وعده های 100 روزه آقای روحانی از مهمترین شعارهای انتخاباتی وی بود که تا روزهای پس از انتخابات نیز بر آن تاکید می کرد.".

حجت الاسلام حسن روحانی یکی از 6 نامزدی بود که تا آخر در رقابت های انتخاباتی باقی ماند و در پایان نیز با رای کمتر از 51٪ به مدت 4سال رئیس جمهور ایران شد.


از عوامل اثر گذار بر آرای آقای روحانی به چند نکته می توان اشاره کرد.

1- وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم ها در 2سال آخر دولت دهم که موجب نارضایتی عموم مردم گردید.

2- حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از حجت الاسلام روحانی که موجب شد مردم به بهبود وضعیت اقتصادی و پایان کشمکش بازار-دولت امیدوار شوند.

3- کنار رفتن آقای عارف به عنوان نامزد اصلاحات و حمایت آقای سید محمد خاتمی از حجت الاسلام روحانی که موجب شد طبقه متوسط شهری به سمت ایشان گرایش پیدا کنند.

4- تخریب گسترده دولت دهم و نهم توسط رسانه ها که موجب تقاضای تغییر در عموم مردم شد.

5- عدم اجماع و وحدت جبهه اصولگرا و حضور در انتخابات با 4نامزد و تکسر آرای ایشان.

6- وعده ها و جملات انتخاباتی آقای حسن روحانی که توانست امید به بهبود وضعیت معیشت را در 51 درصد از مردم زنده کند.

وعده های 100روزه آقای روحانی از مهمترین شعارهای انتخاباتی ایشان بود که تا روزهای پس از انتخابات نیز بر آن تاکید می کردند، وعده هایی چون "راه حلهای 100 روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی داریم"، "معیشت مردم را در 100روز متحول می کنیم"، "در کمتر از ده روز اقدامات فوری برای حل مشکلات اقتصاد انجام خواهیم داد" و "راه حلهای کوتاه مدتی یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر وامید داریم".

با پایان زمان 100روزه مد نظر ایشان فرصت خوبی است تا کارنامه عملکرد ایشان را ورق بزنیم و ببینیم تا چه اندازه در تحقق وعده های خود موفق بوده اند. آیا در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی گشایشی رخ داده یا گره ها کورتر شده است؟ سوالی که سایت برای مردم آن را  پیگیری کرده و پاسخ آن را با حفظ کامل بی طرفی منتشر می کنیم.

 

عملکرد 100روزه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم:

 

عملکرد 100روزه دولت یازدهم در حوزه دین، فرهنگ و جامعه: 

عملکرد 100روزه دولت یازدهم در حوزه مسایل داخلی و امور سیاسی جامعه: 

عملکرد 100روزه دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل:

 

عملکرد 100روزه حامیان انتخاباتی دولت یازدهم:

شاید دولت یازدهم با برخی از این رفتارها موافق نبوده باشد و نتوان عملکرد این افراد را به پای دولت "حسن روحانی" گذاشت اما ذکر برخی از آنها می تواند مسئولین را هشیار نموده که می بایست حامیان خود را از "جو زدگی" پرهیز دهند.