۱- امام صادق (ع) فرمودند : یکی از نشانه های ولد الزنا دشمنی با ما اهل بیت است . (امالی شیخ صدوق -ص338)

2- روزی که امام زمان (عج) میفرمایند : اگر اشکم تمام شود ، خون می گریم ، عده ای آمدند پرچم های عزای امام حسین (ع) را به آتش کشیدند. عده ای از دخترکان کف و سوت میزنند - در روزی که امام زمان (عج) خون می گرید! .

3- بعضی از تظاهر کنندگان روز عاشورا شاید اصلا توقع این را نداشتند که هم حزبی هایشان اینگونه بخواهند حرمت عاشورا را بشکنند. بعد از عاشورا راه خود را از جنبش سبز جدا کردند، با اینکه هنوز هم به دولت احمدی نژاد انتقاد داشتند و دارند، ولی جرأت جسارت به اهل بیت (ع) را به خود نمیدهند.

4- امام علی (ع) : کسی که به عمل قومی راضی باشد، گویا که در آن فعل با آنها همکار است.

میرحسین موسوی حرمت شکنان روز عاشور را مردم خدا جوی نامید!!!

امام علی (ع) : کسی که به عمل قومی راضی باشد، گویا که در آن فعل با آنها همکار است!!

امام صادق (ع) فرمودند : یکی از نشانه های ولد الزنا دشمنی با ما اهل بیت است !!

5- حرکت خیابانی25 بهمن، ادامه حرکت روز عاشورا بود. اما تفاوت مهمی که داشت این بود که همه کسانی که در 25 بهمن شرکت کردند در عمل رضایت خود را از حرمت شکنی روز عاشورا اعلام کردند، و اینبار جمعیت تظاهر کننده نسبت به جمعیت روز عاشورا یک دست تر بود، زیرا همگی شان پتانسیل تکرار حرمت شکنی روز عاشورا را داشتند.

امام صادق (ع) فرمودند : یکی از نشانه های ولد الزنا دشمنی با ما اهل بیت است .

۶- با توجه به نکات ذکر شده اگر در جایی گفتم کسانی که روز 25 بهمن بیرون آمدند خبث مولد دارند ، ایراد نگیرید.

7- وقتی عکس زیر را میبینم ، مجلس شراب یزید (لعنت الله علیه) را به یاد می آوردم که دستور داد حضرت زینب (س) و اهل بیت امام حسین (ع) را در یک گوشه ای قرار دهند و رقاصه های شامی شروع به رقصیدن کردند! آن رقاصه ها را از فضا نیاورده بودند. کسانی که روز عاشورا کف و سوت میزدند حتما اگر در شام بودند مقابل در اسرای کربلا میرقصیدند.