پیرو مصاحبه آیت الله سیدمحمد خامنه ای با نشریه رمز عبور و طرح مسائلی پیرامون ماجرای مک فارلین و تلاش هاشمی برای​ برقراری رابطه پنهانی با آمریکا، حمیدرضا نقاشیان (سرتیم محافظت امام خمینی و از انقلابیون فعال دهه اول انقلاب اسلامی) نامه سرگشاده‌ای به حسین شریعتمداری پیرامون سرمقاله دوم دیماه روزنامه کیهان نگاشته است که نکات مهمی را دربر دارد.

به گزارش میدان ۷۲، پیرو مصاحبه آیت الله سید محمد خامنه ای با نشریه رمز عبور و طرح مسائلی پیرامون ماجرای مک فارلین و تلاش هاشمی برای​ برقراری رابطه پنهانی با آمریکا، و برنامه آمریکا برای اثرگذاری در ایران بعد از امام خمینی از این طریق، حمیدرضا نقاشیان (سرتیم محافظت امام خمینی و از انقلابیون فعال دهه اول انقلاب اسلامی) نامه سرگشاده‌ای به حسین شریعتمداری پیرامون سرمقاله دوم دیماه روزنامه کیهان نگاشته است که نکات بسیار مهمی را در بر دارد.

حمیدرضا نقاشیان در سال‌های ابتدایی انقلاب نامی آشنا برای سیاسیون داخلی و خارجی بود. مسئولیت محافظت از امام خمینی، مسئولیت پروژه فرقان و سفرهای متعدد برای خریدهای تسلیحاتی او را به یک چهره ویژه تبدیل کرده بود. +

این نامه را اینجانب حمیدرضا نقاشیان مینویسم.

امروز که این نامه را برای شما برادر ارجمندم جناب آقای حسین شریعتمداری مینویسم روز اول ماه ربیع الاول و صبح اولین روز از گذران دوماه عزاداری های محرم و صفر است و آرزو میکنم ایام عزای دوماهه شیعیان و خصوصاً ایرانیان و علی الخصوص برادر ارجمند جناب آقای شیعتمداری سردبیر محترم روزنامه وزین و خط دار و هدفمند کیهان مورد قبول خدای منّان واقع گردیده و این تعظیم سوگ و بلند آوازه کردن نام حسین ع بخش از مقصود عظمای جهانی شدن تفکر و خواست حضرت صاحب الزمان و نایب بحق ایشان حضرت آقا را برآورده نموده باشد.

علت نگارش این نامه واکنشی است که آن برادر ارجمند به دو فرموده: اولی مصاحبه حضرت آیت الله حاج سید محمد خامنه ای و دوم نامه پاسخ جناب حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی از خود بروز داده و مطالبی در دفاع از امام قدس الله نفسه الزکیه و شهید بزرگوار ومظلوم و فی الواقع مدیر ومدبر انقلاب مرحوم مغفور بهشتی مرقوم نموده اند، است.

ابتدائاً حقیر از حسن ظن و غیرت و تعصبی که نسبت به آن دو بزرگوار بخرج داده اید با تمام وجود تقدیر و تشکر میکنم و اطمینان میدهم همانگونه که در تعریض خود با کلماتی پسندیده آورده اید شخصیت بی بدیل امام خمینی در طول هزارسال گذشته در علم و تقوا و کیاست و منزلت و در محبوبیت و عاری از حبّ دنیا نباید محل تعرض فرایند های سیاسی و حبّ و بغض های جناحی واقع شود و در اصل استوانه بزرگ و پایدار انقلاب جهانگیر و اسلامی ما به حفاظت از کیان آن یگانه دوران بپا و برقرار خواهد بود و بدون شک جریانهای سیاسی و اجتماعی چه در حیطه داخلی و چه در حوزه های تحت نفوذ استکبار جهانی منتظرکوچک شمردن و تصغیر تصمیمات متخذه از آن جرثومه عشق و معنویت نشسته تا از کوچکترین عبارت ما کوهی بزرگ برای تبلیغات خویش در ضربه زدن به کیان اصیل انقلاب فراهم آورند.

هر انسان بالغ و عاقلی که کوچکترین علاقه ای به اسلام ناب و فرزند برومند آن موهبت بی بدیل یعنی انقلاب اسلامی ایران که بدون کوچکترین شبهه ای به انقلاب جهانی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه منتهی خواهدشد،داشته باشد ، حاضر نیست منویات مدبرانه وتاریخ ساز در حوزه مدیریت انقلاب چه در اصل محدثه و چه در اصول مبقیه خدشه ای وارد شود. امروز روز ما گرفتار جنگی رسانه ای و تهاجمی تمام عیار فرهنگی با هزینه هایی میلیارد پوند و دلاری از طرف دشمنان انقلابیم.

انسانها باید چشم عقل و فهم و شعورو درایت خویش را ببندند تا تعداد بوق ها اعم از گفتاری و دیداری و نوشتاری علیه انقلاب را نبینند. انسانها باید خود را به نا آگاهی بزنند تا منویات دشمنانه و موذیانه ستیزه جویان انگلیسی و امریکایی را که بدست عوامل خود اعم از نفوذی و مزدوران در حیطه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و با این همه شبکه های اجتماعی و ابزارهای اطلاعاتی را ندیده بگیرند.

اما و صد البته گذار مدیران انقلاب از تنگناهای طوفانی و گردابهای دشمن ساز بدون ترجیح اهمّ نسبت به مهم امکان پذیر نبوده و نیست و نخواهد بود؛ چرا که تاریخ جهان و اسلام بوضوح نشان داده است که رهبران جامعه در مقطع اتخاذ تصمیمات چه بلحاظ شرایط طبیعی و اجتماعی و باورها و چه بلحاظ شرایط فراهم آمده توسط دشمن بر سر دوراهی های ناخواسته واقع میشوند و بدلیل شاکله های لازم در رهبری مجبور به اتخاذ تصمیمند.
شکست غزوه احد و آنهمه تحمل مصائب بدلیل انتخاب عوامل ناساخته از حیث علقه به مال دنیا مبین این است که گاهی عوامل تحت مدیریت دست به اقداماتی میزنند که رهبری را به واکنش و اتخاذ تصمیمی بد نسبت به تصمیمی بدتر میکنند.

پذیرش حکمیت در صفین مگر از همین مقوله نبود؟ که امیرمومنان را وادار به امری نمود که تاثیر تاریخی آن کوهی از مشکلات و مفارقه در امت اسلامی فراهم آورد و این نیز در شرایطی واقع شد که آن دُرّ یگانه عالم خلقت مجبور به اتخاذ تصمیمی ناخواسته و مبتنی بر شراط تحمیلی گردید که آثار آن هنوز باقیست.

من و امثال شما، بجا و بهتر است به جای کتمان واقعیت به تحلیل واقعیت بپردازیم.
به نقاط و اطلاعاتی رجوع دهیم که مدیران و رهبران در ادوار گذشته ناخواسته و دفعتاً با شرایط آن مواجه بوده اند، و بالاجبار برای دفع شری بزرگتر مجبور به اتخاذ تصمیم گردیده اند وچه بسا روزی زمینه های باز شماری و علل بوجود آمدن آن شرایط در کشور فراهم آید.

حضرت امام (ره) در جریان انتخاب بازرگان خود میفرمایند من از این تصمیم توبه میکنم حال آنکه حقیر در جریان این تصمیم که با پیشنهاد مشفقانه و دور اندیشانه مرحوم استاد شهید مطهری مطرح شد و در برابر توطئه ای که میخواست مسعود رجوی را جابیاندازد، مطرح میشد فی الواقع نقش مدیریت و انتخاب بین بد وبدتر داشتند.

ده سال رابطه بنی صدر قبل از انقلاب با نزدیکان امام (ره) و تعاریف کاذبی که از این عنصر صهیونیست و دست پرورده ام آی سیکس نزد امام (ره) شده بود کافی بود حضرت مستطابشان را به احتیاط در برخورد مستقیم دعوت نماید. در جریان نامه ٨ نفر نماینده به ولایتی هم موضوع از همین جنس است و به عبارتی علاج بعد از وقوع است.

این‌که حضرت آیت الله حاج سید محمد خامنه ای در نحوه بیان موضوع بدون توجه به کمین روباهان رسانه ای بیش از مقدار صراحت لازم، صراحت لهجه هزینه نموده اند، به نظر حقیر صحیح است و اینکه تشخیص تدبیر شهید بهشتی در تمرکز روی اسلام ناب با روحیه ای مسالمت جو را تمامیت خواهی تشخیص داده اند نیز محل انتقاد است، اما و صد ها هزار امٌادر مصاحبه ایشان دریچه هایی از واقعیات وجود دارد که روزی باید محل مداقه و بررسی واقع شوند و طراحی های خط دار که بعضاً وارداتی و بعضاً اقتدارطلبانه کشور را با بحران مواجه مینموده اند از واقعیات تمیز و تشخیص و تبیین گردند.

شک نکنید که بروز زوایای ناشناخته و پشت پرده تصمیمات به شفاف شدن راه انقلاب می انجامد.
ما از معصوم جلوه دادن امام امت رضی الله عنه گناهان دیگران را اعم از اینکه خیرخواهانه یا مغرضانه مطرح شده اند، نپوشانیم.

برای ما «قداست امام(ره) عین کیاست امام(ره) و کیاست امام (ره) عین قداستشان است».

برای ما هر اقدامی و هر تدبیری از ایشان در زمان خود مدبرانه و مشفقانه و کیاست محور است، ولی امّا بعد از سی سال تحلیل شرایط آن روز و دلیل دست یازیدن ایشان به آن تصمیم لازم است، چرا که پاسخ به درک وقایع و سوال تاریخ است. کما اینکه ما با همان مقدار اطلاعات از غزوه اُحُد و همان مقدار اطلاعات از ماجرای حکمیت موقعیت پیامبر و امیر مومنان را تحلیل میکنیم.

اینکه آقای هاشمی رفسنجانی برای پاسخ به حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای بگویند ایشان انقلاب را از ریشه دستاورد امریکا می‌دانند، بدون کوچکترین شبهه آدرس غلطی است که برای پوشاندن واقعیتی پنهان به ایشان نسبت داده می‌شود.

شما کوچکترین شبهه ای در خصوص تقابل منافع انقلاب و منافع دو قطب غربی یعنی انگلیس و امریکا نداشته باشید. و همینگونه اطمینان داشته باشید که هم شوروی وهم انگلیس و هم امریکا در جریان شروع و تحقق اتقلاب بدنبال بهره برداری خود در عین دشمنی پنهان با یکدیگر بوده اند و برای رسیدن به منظور و مقصود خود سازماندهی های عجیب و غریبی نموده اند.

خط ترور از قرنی تا جریان حزب و بعد از آن شهدای محراب تا شهید صیاد شیرازی همه و همه منویات موکول به سیاستهای طراحی شده در سرویسهای اطلاعاتی دشمنان است اعم ازاینکه آنان آلترناتیو نباشند و یا اطلاعات واقعی را بروز ندهند.

کتمان السرّ سینه شهدا تا وقت شهادت نیز از شفقت و مصالح جویی تک تک آنان حکایت دارد.

در اتاق فکر دشمن گاهی طرحی مطرح است که باطل السرّ آن طرح نزد اشخاصی است و باید ازمیان بروند و این نیز بخشی از ماجرای جنگ نهان و آشکار با انقلاب است. قبول بفرمایید که در ایران انقلابی و در حفظ منافع میتوان استدلال نمود که سه جریان منفک و گاهی متصل بهم وجود دارد و هر جریان در تدارک فراهم آوردن و قدرت بخشیدن به قرارگاههای خود است.

باور کنید که میدانم باوردارید امریکائیها در ایران برای اقتدار خود پنهان و آشکار هزینه حزبی میکنند.

باور کنید انگلستان برای تحقق سیاستهای شکست خورده خود در تقابل با امریکا در جریان نفت سازماندهی وسیعی از قبل از سالهای وقوع انقلاب نموده است.

باورکنید که اصول گرایان و پیروان خط اصیل انقلاب در تشتت و تفرقه و دشمن ناشناسی بسر میبرند.

باور کنید کشور بدست عوامل نفوذی دستخوش طراحی هایی است که از منویات اصیل انقلاب فاصله بگیرد و ما البته گاها خود آب به حلقه پروانه آسیاب دشمن میریزیم و ناخواسته به گردش سنگهای او سرعت میدهیم.

برادر عزیزم جناب شریعتمداری من و شما بخش از طراحی های پشت صحنه در جهت گیری اهداف دفاع مقدس را دیده و طبعاً برای هر یک اطلاعات تحلیل خود را داریم. شاید نه امروز وشاید فردایی لازم آید بخش و یا همه را بازگو کنیم و آن روز بشکافیم که چه تصمیمی در کشور مبتنی بر چه شرایطی اتخاذ شده است.

شک نکنید که افرادی با درست کردن یک جریان باندی از روزهای قبل از انقلاب در تلاطم تحقق انقلاب نقشه ها داشته اند.

شک نکنید که روزی بخواست خدا و تطهیر انقلاب از نبودن پاسخ به بعضی کرده ها مطالب مهمی افشاء خواهند شد.

من یکبار دیگر خلوص و تعصب پاک و غیرت انقلابی شما را میستایم و رجاء واثق دارم نیتی بجز هدایت نسلهای امروزی بسمت و صلاح دین و انقلاب ندارید.

سلامتی و موفقیت شما و همکاران گرانقدرتان را از درگاه باریتعالی مسئلت میکنم.

"Our President, analytical news site"