در این پژوهش، با برجسته ساختن نگرش رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران به عرصه‌ی روابط بین‌الملل، به تحلیل گفتمانی گفتار سیاسی امام خامنه‌ای پیرامون رابطه با دولت آمریکا پرداخته شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ نگارنده معتقد است گفتمان استکبارستیزی حضرت امام خامنه‌ای در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، با تکیه بر دو ایده‌ی «استقلال-آزادی» و نفی «سلطه‌جویی-سلطه‌پذیری»، دولت ایالات متحده‌ آمریکا را به‌مثابه‌ی غیریت خود در رأس نظام سلطه تعریف و شناسایی می‌نماید. همچنین ارائه‌ی شواهد نظری و تجربی این پژوهش در قالب دقایق گفتمانی، به تبیین و تحلیل چرایی‌های تاریخی و هویتیِ بی‌اعتمادی رهبری معظم انقلاب ایران نسبت به رابطه‌ی ایران با ایالات متحده پرداخته است؛ به‌نحوی‌که امتناع اعتماد به دولت آمریکا را اعلام می‌دارد. این مهم آن چیزی است که در غالب تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات در طول سه دهه‌ی گذشته مغفول مانده و مورد بی‌توجهی نخبگان سیاسی و دولتمردان ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. حال آنکه اعتماد رمز تعامل است. در این رابطه، با اتکا به چارچوب نظری جیمز روزنا، به تحلیل چشم‌انداز رابطه‌ی ایران با آمریکا پرداخته شده است.

دانلود «اندیشنامه عدم ارتباط» با حجم 2.75 مگابایت

"Our President, analytical news site"