یارو در زمستان یک اسب دید که وقتی نفس می‌کشد، از دهانش بخار بیرون می‌آید. پرسید؛ این اسب‌بخار که می‌گویند، همین است؟!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما گفت: روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد عکس حضور رئیس جمهور در متروی تهران را در صفحه اول شماره دیروز خود چاپ کرده و با تیتر درشت نوشته است «رفراندوم هسته‌ای در مترو»!
گفتم: یعنی از نظر مدعیان اصلاحات، پرسش از چند مسافر مترو می‌شود رفراندوم؟!
گفت: البته برخی از اصلاح‌طلبان هم از تیتر این روزنامه‌ به شدت عصبانی شده و آن را باعث آبروریزی جبهه اصلاحات دانسته‌اند.
گفتم: نه بابا!... این بنده خدا چه می‌داند رفراندوم یعنی چی؟!
گفت: خب! وقتی معنی رفراندوم را هم نمی‌دانند مگر مجبورند روزنامه در بیاورند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو در زمستان یک اسب دید که وقتی نفس می‌کشد، از دهانش بخار بیرون می‌آید. پرسید؛ این اسب‌بخار که می‌گویند، همین است؟!

"Our President, analytical news site"