نکته ای که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، نزدیکی بیشتر مسئولین دولت تدبیر و امید به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آقای هاشمی رفسنجانی است. با این وجود حسن روحانی، رییس جمهور، در گفته هایش خود و دولت یازدهم را از وابستگی و نزدیکی به اشخاص و احزاب مبرا میداند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در 13 مرداد 92 و بعد از معرفی اعضای کابینه توسط رئیس جمهور انتقادات فراوانی به نحوه انتخاب اعضای کابینه شد. از جمله این انتقادات وارده، سن اعضای کابینه بود. سن اکثر اعضای کابینه و دیگر مشاوران و دستیاران رئیس جمهور بیش از 55 سال بوده و به نظر منتقدین این کهولت، موجب کم تحرکی و ناکارآمدی دولت خواهد شد.

از دیگر انتقادات به انتخاب معاونان و وزرا وابسته بودن آنها به احزاب مختلف و گروه های سیاسی-اقتصادی است که اینگونه وابستگی ها پیشینه سیاهی در تاریخ جمهوری اسلامی دارد.

اما نکته ای که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، نزدیکی بیشتر مسئولین دولت تدبیر و امید به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آقای هاشمی رفسنجانی است. با این وجود حسن روحانی، رییس جمهور، در گفته هایش، خود و دولت یازدهم را از وابستگی و نزدیکی به اشخاص و احزاب مبرا میداند.

در جدول زیر تنها برخی از وزرا و معاونان و مشاوران رئیس دولت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت رسمی داشته اند را آورده ایم.