تیر 1390
/ مشارکت حداکثری صداو سیما در راستای منویات رئیس جمهور /
کارگردانی جریان انحرافی در صدا و سیما ؟
52
6 تیر 1390
یادآورد گذشته (سال 1363) / انحراف صداو سیما موجب انحراف انقلاب می شود/
هاشمی : اخبار نادرست صداوسیما تمرین کجی با مردم است
53
7 تیر 1390
/ خطای مناظرات یا تکیه گاه جریان انحرافی ؟ /
پر بیننده ترین اتهام زنی رسانه ای که هرگز جبران نشد
54
7 تیر 1390
یادآورد گذشته (سال 1363) / انحراف صداو سیما موجب انحراف انقلاب می شود/
هاشمی : اخبار نادرست صداوسیما تمرین کجی با مردم است
55
7 تیر 1390 16:53
/ پر بیننده ترین اتهام زنی رسانه ای که هرگز جبران نشد/
خطای مناظرات یا خط اصلی جریان انحرافی ؟
56
8 تیر 1390
/ یادآورد گذشته ( سال 1360) /
هاشمی : مطهری هرگز نردبان ترقی جریان انحرافی نشد / مطهری فقط مطهری بود
57
8 تیر 1390
/ از کمک ناآگاهان به اهداف جریان انحرافی متاسفم/
هاشمی : فتنه ای می بینم که ذره ای کوتاه نخواهد آمد
58
11 تیر 1390
/ هدف جریانی انحرافی سیبل کردن نظام از داخل و خارج است/
هاشمی : هرگز در دولت دفاع مقدس نگران انحراف انقلاب نشدیم
59
11 تیر 1390
/ پر بیننده ترین اتهام زنی رسانه ای که هرگز جبران نشد/
خطای مناظرات یا خط اصیل انحراف ؟
60
13 تیر 1390
/ عواقب میدانداری مهدویت انحرافی از نگاه امام /
هاشمی : بدترین فتنه از نگاه امام، فتنه به نام امام زمان بود
61
14 تیر 1390
/ چه کسانی در نیمه شعبان 57 خون به دل امام کردند ؟ /
ردپای مهدویت انحرافی از 57 تا 90
62
15 تیر 1390
/ جریان انحرافی می خواهد مردم ازBBC خبر بگیرند /
هاشمی: منافع جریان انحرافی در صداو سیمای یکسویه است
63
15 تیر 1390
/ یادآورد گذشته (سال 1363) /
هاشمی : انحراف صداوسیما زمینه انحراف انقلاب است
64
15 تیر 1390
/ چه کسانی از رجوع مردم به اخبارBBC و صدای آمریکا نفع می برند؟ /
هاشمی: صداو سیمای یکسویه خواست جریان انحرافی است
65
20 مرداد 1390
/ "مدعیان ظهور" ساکتین دوران مبارزه ، مطرودین زمان امام
هاشمی : مدعیان ظهور عامل اصلی انحراف انقلابند
66
30 مرداد 1390
/ اجتهاد رسانه‌ای جریان انحرافی ؛ اجتهاد رسانه ای صداوسیما/
لالایی خرافه پرستان از کجا به گوش می رسد ؟
67
2 شهریور 1390
/ اجتهاد رسانه‌ای جریان انحرافی در صداوسیما/
لالایی خرافه پرستان از کجا به گوش می رسد ؟
68
3 شهریور 1390
بیانیه آیت الله هاشمی رفسنجانی:
همه سلایق سیاسی در روز قدس بیایند / ملال جریان انحرافی از اتحاد مردم
69
 12 شهریور 1390
/ اجتهاد رسانه‌ای جریان انحرافی در صداوسیما/
صدای لالایی خرافه پرستان از رسانه ملی می آید ؟
70
14 شهریور 1390
تاکید آیت الله هاشمی در نامه 88:
" احمدی نژاد و جریان انحرافی یکی هستند"
71
16 شهریور 1390
تاکید آیت الله هاشمی در نامه 88:
" احمدی نژاد با جریان انحرافی یکی است"
72
22 شهریور 1390
تاکید آیت الله هاشمی در نامه 88:
هدف احمدی نژاد با جریان انحرافی یکی است
73
23 شهریور 1390
/ رئیس دولت "رهبری" را سپر حوادث انتخابات کرده است /
هاشمی: منافع جریان انحرافی در صداوسیمای یکسویه است
74
23 شهریور 1390
/ " احمدی نژاد با جریان انحرافی یکی است" /
انحرافات دولت نهم بر مردم و تاریخ روشن خواهد شد
75
26 شهریور 1390
/ هدف احمدی نژاد با جریان انحرافی یکی است /
وعده نامه 88 هاشمی : انحرافات دولت نهم روشن خواهد شد
76
10 مهر 1390
هدف احمدی نژاد عین جریان انحرافی است
انحرافات دولت نهم بر مردم و تاریخ روشن خواهد شد
77
14 مهر 1390
جریان انحرافی چگونه مقابل استقلال بانک مرکزی ایستاد؟
نامه سرگشاده احمدی نژاد علیه مجمع : می خواهند بانک مرکزی را از خادم ملت بگیرند!
78
17 آبان 1390
/ انحراف امروز نتیجه عملکرد متحجران است /
هاشمی : خواست متحجران از امام حکومت بی انتخابات بود
79
17 آبان 1390
"تاکید هاشمی بر ممانعت از آسیب عمود خیمه انقلاب"
انحراف را باید بی واهمه اصلاح کرد
80
18 آبان 1390
سال 1348 / مهم ترین انحرافات با لباس مقدسات جلو می آید /
هاشمی: به نام امام زمان هم می شود به اسرائیل خدمت کرد!
81
18 آبان 1390
/ خواست متحجران از امام حکومت بی انتخابات بود /
هاشمی : متحجران جاده صاف کن انحراف اند
82
22 آبان 1390
سال 1389/ برنامه جریان انحرافی سیبل کردن نظام از داخل و خارج کشور/
هاشمی : بالاترین خدمت به جریان انحرافی دفع حداکثری است
83
23 آبان 1390
/ انتقام متحجران از امام و جمهوری اسلامی با ایجاد انحراف /
هاشمی : خواست متحجران از امام حکومت بی انتخابات بود
84
26 آبان 1390
/ مهم ترین انحرافات در لباس مقدسات جلو می آیند /
سال 1348 / هاشمی: نفوذی ها به نام امام زمان به اسرائیل خدمت می کنند!
85
28 آبان 1390
سال 1363 / انحراف صداوسیما عامل انحراف انقلاب می شود/
هاشمی : شانتاژ خبری صداوسیما تمرین کجی با مردم است
86
1 آذر 1390
هشدار آیت الله هاشمی در سال 89:
" جریان انحرافی به قانون تمکین نخواهد کرد "
87
7 آذر 1390
سال 1358 / نامه بی سلام خواص انقلاب به امام
" سکوت رهبری در قبال انحراف رئیس جمهور جایز نیست"
88
28 آذر 1390
/ قلم هاشمی ؛ قلم انقلاب است /
نامه ای که نقاب از جریان انحرافی گرفت
89
3 دی 1390
/ همه چیز تقصیر هاشمی است » از مناظرات 88 تا آذر 90/
پایان فرار جریان انحرافی از نامه هاشمی
90
22 خرداد 1391
/ تاکید بر حقوق مردم از مهم ترین اعتقادات قلبی امام (ره) بود/
افراط و انحراف موانع حاکمیت اسلام ناب است
91
6 مهر 1391
"شیاطین انقلابی نما از نگاه هاشمی"
منحرفان بی ریشه رسوا می شوند
92
21 آبان 1391
" سخنرانی منتشر نشده هاشمی در سال 68"
چرا به شهید مطهری می گفتند؛ضد عدالت؟ / نتیجه عدالت انحرافی فروپاشی است
93
14 آذر 1391
روایت هاشمی از مصایب افراط و انحراف
پایان جنگ حرکتی ضد افراطی بود
94
شنبه 18 آذر 1391
جستار اعتدال در فرهنگ قرآن / افراط و انحراف چگونه به کفر می رسد؟
95
چهارشنبه 22 آذر 1391
" مصاحبه متفاوت هاشمی درباره مهدویت انحرافی"
مردم دنیا از کدام مدیریت ما الگو بگیرند؟
96
سه شنبه 12 دی 1391
آقای هاشمی! آماده اید؟
اگر از انحراف برگردیم...
97
چهارشنبه 27 دی 1391
" ولایت فقیه متضمن وحدت جامعه است"
مظلومیت تشیّع از افراط و انحراف است
98
سه شنبه 1 اسفند 1391
" هدفمندی یارانه ها دچار انحراف شد"
مردم گرفتارند، عده ای دلخوش آمارند!
99