چند روز پیش اکبر ترکان ، مشاور رییس جمهور در مطلبی با عنوان "مردم ببینند" تلویحا از مردم خواسته بود کسانی را که با وزرای پیشنهادی کابینه تدبیر و امید مخالفت می کنند را بنگرند و در رای خود در مجلس دور بعد به آنان تجدید نظر کنند.

در همین راستا و پس از رای اعتماد به کابینه دکتر روحانی می توان گفت در جریان مبارک و میمون پخش زنده چهار روزه جلسات مجلس در خصوص رای اعتماد، مردم اتفاقات مهمی را در مجلس مشاهده کردند و اتفاقا امید است مردم در انتخابات آینده مجلس به این نکات هم توجه داشته باشند.

چند روز پیش اکبر ترکان ، مشاور رییس جمهور در مطلبی با عنوان "مردم ببینند" تلویحا از مردم خواسته بود کسانی را که با وزرای پیشنهادی کابینه تدبیر و امید مخالفت می کنند را بنگرند و در رای خود در مجلس دور بعد به آنان تجدید نظر کنند.

در همین راستا و پس از رای اعتماد به کابینه دکتر روحانی می توان گفت در جریان مبارک و میمون پخش زنده چهار روزه جلسات مجلس در خصوص رای اعتماد، مردم اتفاقات مهمی را در مجلس مشاهده کردند و اتفاقا امید است مردم در انتخابات آینده مجلس -علاوه بر نکاتی که جناب ترکان فرموده اند- به این نکات هم توجه داشته باشند.

1- مردم دیدند ، بیشتر نمایندگان مجلس مواضع انقلابی مردم را شنیده بودند و انعکاس دادند و بنا به درخواست توده های مردم اجازه ندادند برخی عناصر افراطی و فعال فتنه 88 ، بر خلاف جریان اعتدال به دولت راه یابند.

2- مردم دیدند ، چگونه برخی در تلاشند تا "اعتدال" را چماق کرده ، بر سر "انقلابی گری" بکوبند و هر گونه نقد و نظر نسبت به دولت را به افراط و خروج از اعتدال نسبت دهند. (که ان شاء الله دولت به این افراد اجازه عرض اندام و جلوگیری از حق آزادی بیان را نخواهد داد.)

3- مردم دیدند کدام دسته از نمایندگان با قاطعیت بر مواضع انقلابی خود پای فشردند و علی رغم شنیدن تهمت های فراوان و الفاظ نامناسبی همچون "افراطی" حاضر نشدند قسم نمایندگی خود برای بیان حقایق را زیر پا بگذارند.

4- مردم دیدند برخی نمایندگان چگونه تلاش کردند ، تهمت بزرگی را که چهارسال پیش با عنوان تقلب به نظام زده شد را در حد اختلافات سیاسی تقلیل دهند و مجلس را متهم کنند به این که چرا پس از چهار سال مسئله سال 88 را به فراموشی نسپرده است. انتقادهایی درد آور که هرچند شاید ابتدایش با درود به "مقام معظم رهبری" بود ، اما متهم اصلی آن بیانات همانا امام خامنه ای بود که نه تنها ظلم بزرگی را که به نظام شد فراموش نکرده ، بلکه همچنان اصرار دارد که فتنه گران باید از ملت به خاطر گناهانشان عذرخواهی کنند.

5- مردم دیدند برخی که تا دیروز سایر نمایندگان را به دور از ادب "وکیل الدوله" می خواندند ، امروز چگونه در مدافع تمام قد دولت شده بودند و حتی با حمایت از افراطی ترین وزیر کابینه که شکر خدا با رای اعتماد مجلس مواجه نشد ، خود را لایق همین صفت می نمایند.

6- مردم دیدند در جریان رای اعتماد به وزیر نفت نماینده مجلسی را ، که بدبین ترین نگاه ها را نسبت به دولت نهم و دهم داشت – گویی احمدی نژاد کافر حربی بود- و اکنون چگونه با خوش بینی تمام برای وزرا رای جمع می کرد . والبته در آخر قصه متوجه شد که از این خوش بینی چگونه رودست خورده و بعدا فهمید وزیری که تا چند روز قبل برایش از این و آن رای اعتماد جمع می کرده ، اگر پایش بیافتد می تواند قسم دروغ هم بخورد. و صد حیف که دیگر دیر شده بود.

7- مردم دیدند ، یک نفر می تواند به دروغ ، قسم جلاله بخورد و در کمال آرامش و با سنگینی پرونده هایی چون استات اویل و کرسنت به مدد اتصال به جونیور (آقازاده م.ه) ، از نمایندگان رای اعتماد کسب کند.

8- مردم دیدند ، مرز بندی های اصولگرایی و اصلاح طلبی چه کلاه بزرگی است که بر سر مردم گذاشته شده است. چه بسا اصولگرایانی که مواضعشان از ده ها اصلاح طلب تیز و برنده تر است و چه بسا اصلاح طلبانی که حاضر نمی شوند مخالفت با وزیر هم گرایش سیاسی خود را به بهانه هم جبهه بودن واگذارند.

9-مردم دیدند، بالاخره کابینه تدبیر و امید از مجلس رای اعتماد گرفت و از امروز چشم دل دوخته اند بر تحقق شعارهای دولت . مردم امیدوارند به تدبیر دولت و اکنون نوبت دولت است ...


محمد حسن صادق پور