پیام تبریك ناطق، حضور دو باجناقش در حلقه اول روحانی، شایعه ایفای نقش وی در تركیب دولت و استانداران و انگیزه وی برای تشكیل حزب فراگیر و سخنان اخیرش در شبهای قدر كافی است تا این سوال مطرح شود كه آیا ناطق نوری دوره ای جدید از فعالیت سیاسی را آغاز خواهد كرد؟

عماریون نوشت : "روزهاي قبل از انتخابات دفتر ناطق نوري شاهد رفت و آمد كساني بود كه از وي براي نامزدي در انتخابات دعوت مي كردند؛ اما پاسخ وي مشترك بود. او حضورش در انتخابات را غير مفيد مي دانست مگر آنكه از سوي رهبري از وي خواسته شود.
زماني كه روحاني نامزد انتخابات شد، حمايت ناطق نوري از وي به صورت عملي آشكار شد. سابقه رفاقت طولاني مدت، نائب رييسي روحاني در دوره رياست مجلس ناطق و ... همچنين نزديك تر بودن سن آنها سبب شده بود تا بسياري معتقد باشند تاثير ناطق نوري بر وي بسيار بيشتر از هاشمي است.

در مقطع چينش كابينه نيز نام ناطق نوري بارها در خبرها شنيده مي شد. خبرهايي كه حكايت از مشاوره ناطق به روحاني در سطوح عالي تا سطح استانداران داشت. حتي متن پيام ناطق نيز گوياي رويكرد وي در چگونگي چينش كابينه بود، او به تصريح از فراخوان مجدد نیروهای با تجربه و فن سالاران (همان تكنوكراتها) سخن گفته بود.
اما در كنار همه اين موارد حضور دو باجناق ناطق نوري در فهرست همراهان تحليف روحاني قابل توجه است. عباس آخوندی كه همچون ناطق نوري داماد آيت الله رسولي محلاتي است، در كارنامه اش معاونت اسبق سیاسی وزارت کشور در دوران وزارت ناطق نوری و وزیر مسکن دوران هاشمی رفسنجانی همزمان با ریاست ناطق بر مجلس ديده مي شود. باجناق ديگر وي سید محمدعلی شهیدی است كه مدیر کل وزارتخارجه در دوره خاتمی و معاون سابق کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه دوره احمدی نژاد بود. نام شهيدي در فهرست همراهان رييس جمهور در مراسم تحليف ارائه شده بود.

آخوندي يكي از نمايندگان موسوي در جلسه با رهبري پس از ادعاي تقلب بود، جلسه اي كه وي اذعان كرد تقلبي در كار نبوده است و اشكال آنها موارد ديگري است؛ اما پس از آن حاضر نشد اين موضوع را رسما اعلام كند. اين موضوع به تازگي از سوي رهبر معظم انقلاب در جلسه افطار با دانشجويان يادآوري شد.
شيوه همراهي اخير ناطق نوري با محمد خاتمي رقيب ديرينه اش از يك سو و شيوه حضور وي در پشت پرده دولت روحاني را اگر در كنار علاقه وي براي تشكيل يك حزب فراگير در نيمه دهه هشتاد با برخي بقاياي حزب جمهوري اسلامي قرار دهيم، كافي است شكستن سكوت چندين ساله اش در روزهاي اخير را هم به ياد آوريم تا اين سوال مطرح شود كه آيا ناطق نوري دوره اي جديد از فعاليت سياسي را آغاز خواهد كرد؟