گويانيوز درعين حال اپوزيسيون را متوهم توصيف کرده و نوشته است: واقعيات تاريخي و تحليل جامعه شناختي جامعه ايران نشان مي‌دهد که هيچ يک از گروه‌هاي اپوزيسيون موجود، چه اصلاح‌طلب حکومتي، چه مذهبي، چه لائيک و سکولار، و چه سلطنت‌طلب نماينده اکثريت مردم ايران نيستند.

بالاخره توهمات اپوزيسيون نسبت به حسن روحاني فرو خواهد ريخت. اگر گذري به سوابق وي داشته باشيم، متوجه مي‌شويم او در طول سه دهه گذشته در خدمت جمهوري اسلامي بوده تا همکاري با اصلاح‌طلبان. او نقش ويژه‌اي در سرکوب اعتراضات [آشوب] سال ۷۸ و همچنين حصر آقاي منتظري داشت.

اين مطلب را شبکه صهيونيستي بالاترين خطاب به آن طيف از گروه‌هاي تندرو و اپوزيسيون نوشت با وجود دعوت يک سال گذشته به تحريم انتخابات، پس از مشاهده اوج‌گيري اشتياق عمومي نسبت به مشارکت در انتخابات، فيگور خود را عوض کرده و مدعي حمايت از حسن روحاني شده بودند. بالاترين دراين‌باره مي‌نويسد: نکته تأسف‌بار دعوت شما به شرکت در نمايش جمهوري اسلامي و دفاع از يک آخوند بود. چطور هم شعار دموکراسي سکولار مي‌دهيد و هم ادعاي حمايت از يک آخوند را داريد.
پايگاه گويانيوز- از ديگر رسانه‌هاي وابسته به محافل ضدانقلاب- در تحليلي مشابه نوشته است: در انتخابات اخير، اپوزيسيون برانداز تقريبا يقين داشت که دعوت به تحريم اين‌بار با استقبال گسترده مردم روبرو خواهد شد. نه تنها اين گروه و بلکه حتي اصلاح‌طلبان نزديک به حکومت به هيچ عنوان شرکت مردم را پيش‌بيني نمي‌کردند اما چگونه همان‌ها از کسي حمايت کردند که سالها نماينده و معتمد آيت‌الله خامنه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي بوده و به روايت بعضي‌ها حتي از سرکوب دانشجويان در تير ۷۸ دفاع کرده است؟
گويانيوز درعين حال اپوزيسيون را متوهم توصيف کرده و نوشته است: واقعيات تاريخي و تحليل جامعه شناختي جامعه ايران نشان مي‌دهد که هيچ يک از گروه‌هاي اپوزيسيون موجود، چه اصلاح‌طلب حکومتي، چه مذهبي، چه لائيک و سکولار، و چه سلطنت‌طلب نماينده اکثريت مردم ايران نيستند.
گويانيوز درباره علت دنده عقب گرفتن اپوزيسيون و جريان فتنه از تحريم انتخابات نوشت: علي‌رغم تحريم ساليان سال انتخابات در ايران، بخش قابل توجهي از مردم در حدود ۷۰درصد در انتخابات شرکت مي‌کنند.
يکي از عناصر ضدانقلاب نيز در نشريه فرانسوي نوول ابزرواتور تصريح کرد: حسن روحاني هرگز اقتدار جمهوري اسلامي و رهبري را زير سوال نبرده است. او هرگز از خط قرمزهاي جمهوري اسلامي عبور نمي‌کند و به زودي اصلاح‌طلبان را نااميد خواهد کرد که خواستار آزادي بازداشت‌شدگان درگيري‌هاي ۴ سال قبل هستند. جمهوري اسلامي آنها را برانداز مي‌داند.
روحاني همچنين از برنامه هسته‌اي ايران کوتاه نخواهد آمد.
برخي عناصر ضدانقلاب نيز معتقدند اين هنر جمهوري اسلامي است که در سي‌وچهارمين سالگرد تأسيس خود، اپوزيسيون را مجبور کرده دست از تحريم انتخابات بکشند و در خدمت حاکميت درآيند.
همچنين وبسايت بخش فارسي العربيه در مطلبي به قلم کوروش الف (از عناصر ضدانقلاب) تصريح کرده است: بالاخره توهمات اپوزيسيون نسبت به حسن روحاني فرو خواهد ريخت. اگر گذري به سوابق وي داشته باشيم، متوجه مي‌شويم او در طول سه دهه گذشته در خدمت جمهوري اسلامي بوده تا همکاري با اصلاح‌طلبان. او نقش ويژه‌اي در سرکوب اعتراضات [آشوب] سال ۷۸ و همچنين حصر آقاي منتظري داشت. او ياور حاکميت و رهبري آن است. مواضع برخي از کنشگران مخالف جمهوري اسلامي درباره انتخاب روحاني بسيار کودکانه است.