" بعد از انقلاب می‌بینیم که 3 سال فضای باز سیاسی خیلی خوبی داشتیم اما گروهکی که عاقبت سر از اشرف در بغداد درمی‌آورد، قدر آن فرصت را ندانست و آمد خودش را با کسانی که آنان این آقایان را از زندان آزاد کرده بودند یعنی توده‌های مردم تعریف کرد. سپس دوم خرداد توسط مردم خلق می‌شود ولی متأسفانه یک ژورنالیست خیلی بد آن فضا را قدر نمی‌‌داند."

" آقای غلامعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه (حزب آقای حسن روحانی رئیس جمهور) در مناظره روز جمعه اول شهریور، که در باره موضوع احزاب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، در فرازی از سخنانش به بخشی از یک حقیقت بسیار مهم اشاره کرد که اگر در آن با دقت نگاه شود می توان گفت ایشان روزنامه نگاری (ژورنالیزم) را دسته بندی نموده و نوع خیلی بد آن را مقصر یا لااقل یکی از اصلی ترین مقصرین صدمه به فضای فراهم آمده بعد از دوم خرداد می داند و به نوعی آن را با حرکت منافقین در سالهای اول انقلاب در مقابله با فضای باز سیاسی اول انقلاب معادل سازی می نماید. به عبارت ایشان در پاراگراف ذیل دقت کنید:

" بعد از انقلاب می‌بینیم که 3 سال فضای باز سیاسی خیلی خوبی داشتیم اما گروهکی که عاقبت سر از اشرف در بغداد درمی‌آورد، قدر آن فرصت را ندانست و آمد خودش را با کسانی که آنان این آقایان را از زندان آزاد کرده بودند یعنی توده‌های مردم تعریف کرد. سپس دوم خرداد توسط مردم خلق می‌شود ولی متأسفانه یک ژورنالیست خیلی بد آن فضا را قدر نمی‌‌داند."

ضمن تشکر از ایشان به خاطر بیان بی پرده بخشی از حقیقت، نمی دانم اگر همین مقایسه (مقایسه ژورنالیزم در دوران دوم خرداد! با رفتار منافقین خائن و فراری به اشرف در سالهای اول انقلاب ) توسط کسی غیر از ایشان صورت گرفته بود ژورنالیست های خزیده در لباس حمایت از آقای روحانی، صبح شنبه با او چه معامله ای در روزی نامه هایشان می کردند و چه هرزه نگاری ها رخ نمی داد؟؟؟

ضمن تشکر مجدد از ایشان آرزو می کنم در انجام چنین روشنگریهای خیر از باب اینکه "کار نیکو کردن از پر کردن است" بیش از پیش موفق باشند.

ایشان البته در ادامه می فرمایند:

"آقای گنجی به یکباره مانیفست جمهوری خواهی را می‌نویسد و از خاتمی عبور می‌کند و سپس می‌بینیم که نیروهای انقلابی با یکدیگر مشکل پیدا می‌کنند و عصر جدیدی آغاز می‌شود."

چه خوبست و مفید برای عاقبت جریان اعتدال، که ایشان روشن کنند این ژورنالیزم خیلی بد در اکبر گنجی منحصر است و او به تنهایی موفق به رقم زدن سوء عاقبت برای دوم خرداد و جریان به اصطلاح اصلاح طلبی شد یا این ژورنالیزم خیلی بد که رهبری هم در جلسه ای از آن به " شارلاتانیزم مطبوعاتی" یاد کردند دامنه ای بسیار گسترده داشت و دارد که اصلا جریان اصلاحات بدون آن ابتر و بلکه بی سر بود!

* مهدی کوچک زاده
نماینده مجلس شورای اسلامی