سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار تکذیبیه‌ای مطلب منتشر شده پنجشنبه روزنامه کیهان به نقل از ˈ فریدون عباسیˈ رییس سازمان انرژی اتمی ایران با عنوان «کارکنان آژانس عضو سرویس‌های اطلاعاتی هستند» را تحلیل و برداشتی اشتباه از سخنان وی دانست و آن را قویا تکذیب کرد.

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی با انتشار تکذیبیه‌ای مطلب منتشر شده پنجشنبه روزنامه کیهان به نقل از ˈ فریدون عباسیˈ رییس سازمان انرژی اتمی ایران با عنوان «کارکنان آژانس عضو سرویس‌های اطلاعاتی هستند» را تحلیل و برداشتی اشتباه از سخنان وی دانست و آن را قویا تکذیب کرد.

در این تکذیبیه خاطرنشان شده است: در هیچ جایی از مصاحبه ˈ فریدون عباسیˈ الفاظ ˈجاسوسˈ یا ˈکارکنان آژانس عضو سرویس‌های اطلاعاتی هستندˈ دیده نمی‌شود.

سازمان انرژی اتمی ˈبه دلیل تبعات و پیامدهای منفی آن در کشور و سطح بین‌المللی و به منظور اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومیˈ عینا سخنان عباسی را به شرح زیر منتشر کرده و طبق قانون مطبوعات انتشار این تکذبیه را در اولین شماره آن روزنامه لازم دانسته است.

سخنان رییس سازمان انرژی اتمی بدین شرح است:

ˈبرخی کارمندانی که در آژانس فعالیت می‌کنند از خود آژانس حقوق نمی‌گیرند و از کشورهای خود حقوق می‌گیرند و در واقع این کارمندان به آژانس کمک می‌کنند و وابستگی به کشور خود دارند. در آژانس افرادی از ملیت‌های گوناگون حضور دارند و بعضا این اطلاعات را در اختیار کشورهای خود و یا سرویس‌های امنیتی قرار می‌دهند و باید از این موضوع جلوگیری شود و ما به آقای آمانو در این ارتباط حذر داده‌ایم.ˈ

سازمان انرژی اتمی با بیان این که این‌گونه برداشت‌ها و اظهارنظرها از دقت لازم برخوردار نمی‌باشد، تصریح کرد: شایسته است بیان دغدغه‌ها و ملاحظات خدمتگزاران میهن عزیز اسلامی با ملاحظه جایگاه رفیع ملت بزرگ ایران صورت پذیرفته و با اتخاذ رویکردی خردمندانه و هوشمندانه، از ایجاد فرصت برای سوء تعبیر و سوء استفاده دیگران اجتناب شود.