عدالت فقط در زمین برای رفاه مردم {نیست}، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت است. انسان اگر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، ایجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به‌اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ بارها این حدیث نورانی و بسیار پر مغز «العدل حیات الاحکام» را از سخنان دکتر احمدی نژاد می شنیدم و می خواندم ولی معنای دقیق آن را خوب نمی فهیدم. می گفتم این یعنی چه!!! تعجبم آنجا شدت گرفت که آن را حتی در مساله ی حجاب مطرح می کرد و می گفتند بر اساس این حدیث اگر بخواهیم خانم ها در جامعه حجاب را خوب رعایت کنند باید عدالت را در جامعه جاری کنیم.در واقع راه با حجاب شدن مردم و اجرای احکام دین، برخورد چکشی با مردم نیست، بلکه اجرای عدالت است.
ماه ها فکرم مشغول بود که مطالعاتم در اندیشه های حضرت روح الله مرا شگفت زده کرد. در حین مطالعه کتابی از حضرت امام، به جمله ای بر خوردم که ناخودآگاه توجه ام را به خود معطوف کرد و سریعا یاد جمله ی اساسی دکتر افتادم که مدام آن حدیث نورانی را می گفتند «العدل حیات الاحکام»
و اما آن حرف گهر بار و درّی که از حضرت امام در آن کتاب آمده، چه بود که واقعا شگفت انگیز است. امام خمینی می فرمایند:« عدالت فقط در زمین برای رفاه مردم {نیست}، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت است. انسان اگر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، ایجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به‌ اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک انحرافاتی و کجی‌هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان… » 1
آری این سخن بود که مرا از سردرگمی در آورد و جمله ی «العدل حیات الاحکام » را برای من تفسیر کرد. جمع این جمله و سخن امام یعنی اینکه اگر می خواهی در جامعه احکام دین پیاده شود، روش چکشی را اعمال نکن، بلکه باید به مرتبه بالاتر رجوع کنی و عقیده ی درست را در جای خودش بنشانی تا رفتار صحیح در جای خودش بنشیند.
مگر عدالت تعریفی غیر از هر چیزی را سر جای خود نشاندن است؟ پس اگر حدیث می گوید العدل حیات الاحکام، یعنی عدالت را ابتدا در عقاید انسان ها اجرا کن، یعنی تفکر و عقیده سالم و صحیح را در افراد جامعه پیاده کن، آن گاه انتظار می توانی داشته باشی که رفتار و عمل مردم نیز مطابق با آن عقیده باشد.
حال می فهمم که وقتی دکتر احمدی نژاد می گویند: «ما بر این باوریم که مهمتر از بازخوانی دوباره آرمانهای انقلاب و خود انقلاب و خط امام هیچ کاری نیست و مهمتر از آن، کار دیگری نداریم » 2، در واقع راه اصلی پیشبرد انقلاب را خوب درک کردند و باید گفت آن چیزی که انقلاب را می تواند پیش ببرد، تفکر امام است. متاسفانه اینکه عده ای نتوانستند همراه دکتر احمدی نژاد پیش بیایند و مانع کارشان شدند، به خاطر همین سطحی بینی ها و دور شدن از تفکر ناب امام خمینی، و درک نکردن سطح عمق ایشان بوده است و لازم است هر چه بیشتر در جهت عمق بخشی تفکر امام در جامعه تلاش کرد.
و من الله توفیق(+)
نسیم قباشی
1 امام خمینی-07/04/1359
2 دکتر احمدی نژاد-10/04/1394
"Our President, analytical news site"