سايت كلمه خبر دستگيري يكي از سران فتنه را كه خودش منتشر كرده بود، تكذيب كرد. آنها طي ۲۱ ماه گذشته بارها دروغ گفتند اما هیچگاه حاضر نشدند خلاف گوئی و دروغ های خود را اصلاح یا پس بگیرند.حال سوال اینجا است که چه اتفاقی افتاده است که اینبار جریان ضدانقلاب تصمیم گرفت این دروغ را تکذیب کنند.

سايت كلمه وابسته به موسوي گناهكار خبر دستگيري موسوي را كه خودش از چندي قبل منتشر كرده بود، تكذيب كرد. تكذيب كردني كه اگرچه كوس رسوايي رسانه هاي ضد انقلاب را باز هم به جهان طنين انداز كرد و دوباره در جبهه مخالفان انقلاب و سلطنت طلبان صداي خرناس دشمنان و فحاشي آنها عليه يكديگر را بلند كرد اما هدفي را دنبال مي كرد كه بايد با دقت در آن، عوامل و مقاصد اين خودزني آشكار ولي عمدي را شناخت.

مخالفان نظام و انقلاب همواره در اين توهم بوده اند كه قاطبه مردم با افكار غلط آنها همراهند. آنها از ابتداي انقلاب تاكنون با طرح مسئله هاي انحرافي، سعي كرده اند حتي با تمسك به دروغ! مردم را با خود همراه كنند اما تاريخ گواه آنست كه هرگز در دستيابي به اين هدف پليد خود موفق نبوده اند.

به طور مثال، عناصر نقاب زده ضد انقلاب از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون بارها بحث شكنجه را در زندان هاي كشور مطرح كرده اند. آنها حتي در زمان امام راحل نيز به اين مسئله دامن زدند و كار به آنجا كشيد كه حضرت روح الله (ره) شورايي را براي بررسي اين قضيه در زندان هاي كشور تشكيل داد اما اين قضيه هيچگاه ثابت نشد.

بعدها نيز در زمان دولت دوم خرداد و به طور مثال پس از اينكه اكبر گنجي، به دليل اتهامات مختلف عليه نظام اسلامي به زندان افتاد، همين عناصر بودند كه تلاش كردند با انتشار خبر دروغ شكنجه شدن گنجي و چند فعال اپوزسيون ديگر، در ميان مردم موج ايجاد كنند. و پس از شكست اين پروژه مضحك، خبر مرگ گنجي را نيز در يكي از رسانه هاي وابسته به دولت وقت منتشر كردند كه البته پس از مشاهده سكوت و آرامش مردم در قبال اين قبيل اتفاق‌هاي كم اهميت و البته دروغ، آن خبر را حذف كردند و نقاب تزويرشان از چهره فرو افتاد.

در واقع بايد گفت كه تمسك به دروغ و دروغ پردازي همواره در دستور كار چهره ها و رسانه هاي ضد انقلاب و اپوزسيون كشور، عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است.

در همين حال، اين رسانه هاي ضد انقلابي همچون جرس، گويا، بالاترين و ... بودند كه طي چند هفته گذشته خبر دروغ دستگيري سران فتنه و انتقال آنها به نقطه نامعلومي را مدام منتشر كردند. اين خبر كه با اقبال سرد افكار عمومي و حتي مخاطبان سايت هاي سلطنت طلب مواجه شده بود، نه تنها هيچ دستاوردي را براي جبهه ضد انقلاب و فتنه گران به ارمغان نياورد بلكه نحوست اين دروغ تا آنجا پيش رفت كه رسانه هاي ضد انقلاب و در رأس آنها سايت وابسته به موسوي سرانجام مجبور به تكذيب اين خبر شدند.

رسانه هاي ضد انقلاب قصد داشتند با طرح جنجالي خبر دستگيري سران فتنه، شاهد حضور گسترده طرفداران خود و مخالفان نظام در خيابان ها باشند اما به اين واسطه حتي يك مزدور آنها هم به خيابان نيامد و تير دشمنان به سنگ خورد.

در واقع آنها مي خواستند از خبر دروغ دستگيري سران فتنه، به عنوان طعمه براي ضد انقلاب و فرقه سبز استفاده كنند و آنها را به خيابان بكشانند اما با بي محلي مواجه شدند.

اين نگاه ابزاري ضد انقلاب به سران فتنه، بعد ديگري نيز دارد.
بايد گفت كه آنها مجبور به تكذيب خبر دروغ خود بودند. چرا كه اگر اين اتفاق رخ نمي داد، ديگر بهانه اي به نام "موسوي و كروبي" در دست ضد انقلاب و جبهه اپوزسيون نمي ماند.
البته آنها نشان داده‌اند كه براي بهانه جويي هر كاري مي كنند. ولي في الحال هم براي ادامه دادن به مقوله اي به نام "فرقه سبز" و كش دار كردن بهانه هاي واهي براي اغتشاشات پس از انتخابات، به اين دو "گناهكار" نياز دارند.

در واقع براي جبهه ضد انقلاب هر اتفاقي ولو ناچيز هم ممكن است به يك دستاويز تبديل شود چرا كه آنها براي ادامه حيات به همين دستاوردها نياز دارند و در حال حاضر نيز بهانه اي غير از موسوي و كروبي در دستشان نيست.

آنها همانگونه كه فتنه ۱۸ تيرماه سال ۷۸ را تا زمان طرح فتنه سبز به بهانه هاي نخ نمايي مثل زنداني شدن فعالان سياسي، شكنجه زندانيان، دانشجويان ستاره دار و ... مستمسك خود كردند، براي ادامه فتنه سبز نيز مستمسكي غير از موسوي و كروبي گناهكار ندارند كه يك روز مجبورند در رسانه هايشان از ضرب و شتم اين دو خبر دروغ بدهند، يك روز از دستگيري آنها و روز ديگر از اينكه با آنها بدرفتاري مي شود!!!

و البته اين چنگ زدن به نام موسوي و كروبي گناهكار، تا زمانيست كه ضد انقلاب و سلطنت طلبان خائن براي ادامه ابراز وجود خود به آنها نياز داشته باشند، و اين دو گناهكار و طرفداران آنها بايد بدانند كه با وقوع بهانه‌ ها و فتنه هاي جديد، ديگر حتي نامي هم از گناهكاراني مثل موسوي و كروبي، نه در رسانه هاي ضد انقلاب كه در هيچ وبلاگي هم يافت نخواهد شد.