بهترین روشی که آن دسته از داوطلبان احراز صلاحیت نشده و حامیانشان باید در پیش بگیرند این است که خواسته ها و اعتراض های خود را تنها از طرق قانونی و به دور از شلوغ کاری و متشنج کردن فضای عمومی کشور پیگیری کنند.

با اعلام لیست افراد احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری، در چند روز آینده داوطلبانی که صلاحیتشان برای اعضای محترم شورای نگهبان احراز شده، وارد فضای تبلیغات انتخاباتی خواهند شد. اما طبیعتا گروه دیگری از داوطلبان هستند که شورای نگهبان صلاحیتشان را احراز نکرده است. در این حالت که محور یادداشت پیش روست، تعدادی از این داوطلبان به نفع کاندیداهای دیگر کناره گیری می کنند و یا احتمالا فرد یا افرادی از داوطلبان هم به نتیجه اعلام شده درباره احراز صلاحیت ها اعتراض خواهند داشت. ادامه از همین صفحه ـ این اعتراض هم مانند هر اعتراضی که امکان دارد در هر خانواده ای اتفاق بیفتد در راستای احقاق حق، طبیعی است و حتی در آموزه های دینی و احادیث مختلف بر این موضوع تاکید شده است ولی نکته ظریفی که در این میان وجود دارد نحوه احقاق این حق است که صرفا باید از طریق راه های قانونی و به دور از تشنج آفرینی در فضای عمومی کشور باشد.
تجربه حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته نشان داد که پیگیری خواسته ها و اعتراض ها در کف خیابان، نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه علاوه بر بسترسازی برای سوء استفاده فرصت طلبان و دشمنان داخلی و خارجی ملت بزرگ ایران، ضرر و زیان های جبران ناپذیری را هم به منافع ملی میهن عزیزمان وارد می کند.
لذا بهترین روشی که آن دسته از داوطلبان احراز صلاحیت نشده و حامیانشان باید در پیش بگیرند این است که خواسته ها و اعتراض های خود را تنها از طرق قانونی و به دور از شلوغ کاری و متشنج کردن فضای عمومی کشور پیگیری کنند.
در پایان، امید است ان شاء الله با حضور کاندیداهای تمام سلایق معتقد به جمهوری اسلامی، شاهد حضور حماسی مردم عزیز کشورمان در پای صندوق های رای باشیم و شاهنامه ای دیگر از حماسه آفرینی
این ملت متمدن و شریف سراییده شود.

سید مجتبی ناوندی