در این گزارش یک نقطه قوت دولت احمدی ن‍ژاد، یعنی سیاست خارجی فعال و استبکار ستیز آن از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب مورد بازخوانی قرار می گیرد.

فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال 92 در حرم رضوی علیه السلام حاوی نکات مهم متعددی بود که در مطالب جداگانه ای به آنها پرداخته شده است، اما یکی از مهم ترین بخش از اظهارات ایشان، تاکید بر حفظ نقاط قوت دولت فعلی و  دوری از نقاط ضعف آن،‌ برای دولت آینده بود.
ایشان در این باره فرمودند: "این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد."
 
دقت در این بخش از فرمایشات رهبر انقلاب، فارغ از آنکه نشان می دهد گفتمان عمومی دولت فعلی مورد تایید ایشان بوده و انتخاب ملت در سالهای 84 و 88 اقدامی ارزشمند و بجا بوده است، این مساله را ضروری می سازد که با بازخوانی موردی و عینی نقاط ضعف و قوت دولت های نهم و دهم،‌ این نکات را باید به عنوان معیارهای اصلی انتخاب رییس جمهور بعدی قرار داد.
 
در همین راستا رجانیوز طی سلسله گزارشهایی با بازخوانی نقاط قوت و ضعف دولت دکتر احمدی نژاد در بیانات رهبر معظم انقلاب، انتخاب کاندیدای اصلح و تبیین گفتمان های ارائه شده از سوی کاندیداهای مختلف را بر عهده مخاطبان و نخبگان سیاسی جامعه قرار می دهد.
 

در این ایام که سیاست خارجی انقلابی احمدی نژاد که البته در طول این سال ها همواره مورد تایید و حمایت رهبر فرزانه انقلاب بوده، همچون دیگر نقاط قوت او مورد هجوم های شگفت انگیز مخالفان پرادعا از طیف های مختلف؛ از زاکانی گرفته تا روحانی، از قالیباف گرفته تا هاشمی و باهنر و ... قرار گرفته و عقب نشینی از سیاست خارجی هوشمندانه تهاجمی، به فصل مشترک سخنان انتخاباتی کاندیداها بدل شده، در این گزارش یک نقطه قوت دولت احمدی ن‍ژاد، یعنی سیاست خارجی فعال و استبکار ستیز آن از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب مورد بازخوانی قرار می گیرد:

 این دولت در برابر زیاده خواهی های استکبار دچار انفعال نشد

یک خصوصیت دیگر هم که باز جاى ذکر دارد، این است که این دولت در برابر زیاده‌خواهیهاى استکبار، دچار انفعال نشد؛ این به‌نظر من خیلى مهم است که در تعامل با دنیا، انسان جاى خودش را بداند، خواست خودش را بداند، نیرو و قدرت خودش را بداند و بداند که باید چه‌کار کند.

( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛4 شهریور86)

 
 استکبار ستیزی در این دولت تشخص پیدا کرد
 
استکبارستیزى - که معناى ویژه‌ى انقلابى خودش را دارد - در این دولت تشخص و تمیّز پیدا کرد.معناى استکبارستیزى دشمنى کردن با دولتهاى دنیا نیست، معنایش دشمنى کردن با استکبار است. استکبار - از هر دولتى و از هر نظامى سر بزند - آفتِ براى بشریت است.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2 شهریور87)
 
 
برخی مسئولین در گذشته خجالت می کشیدند حقایق انقلاب را پیگیری کنند
 
مسئله‌ى اعاده‌ى عزت ملى و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیاده‌طلبى سیاستهاى دیگران و ترک شرمندگى در مقابل غرب و غربزدگى را هم انسان در این دولت احساس مى‌کند؛ عزت ملى و استقلال حقیقى و معنوى از اینجا حاصل میشود.
 
استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتى مثلاً در زمینه‌هاى اقتصادى هم به یک رشد بالایى دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود و به عزت خود معتقد و براى او اهمیت قائل باشد، براى حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده‌ى اظهارات و جایگاه خود نباشد. ما متأسفانه در برخى از اوقات گذشته، میدیدیم که بعضى از کسانى که مرتبط با مسئولین بودند یا حتى خودشان مسئول یک بخشى بودند، کأنّه از گفتمان انقلاب در مقابل دیگران شرمنده‌اند و خجالت میکشند که حقایق انقلاب را بر زبان جارى کنند یا آنها را پیگیرى کنند یا به آنها اهمیت بدهند! این براى یک جامعه خیلى بلاى بزرگى است؛ این را شما ندارید.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2 شهریور87)
 
 
تقدیر از نقش فعال دولت و شخص رییس جمهور در پرونده هسته ای
 
یکى از مظاهر دفاع از عزت هم همین مسئله‌ى انرژى هسته‌اى است. مسئله‌ى انرژى هسته‌اى، براى ما فقط این نبود که ما میخواستیم یک فناورى داشته باشیم، دیگران میخواستند ما نداشته باشیم؛ این فقط بخشى از قضیه است. بخش دیگر قضیه این بود کهقدرتهاى گوناگون، پُررو، متجاوز، زورگو و دنباله‌ها و اقمار بى‌ارزش آنها، میخواستند حرف خودشان را در این زمینه بر ملت ایران تحمیل کنند. خب، ملت ایران، دولتِ شما و شخص رئیس‌جمهور، در مقابل این زورگویى و این تحمیل و این افزون‌طلبى ایستادید؛ خداى متعال هم کمک کرد؛ پیش رفتید. اینها آن بخشها و اجزاء گفتمان عمومى این دولت است که براى من اهمیت دارد.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2 شهریور87)
 
 در برابر تهاجم زورگویان بهترین دفاع هجوم است
 
روحیه‌ى تهاجم در مقابله‌ى با زورگویان بین‌المللى. یک وقت هست که زورگویان بین‌المللى مى‌آیند و میگویند که آقا شما فلان کار را کرده‌اید و ما رفع و رجوع مى‌کنیم و نه واللَّه، نه باللَّه...؛ ولى یک وقت هست که تهاجمش، تهاجم زورگویانه است؛ بهترین دفاع در چنین مواقعى هجوم است. زورگویان بین‌المللى، نقاط ضعف زیادى دارند: جنایت میکنند، فساد میکنند، به حقوق بشر تجاوز میکنند، به حقوق ملتها تعدى میکنند، انسانها را لگدمال میکنند و همه‌ى کارهاى زشت را انجام میدهند؛ آخر هم طلبگار همه‌اند! خب، نقاط ضعفشان، با حالت تهاجمى و با حالت طلبگارى، گفته و بیان بشود... . این روحیه، روحیه‌ى خوبى است؛ روحیه‌ى انقلاب این است؛ این است که حقیقت را روشن و درخشان میکند.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2 شهریور87)
 
 
می گویند کاری کردید که فلان دولت از ما خوشش نیامد، آن دولت وقتی خوشش می آید که از حرفهای انقلاب عقب نشینی کنیم
 
ما امروز در مقابله‌ى با استکبار، در سیاست خارجى زبانمان زبانِ طلبکارى، عزت، اقتدار معنوى و اقتدار ملى است؛ آن وقت بعضى بیایند همین را به عنوان نقطه‌ى ضعف وانمود کنند که نه آقا! شما کارى کرده‌اید که فلان دولتها از شما خوششان نیاید. خب، معلوم است که خوششان نمى‌آید. فلان دولتها آن وقتى خوششان مى‌آید که انسان تملق آنها را بگوید و حرفهاى آنها را به عنوان حرفهاى برتر ذکر بکند؛ خودش را کوچک کند و از حرفهاى خودش و حرفهاى انقلاب عقب‌نشینى کند؛ آن وقت آنها خیلى خوششان مى‌آید! ( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2 شهریور87)
 
 
ایستادگی در برابر استکبار محبوبیت ایجاد می کند/ مواظب باشید در روشها، از شعارهای انقلابی تجاوز نکنید
 
خود این هم که شما در مقابل قدرت فائقه‌ى ظاهرىِ استکبار - که امروز مظهرش آمریکا و صهیونیسم بین‌المللى و جهانى است - مى‌ایستید، ارزش ایجاد میکند؛ خود این محبوبیت ایجاد میکند؛ خود این در دل ملتها امید به وجود مى‌آورد و پرورش میدهد؛ این را نباید از دست داد.مراقب باشید در روشها، در اظهارات، در نوع برخورد، در نوع عملکرد، از این شعارها تجاوزى صورت نگیرد.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛6 شهریور90)
 
 
امروز در سیاست خارجى وزنه‌‌ى کشور با چند سال قبل تفاوت دارد و تأثیرگذاریم
 
در زمینه‌‌ى ارتقاء جایگاه کشور در عرصه‌‌ى سیاست خارجى و مسائل بین‌‌المللى هم همین جور است. امروز در عرصه‌‌ى سیاست خارجى، ثقل و وزنه‌‌ى کشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل، تأثیرگذاریم؛ اینها مهم است. در حوادثى هم که پیش آمده، ما تأثیرگذار بوده‌‌ایم - که آن، داستان جداگانه‌‌اى دارد - به نظر ما آن هم خیلى مهم است.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2شهریور91)
 
 
اینکه می گویند چرا در دنیا دشمن تراشی کردیم "حرفبافی" است
 
حالا البته بعضى‌‌ها در روزنامه، در سایت، در تریبونهاى گوناگون مطالبى منتشر میکنند؛ اینکه چرا ما در دنیا دشمن‌‌تراشى کردیم که اینقدر با ما دشمنى کنند! به نظر من اینها حرفبافى است. آنچه که گفته میشود، متکى به یک تحلیل درست نیست. نه، دشمنى‌‌ها خیلى طبیعى است. وقتى که امام بزرگوار بود، دشمنى‌‌ها زیاد بود؛ براى خاطر مواضع قاطع امام. هرچه مواضع ما ضعیف‌‌تر شود و عقب‌‌نشینى کنیم، آنها طبعاً چهره‌‌شان بظاهر متبسم‌‌تر میشود. البته جلو مى‌‌آیند. یعنى چهره را متبسم میکنند، براى اینکه بتوانند جلو بیایند.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2شهریور91)
 
 
امروز ملتهاى منطقه از جمهورى اسلامى خوششان مى‌‌آید، به خاطر موضع مستقل اسلامىِ شجاعانه‌‌اش
 
امروز ملتهاى منطقه از جمهورى اسلامى خوششان مى‌‌آید، به خاطر موضع مستقل اسلامىِ شجاعانه‌‌اش؛ این باید محفوظ باشد. در جاهاى مختلف دنیا، مردم از مسئولان جمهورى اسلامى که این شجاعت را، این استقلال را، این نترسى را بیشتر بروز میدهند، بیشتر خوششان مى‌‌آید. خب، این نشانه‌‌ى این است که راه این است. دیپلماسى ما باید در این جهت باشد؛ که خب، خوشبختانه دوستان زحمتهاى زیادى میکشند.
 
( بیانات در دیدار با هیئت دولت؛2شهریور91)