22خرداد 88 فرازی مهم در سپهر سیاست ایران بود، روزی که با وجود هجمه ها و تبلیغات فراوانی که بر علیه دکتر احمدی نژاد صورت گرفته بود، مردم نه بزرگی به جبهه تزویر زور وزر دادند.اگرچه اقلیت خودخواه و دیکتاتور سعی کردند با دروغ گویی بر چهره انتخاب اکثریت خاک بپاشند اما این مهم به مدد بیداری ملی محقق نشد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ ۲۲خرداد ۸۸ فرازی مهم در سپهر سیاست ایران بود، روزی که با وجود هجمه ها و تبلیغات فراوانی که بر علیه دکتر احمدی نژاد صورت گرفته بود، مردم نه بزرگی به جبهه تزویر زور و زر دادند.

اگرچه اقلیت خودخواه و دیکتاتور سعی کردند با دروغ گویی بر چهره انتخاب اکثریت خاک بپاشند اما این مهم به مدد بیداری ملی محقق نشد، در جریان این حماسه بی سابقه نکاتی قابل توجه می باشد:
۱-رقیبان کاندیدای منتخب گفتمان عدالت از همان روزهای ابتدایی تمام همت و تلاش خود را برای زمین زدن دولت منتخب مردم انجام داننند، از یک سال قبل شروع رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم اقدام به فعالیت میدانی کردنند، حتی در مسیر اقدامات خود به تهدید کردن حامیان مردمی دکتر احمدی نژاد بخاطر تبلیغ ایشان نمودنند، اما در نهایت با روشنگری دکتر احمدی نژاد، کف موج تبلیغات دروغ گویان از بین رفت.

۲-جریان رقیب گفتمان عدالت به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی، به گونه ای کاندیداهای جبهه مخالف را چینش کرده بود تا هرکدام به گونه ای باعث قیچی رای دکتر احمدی نژادبشوند.
مهدی کروبی که در سال ۸۴ توانسته بود رای بسیاری از روستا نشینان را کسب کند و وجه مردم گرایانه تری داشت آمده بود که توده های مردم را جذب کند و رای روستا نشینان را بدست بیاورد.
محسن رضایی مسئول شده بود که اصولگرایان سرخورده و اخراجی را جمع کند و کسانی که بخاطر وابستگی های جناحی امکان حضور و همکاری با موسوی و کروبی را نداشتند بر علیه دکتر احمدی نژاد متحد کند.
میرحسین موسوی کاندیدای اصلی فتنه هم با ویژگی های چون ساده زیستی و دوری از حاشیه و انتقاداتی که بخاطر عملکرد دولت های قبل از دکتر احمدی نژاد به ویژه در ۱۶ سال قبل وجود داشت آمده بود تا کار را نهایی کند.
روشنگری دکتر احمدی نژاد در پیرامون همسویی هاشمی، ناطق نوری،موسوی و سایر کاندیداها برای قطع حرکت ترقی خواهانه ملت ایران که با واکنش تند موسوی رو به رو شد، در شفاف سازی فضای انتخاباتی بسیار موثر بود.

۳- افزایش جشمگیر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم، با توجه به افزایش جدی میزان رای دکتر احمدی نژاد نسبت به سال ۸۴ حکایت از جذب قشر خاکستری توسط ایشان داشت، قشری حدود ۱۰ میلیون نفر که در هیج انتخاباتی تا قبل از این شرکت نکرده بودنند.
در واقع افزایش کارامدی دولت خود می تواند در افزایش مشارکت ملی تاثیر گذار باشد که این امر در جریان برگزاری حماسه بزرگ ۲۲ خرداد نشان داده شد.

۴- برای اولین بار راست ها به اردوگاه چپ ها رفتند، ستاد اصولگرایان حامی موسوی تشکیل شد و در نفی احمدی نژاد جبهه ای شکل گرفت که روزی جناح های آن مدعی رقابت با یکدیگر بودنند، به خوبی انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که راست و چپ اساسا جنگی زرگری بوده که برای فریب مردم درست شد.
موضوعی که در حمایت تلویحی و لجستیک بعضی از اصولگرایانی که حتی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در مقام معرفی خود عنوان اصولگرا را انتخاب کرده بودنند نمایان شد، این روشنگری در جریان شعار های مردمی” چپ راست کارگزار علیه خدمتگزار ” متبلور شد.

در مجموع می توان گفت بزرگترین ثمره حماسه ۲۲ خرداد روشن شدن فضای سیاسی و روشنگری پیرامون مناسبات محدوده ممنوعه بود، گرچه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شرایط را به گونه ای تنگ کردند که امکان مشارکت فعال و حضور در ان سلب شد.

میدان ۷۲-محمد امین خلیل زاده