اعطای این جایزه 250 هزار دلاری این شائبه را تقویت می کند که بنیاد معماری فرقه انحرافی آقاخان در صدد حضور مجدد در پروژه های میراث فرهنگی کشورمان می باشد. اتفاق تلخی که در گذشته و در زمان مدیریت مدیران فعلی میراث فرهنگی در کشورمان رخ داده بود.

نیمه شهریورماه امسال، مراسم جایزه معماری بنیاد صهیونیستی آقاخان با حضور "شاه کریم حسینی، آقاخان چهارم"(کریم آقاخان، چهل و نهمین امام موروثی و رهبر فرقه انحرافی اسماعیلیان نزاری آقاخانی) در شهر لیسبون کشور پرتغال برگزار شد. "سید محمد بهشتی"، (مدیرعامل اسبق بنیاد فارابی و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و مشاور ارشد کنونی رئیس سازمان میراث فرهنگی با شرکت در این مراسم، جایزه 250 هزار دلاری این بنیاد صهیونیستی را دریافت کرد.

این حضور سوال برانگیز در حالی است که رهبر این این فرقه انحرافی، همواره مورد تکریم سران رزیم صهیونیستی، ملکه انگلیس و سران وهابی منطقه قرار داشته است. برگزاری مسابقه معماری آقاخان با ظاهری فریبنده و تحت عنوان انتخاب طرح های برگزیده جهان اسلام برگزار می شود؛ اما مجریان این نمایش مضحک، هیچ اعتقادی به اصول اسلامی ندارند تا جایی که کریم آقاخان در مراسم امسال می گوید: "گرچه ریشه های این مسابقه در توجه به وضعیت معماری اسلامی نهفته است، ولیکن این جایزه، خود را متعهد به روح پلورالیسم و تکثرگرایی می داند".


 «تشریح عملکرد و سابقه فرقه انحرافی اسماعیلیه و ارتباط آن با جامعه معماری در «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»

تحت عنوان «سناریوی "کریم آقاخان" در ایران و کشورهای اسلامی»

 

سید محمد بهشتی، مشاور ارشد رئیس سازمان میراث فرهنگی با حضور در مراسم جایزه معماری بنیاد آقاخان، جایزه 250 هزار دلاری این بنیاد صهیونیستی را دریافت کرد

 
*چرا بنیاد آقاخان، یک بنیاد صهیونیستی است؟
همواره پس از مطرح شدن چنین مباحثی، عده ای با ژست روشنفکری با موضوع برخورد کرده و اطلاق لقب صهیونیستی به افراد و یا گروه های مختلف را نوعی توهم و تحجر می دانند. حال در پاسخ به این افراد، تشریح می کنیم که چرا به این بنیاد انحرافی، لقب صهیونیستی را اطلاق کرده ایم.

 
در روزگاری که بسیاری از مردم جهان، با ادیان و نژاد های مختلف، در مقابل جنایت های بشری دست به اعتراض می زنند و هیچگاه سکوت و بی تفاوتی را بر نمی‌تابند، رهبر فرقه انحرافی اسماعیلیان نزاری آقاخانی که به ظاهر خود را یک منجی برای بشر معرفی می کند، با ژستی مضحک در کنار شیمون پرز می ایستد و با وی عکس یادگاری می گیرد.

 
1- عدم پذیرش فرقه انحرافی آقاخان در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
در دین مبین اسلام همواره بر اتحاد مسلمین جهان تاکید شده است و مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز با همین هدف تاسیس شده است.از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تقریب عبارت است از شناخت مذاهب اسلامی به منظور دستیابی به وحدت و اخوت دینی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی.

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتهادی منسجم و مستند به کتاب و سنت می‌باشند. انحراف اسماعيليه احكامی مانند نماز، روزه، حج و به طور کلی، واجبات دین را قابل نسخ و رفع مي‌دانند و با اين حساب با انكار شريعت، راه اباحه‌گري بي‌حد و مرز را مي‌پيمايند. داشتن چنين عقيده ای به اتفاق فرق اسلامي، موجب كفر و خروج از اسلام است، بدين جهت هنگامي كه مذاهب اسلامي نماينده ی خود را به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی معرفي كرد، اين گروه موفق نشد كه نماينده ای را به مجمع مزبور معرفی نمايد، زيرا دیگر فرق اسلامي عضو، مسلماني فرقه انحرافی اسماعیلیه آقاخانی را قبول نداشتند.از آنجا که فرقه آقاخان، خود را از پیروان اسماعیلیان می‌داند جا دارد که اشاره ای به تاریخچه تشکیل فرقه اسماعیلیان داشته باشیم. اسماعیلیان، فرقه ای از شیعیان هستند که به امامت «اسماعیل» فرزند امام جعفر صادق (ع) معتقد می‌باشند. با اینکه «اسماعیل» در زمان حیات امام صادق(ع) از دنیا رفت و آن حضرت فرزند خود را شخصاً دفن نمود و از حاضران بر مرگ اسماعیل گواهی گرفت ولی با ظهور جریانی انحرافی در میان برخی شیعیان سست عنصر که معتقد به غیبت اسماعیل پس از شهادت امام جعفر صادق(ع) گردیدند، زمینه‌های ظهور فرقه ای جعلی و انحرافی ایجاد گردید که بعدها به « اسماعیلیان» معروف شدند.  

 
کریم آقاخان در کنار فرح پهلوی

 روابط صمیمی وی با فرح دیبا سابقه ای طولانی دارد و همچنان به قوت خود باقی است

 
2- بنیاد کریم آقاخان و فرقه اسماعیلیان نزاری آقاخانی، دست پرورده استعمار پیر
از آنجا که استعمار پیر در طول تاریخ استعمارگری خود، زیرکانه دریافته بود که با شیوه منسوخ و قدیمی جنگ های صلیبی و لشکرکشی نظامی، نمی تواند به هدف خود که محو و نابودی اسلام است نایل آید، با انواع ترفندها به تضعیف آن پرداخت و ابزارهای دیگر را به کار گرفت. یکی از این ترفندها، ایجاد فرقه های جدید و تجهیز و گسترش فرقه های انحرافی تاریخی بوده است. دولت انگليس براي استمرار استعمار خود در ممالك اسلامي سعي مي‌كرد تا وحدت اسلامي را  از بين برده و  با دامن‌ زدن به اختلافات ديني و مذهبي هر‌گونه مقاومتي را از ميان بردارد و براي رسيدن به اين هدف دست به تأسيس فرقه‌هاي جديد و حمايت از فرقه‌هاي انحرافي زد.

فرقه بهائيت در ايران، وهابیت در شبه جزيره عربستان و فرقه قاديانيه در شبه قاره هند بخشی از این فرقه سازی می باشد. نکته قابل توجه در این خصوص، همزمانی قدرت گرفتن و گسترش اسماعیلیان در قرن اخیر با بروز و ایجاد فرقه‌های استعماری «بهاییت» و «بابیت» بوده است. در حال حاضر، قرابت شعارها و آموزهای بهاییت و اسماعیلیان مدرن، کاملاً محسوس است و هرگز نمی تواند اتفاقی باشد. آقا خان سوم یعنی «سر سلطان محمدشاه» که 72 سال رهبری فرقه اسماعلیه را برعهده داشت، مشهورترین شخصیت این فرقه به شمار می‌رود.

آقاخان در کنار سارکوزی،کاندولیزا رایس، لورا بوش و ...


وی با پایه گذاری نهادها و مؤسسات اقتصادی و فرهنگی در شبه قاره هند، بنیان شبکه توسعه آقاخان را نهاد. «آقاخان سوم» که از دربار انگلیس، لقب اشرافی "SIR" را دریافت کرده بود، در شکل گیری تاریخ استعماری هند نقش مهمی ایفا نمود. در حال حاضر، کریم آقاخان(آقاخان چهارم) دقیقا همان مسیر را طی می کند و با ترویج اسلام سکولار، روابط بسیار نزدیکی با ملکه انگلستان و دولت این کشور برقرار کرده است. "مارك فن گراندل"،پژوهشگر غربی، طی يك پژوهش گسترده، حوادثي را كه منجر به مدرنيزاسيون اين فرقه شد را بررسي مي‌كند. وي مسائل مهم بسياري را در رابطه با تعامل ميان اين فرقه و جهان غرب از نظر مي‌گذراند. گراندل در كتاب "اسماعیلیه در دوران استعمار" نشان مي‌دهد كه چگونه تعامل ميان دولت بريتانيا و اسماعيليه نزاري، هم براي اين فرقه و هم براي سياست استعماري مفيد واقع شد.  
 

آقاخان چهارم در کنار ملکه انگلستان- آقاخان سوم که از دربار انگلیس، لقب اشرافی "SIR" را دریافت کرده بود، در شکل گیری تاریخ استعماری هند نقش مهمی ایفا نمود.


3- کریم آقاخان و سکوت در مقابل کشتار انسان های بی گناه
در روزگاری که بسیاری از مردم جهان، با ادیان و نژاد های مختلف، در مقابل جنایت های بشری دست به اعتراض می زنند و هیچگاه سکوت و بی تفاوتی را بر نمی تابند، رهبر فرقه انحرافی اسماعیلیان نزاری آقاخانی که به ظاهر خود را یک منجی برای بشر معرفی می کند، هیچگاه درخصوص کشتار مردم بی گناه در کشورهای مسلمان موضع گیری نکرده است. وی روابط نزدیکی با سران رژیم صهیونیستی دارد و با ژستی مضحک در کنار شیمون پرز می ایستد و با وی عکس یادگاری می گیرد. اصلا برایش مهم نیست که چه بر سر مردم فلسطین، سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، بحرین و دیگر کشورهای جهان می آید.

  نورمن فاستر، سرپرست پروژه تخریب مسجد الحرام و طراح برج های جنجالی ابراج البیت، عضو ثابت کمیته راهبردی جایزه معماری آقاخان است. کریم آقاخان به فاستر افتخار می کند.

 
4- بنیاد آقاخان و تخریب مسجد الحرام
در حال حاضر سران وهابی عربستان سعودی، کمر به تخریب مسجد الحرام بسته اند. در ظاهر، فقط وهابیون در این ماجرا مقصر می باشند، ولیکن مجریان این پروژه ننگین، در زیر پرچم کشورهای غربی و علی الخصوص انگلیس، به اقدامات خود ادامه می دهند. یکی از طراحان اصلی در این ماجرا، نورمن فاستر، معمار مشهور انگلیسی می باشد. وی عضو اصلی کمیته راهبردی جایزه معماری آقاخان می باشد. نورمن فاستر سرپرست پروژه تخریب مسجد الحرام و طراح برج های جنجالی "ابراج البیت" در کنار خانه خدا می باشد. تخریب مسجد الحرام مورد اعتراض مذاهب اسلامی و مسلمین جهان قرار گرفت. اما دریغ از یک واکنش از سوی فرقه انحرافی آقاخان. 

  کریم آقاخان می گوید "گرچه ریشه های این مسابقه در توجه به وضعیت معماری اسلامی نهفته است، ولیکن این جایزه، خود را متعهد به روح پلورالیسم و تکثرگرایی می داند". آقاخان با رویکردی سكولار به زندگى خود ادامه مى دهد و جوانان اسماعيلى را تشويق مى كند كه به اين سبك روى آورده و در فضایی فارغ از اعتقادات دینی زندگى کنند.


5- بنیاد آقاخان و بیداری اسلامی
کریم آقاخان که خود را رهبر یک فرقه اسلامی می داند، در طی سالیان اخیر و در جریان بیداری اسلامی مسلمانان جهان چه نقشی را ایفا کرده است؟ او با تاسیس موسسه خیریه در حمایت از کودکان جهان، نمایشی غیر واقعی از یک منجی را به رخ جهانیان کشیده است. این ادعایی بیش نیست؛ زیرا "کریم آقاخان" در وقایع بین المللی که با مسلمانان رابطه ای تنگاتنگ دارد هیچگونه اظهار نظر و فعالیتی که به نفع مسلمانان باشد، انجام نداده است. در حال حاضر، رهبران مذاهب اسلامی جهت سفر به اروپا و آمریکا و انجام فعالیت های تبلیغی با شرایط بسیار سختی روبرو هستند. اما کریم آقاخان،بدون هیچگونه ممانعتی به سفرهای متعدد خود مشغول می باشد. قطعا اگر وی تصویری واقعی از حقایق اسلام را برای جهانیان نمایش می داد، چنین برخوردی با وی صورت نمی گرفت. بنابراین این رفتار، این حقیقت را ثابت می کند که کریم آقاخان، هیچ خطری برای کشورهای سلطه گر غربی ندارد و ماموریت های وی فقط و فقط باعث ایجاد انحراف در صفوف مسلمانان و خوش خدمتی در جهت شکل گیری اهداف استعمار نو در راستای اسلام ستیزی می باشد.

  یکی از جوایز این مسابقه به پروژه معماری و مرمت بازار تاریخی تبریز تعلق گرفت. پروژه ای که پیش از این تمامی مراحل استاندارد جهانی را طی کرده بود و در مردادماه 1389 به عنوان نخستین بازار جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و دیگر نیازی به این نمایش مضحک نداشت و این فرقه انحرافی آقاخان بود که به اعتبار این اثر تاریخی نیاز داشت.
 
 
مسابقه بنیاد صهیونیستی آقاخان با ذوق زدگی و بوق و کرنای رسانه هایی همچون "بی بی سی فارسی" و "رادیو زمانه" در کنار برخی نشریات اصلاح طلب در داخل کشور مواجه شد و القابی چون مهم ترین جایزه معماری جهان به آن اطلاق شد. 

 
 
*سخنی با آقای سید محمد بهشتی
جناب آقای سید محمد بهشتی، ما به هیچ عنوان مخالف حضور بین المللی در عرصه های مختلف علمی و تخصصی نیستیم و نخواهیم بود. برای ما افتخار بزرگی است که نام کشورمان در عرصه های مختلف بدرخشد و همیشه در صدر باشد. اما به همان اندازه برایمان مهم است که این صدرنشینی در کجا و توسط چه کسی و با چه هدفی صورت می گیرد؟ سابقه سیاه فرقه صهیونیستی آقاخان، پیش از آنکه یک افتخار برایمان باشد، یک لکه ننگ خواهد بود. فرقه ای که فقط و فقط به مطامع و منافع یک سویه خود می اندیشد. یک دلیل بر این مدعا، مراسم سالانه وزن‌کشی آقاخان‌ها با طلا و الماس بوده است. در این مراسم، آقاخان را به عنوان امام اسماعیلیان وزن کرده و هم وزنش از پیروانش طلا و الماس می‌گرفتند. این خوی استعمارگری همواره در رفتار سران این فرقه وجود داشته است. بعید به نظر می رسد که شما از سوابق این فرقه انحرافی بی اطلاع بوده باشید.  
 

آقاخان در کنار هیلاری کلینتون


بخش فرهنگی شبکه آقاخان مسئولیت مرمت و بازسازی آثار تاریخی افغانستان و تاجیکستان را جهت نفوذ در افکار عمومی و نخبگان فرهنگی این دو کشور، تدارک دیده است. این موضوع در کنار مزایا و منافع مادی این پروژه ها، برای آقاخان بسیار مهم است.

آقای بهشتی، یکی از جوایز امسال به پروژه معماری و مرمت بازار تاریخی تبریز تعلق گرفته است. پروژه ای که پیش از این تمامی مراحل استاندارد جهانی را طی کرد و در مردادماه 1389 به عنوان نخستین بازار جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود و دیگر نیازی به این نمایش مضحک نداشت و این فرقه انحرافی آقاخان بود که به اعتبار این اثر تاریخی نیاز داشت.

جناب بهشتی، رفتار بنیاد معماری فرقه انحرافی آقاخان بدین گونه است که در هر دوره، پس از اهدای جوایز، مذاکرات جدی و اساسی خود را با برندگان درخصوص حضور در پروژه های معماری و دیگر برنامه های مرتبط اعلام می کند. اعطای جایزه مذکور، این شائبه را تقویت می کند که بنیاد معماری فرقه انحرافی آقاخان در صدد حضور مجدد در پروژه های میراث فرهنگی کشورمان می باشد اتفاق تلخی که در گذشته و در زمان مدیریت مدیران فعلی میراث فرهنگی در کشورمان رخ داده بود.