بيان اين جملات از سوي هاشمي آنهم دقيقاً بعد از موافقت مشروط رهبري با اجراي برجام مسئله اي قابل تحليل است. به نظر مي رسد جناب هاشمي توقع داشتند كه مقام معظم رهبري، جامي را كه به ايشان تعارف كردند را بدون قيد و شرط سربكشند ولي گويا موافقت مشروط مقام معظم رهبري و ممنوعيت مذاکره با آمریکا (در ساير زمينه ها) براي جناب هاشمي گران تمام شده است. 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ هاشمی رفسنجانی (1394/8/10):"اگر توانسته بودیم با افکار امام (ره) انقلاب را ادامه می‌دادیم، وضع ما بهتر بود، ولی الان با آگاهی مردم، نا امید نیستیم."

اين اظهارات كوتاه هاشمی از چند جنبه قابل بررسي است :

1- "اگر توانسته بوديم با افكار امام (ره) انقلاب را ادامه مي داديم" يعني كه به زعم جناب هاشمي ما از افكار امام فاصله داريم، البته اين اظهارات از اين بابت كه دقيقاً ايشان نگفته اند منظورشان كدام تفكر امام بوده است جاي تأمل دارد، ولي از آن جا كه مهمترين انتقاد فعلي هاشمي بحث تعامل با آمريكا و كنارگذاشتن شعار "مرگ بر آمريكا" است، ما هم همان را ملاك قرار مي دهيم ولي آيا آنچه در گفتار و رفتار و نوشتار حضرت امام خميني (ره) تا آخرين روزهاي حياتش براي ما به يادگار مانده است چيزي جز استكبارستيزي و در صدر آن آمريكا ستيزي بوده است؟! آيا اين جناب هاشمي نيست كه از تفكر امام خميني فاصله گرفته است؟!
2- "وضع ما بهتر بود" ، ولي آيا به راستي وضعيت ما الان بد است؟! آيا قدرت داخلي و خارجي ايران نسبت به زمان حيات حضرت امام خميني (ره) كمتر شده است و يا روز به روز در حال ارتقا بوده ايم؟! آيا نفوذ ايران و تفكر انقلابي در كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي دوردست تر هم اكنون قابل انكاراست؟! آيا حجم دشمني هايي كه عليه انقلاب صورت گرفته است كمتر از زمان حضرت امام (ره) بوده و يا با چند مرحله ارتقاء همراه بوده است؟! آيا اين كه تمام موفقيت هاي داخلي و خارجي ايران علي رغم انواع تحريم ها، ترورها، بدخواهي ها، هزينه هاي هنگفت براي شبيخون فرهنگي، فتنه 88 و ... باسرعت شگفت انگيزي استمرار داشته است را مي توان وضعيت بد تلقي نمود؟! اين ادعاي آقاي هاشمي مرا ياد اعترافات مسعود بهنود انداخت كه نتوانست قدرت مديريت داخلي و خارجي مقام معظم رهبري را نستايد و از نفوذ بازوهاي ايران در منطقه و جهان صحبت نكند.
3- "ولي الان با آگاهي مردم..." ، به راستي آيا مردم فقط اين اواخر آگاه شده اند؟! لابد ايشان اعتقاد دارند كه مردم در همين 2 ساله كه به جناب روحاني رأي داده اند از ناآگاهي به آگاهي روي آورده اند!!! در هر صورت مردم چه در زمان حضرت امام خميني (ره) و چه پس از آن آگاه و در صحنه بوده اند ولي گويا جناب هاشمي هر وقت كه با رأي مطلوب خود مواجه نشده اند، مردم را متهم به ناآگاهي و بي سوادي، رقيب را متهم به افراطي گري، نظام را متهم به تقلب و دادگاه را متهم به پدرسوخته بازي كرده اند.
4- "نااميد نيستيم" يعني راضي نيستيم ولي نااميد هم نيستيم كه اين يعني جناب هاشمي در عين حال كه وضعيت انقلاب را بعد از فوت حضرت امام (ره) خوب نمي دانند ولي به خاطر آگاه شدن مردم اميدوار شده اند تا خلاء امام پر شود!!! يعني هاشمي اميدوار است خلاء امام با آگاه شدن مردم جبران شود كه خود مقوله اي عجيب، قابل تأمل و حاكي از انديشه هاي خطرناك شخص هاشمي است كه ما را به ياد تهديدهايي مي اندازد كه در خصوص فتنه ۸۸ و تصويب برجام انجام داد.(+)(*)