آقاي مير حسين موسوي؛ شما که مدعي جريان آزاد اطلاعات و عدم سانسور هستيد چرا صحنه هاي ديدني هواداران مخلوط خود در ورزشگاه آزادي را از فيلم جذابتان حذف کرديد؛ قطعا مشاهده آزاديهاي مشروع جوانان و پايکوبي هاي سرشار از حجب و حيا و بدور از هرگونه لهو و لعب حاميان سينه چاک شما قلب هر فرد مومن و مسلمان و پيرو امام خميني و مقام معظم رهبري را از لبريزاز بهت و البته شعف مي نمود!

 

------------------------------------------------------------

بعد از پخش فيلم سينمايي(تبليغاتي) مير حسين موسوي به کارگرداني مجيد مجيدي لازم ديدم تکليف خود را در اين زمينه ادا کنم و به نکاتي در زمينه اين فيلم اشاره نمايم.

1_استفاده از مولفه هاي احساسي براي تحريک عواطف آني مخاطب 2_ علي رغم متهم نمودن دولت نهم به انجام اقدامات کارشناسي نشده؛از بيان هرگونه مباحث دقيق منطقي و عقلاني پرهيزشده بود و هيچ گونه آمار و ارقامي به منظور بررسي و مقايسه عملکرد دولت نهم با دولت مطلوب و مورد نظرميرحسين موسوي ارائه نشده بود و با بي انصافي و بر خلاف فرمايش صريح مقام معظم رهبري تنها به تخريب و سياه نمايي عليه عملکرد دولت نهم مبادرت شد3_طرح يکسري کلي گويي و مباحث مبهم ازطرف آقاي موسوي بدون ارائه برنامه و چارچوبي معين و مدون درزمينه هاي سياسي؛اقتصادي؛اجتماعي و فرهنگي به منظور اداره صحيح جامعه و خدمت صادقانه به مردم 4_ عدم ارائه گزارشي درباره سوابق و عملکرد خود در دوران نخست وزيري و اکتفا کردن به ارائه يک تصوير به منظور مورد تاييد نشان دادن خود 5- انجام حرکات نمايشي و تصنعي و ربات گونه توسط مير حسين موسوي و تقليد ناشيانه از سفرهاي استاني آقاي احمدي نژاد و ديدار چهره به چهره با مردم 6- اين مستند بيشتر شباهت به يک فيلم سينمايي داشت که عده اي ازمردم به عنوان سياهي لشگر حضور داشتند و افرادي که با آقاي موسوي صحبت مي کردند بيشتر شبيه بازيگراني بودند که ديالوگ خود را حفظ کرده و درمواجهه با بازيگر نقش اول فيلم يعني ميرحسين آن را بيان مي کردند؛ 7- تناقض در گفتار و عمل.آقاي موسوي در حالي خود را پيرو امام خميني و ولايت فقيه مي داند که در تقابل آشکار با فرمايشات رهبري، در فيلم خود بحث خودي و غير خودي ايشان را زير سوال برده و و به نوعي به آن اعتراض مي نمايد.همچنين در صحنه اي ازفيلم فردي که به مخاطب جانباز معرفي مي شود به تعريف خاطرات خود از دوران دفاع مقدس مي پردازد و جمعيت حاضر بجاي اينکه طبق گفتمان امام راحل و انقلاب با شعارهاي اسلامي و انقلابي وي را تحسين کنند، براي تاييد اين جانباز ادعايي ، سوت و کف مي زنند! 8- استفاده ابزاري از ديدار با مراجع عظام تقليد و علماي بزرگوار 9- استفاده ابزاري حتي از خانواده معظم شهدا به منظور تبليغ و اگر اين اقدامات پوپوليستي نيستند، چه نام ديگري بر آنها مي توان نهاد؟ خدمت صادقانه! .

البته درپايان چند سوال از آقاي ميرحسين موسوي دارم که اميدوارم مانند ديگر سوالات مطرح شده آنها را نيز بي پاسخ نگذارند:

1_ چرا بطور شفاف و صريح از استعفاي خود و دليل انجام آن در مقطع حساس و دشوارجنگ با مردم سخن نمي گوييد؟ آيا به دليل اينکه شما البته به ادعاي خودتان همواره مورد تاييد حضرت امام بوديد، ايشان به علت اين استعفا شما را مورد عتاب و خطاب شديد قرار دادند و نزديک بود جنابعالي را به عنوان خائن به اسلام و مردم معرفي کنند؟! ( منبع: روزنامه رسالت، سال 1367 )

2- شما که احمدي نژاد را بخاطر نام بردن ازامام زمان پوپوليست مي دانيد چرا با انداختن شال سبز و مستمسک قراردادن انتسابتان به ائمه اطهار و ياد آوري مکرر سيد بودن خود عوام فريبي مي کنيد و نکته قابل توجه اينجاست با وجود اينکه شال سبز از احترام خاصي نزد مردم مومن برخوردار است برخي از حاميان شما که فقط با مشاهده شناسنامه آنان مي توان حدس زد مسلمان باشند اين شال را البته به همراه نمادهاي شيطان پرستي به خود آويخته اند! و شما بفرماييد چه تناسبي و ارتباطي مي تواند بين اين نماد مقدس و آن نمادهاي شيطاني وجود داشته باشد ؟

3- جنابعالي که مدعي جريان آزاد اطلاعات و عدم سانسور هستيد چرا صحنه هاي ديدني هواداران مخلوط خود در ورزشگاه آزادي را از فيلم جذابتان حذف کرديد؛ قطعا مشاهده آزاديهاي مشروع جوانان و پايکوبي هاي سرشار از حجب و حيا و بدور از هرگونه لهو و لعب حاميان سينه چاک شما قلب هر فرد مومن و مسلمان و پيرو امام خميني و مقام معظم رهبري را از لبريزاز بهت و البته شعف مي نمود!

آقاي ميرحسين موسوي، کانديداي محترم انتخابات دهم رياست جمهوري لطفا با خودتان و مردم صادق باشيد و بدانيد همه در پيشگاه خداوند حکيم قرار خواهيم گرفت و بايد پاسخگوي اعمال خود و حاميانمان باشيم!