طبق قانون اساسي، اساسنامه سپاه مصوب مجلس شوراي اسلامي و تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سپاه پاسداران در برخورد با تهديدات سه‌گانه سخت، نيمه‌سخت و نرم مسئوليت دارد. خطر نفوذ فرهنگي از مصاديق جنگ نرم است و بايد سپاه آن را جدي گرفته و با آن به صورت هوشمندانه و قاطعانه برخورد نمايد. در اين خصوص مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان و مسئولان سپاه در شهريور سال جاري خطاب به پاسداران مي‌فرمايند: «وقتي شما مي‌گوييد من پاسدار انقلابم، يكي از معاني پاسداري و يكي از ابعاد مفهومي پاسداري اين است كه انقلاب مورد تهديد است؛ بله. اگر تهديد نباشد، پاسداري هم لازم نيست. آنجايي انسان پاسداري مي‌كند كه تهديد وجود دارد؛ پس شما هم وجود انقلاب را داريد با اسم خودتان تأييد مي‌كنيد، هم تهديدهايي را كه متوجه انقلاب است داريد تبيين مي‌كنيد و از وجودشان خبر مي‌دهيد.

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ يكم ـ رهبر معظم انقلاب اسلامي در چند ماه گذشته بيش از 70 بار كلمه نفوذ را در اظهارات مختلف خود به كار برده و خطر نفوذ دشمن را به عنوان اصلي‌ترين راهبرد دشمن در دوره پسابرجام به ملت و مسئولان متذكر شده‌اند. معظم‌له  دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- ۱۳۹۴/۶/۲۵-  در اين خصوص فرمودند: «امروز نفوذ دشمن يكي از تهديدهاي بزرگ است براي اين كشور، دنبال نفودند. نفوذ يعني چه؟ نفوذ اقتصادي ممكن است كه البته كم اهميت‌ترين آن نفوذ اقتصادي است و ممكن است كه جزو كم‌اهميت‌ترين هم نفوذ امنيتي باشد. نفوذ امنيتي چيز كوچكي نيست اما در مقابل نفوذ فكري و فرهنگي و سياسي، كم‌اهميت است.» ايشان در ادامه افزودند: «از همه مهم‌تر نفوذ، نفوذ سياسي و نفوذ فرهنگي است. دشمن سعي مي‌كند در زمينه فرهنگي، باورهاي جامعه را دگرگون كند؛ و آن باورهايي را كه توانسته اين جامعه را سرپا نگه دارد جابه‌جا كند. خدشه در آنها وارد كند. اخلال و رخنه در آنها به وجود بياورد. خرج‌ها مي‌كنند براي اين مقصود؛ اين رخنه و نفوذ فرهنگي است.»

دوم ـ آيا سپاه پاسداران نسبت به تهديد نفوذ دشمن وظيفه و مأموريتي دارد يا خير؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت مهم است كه اقدام چند روز پيش سپاه پاسداران در بازداشت چند نفر از عوامل شبكه نفوذ دشمن، با واكنش منفي برخي از جريان‌هاي سياسي داخلي و تعدادي از رسانه‌ها و چند نفر از مسئولان مواجه شد. نوع برخورد رئيس‌جمهور با موضوع و ادبياتي كه ايشان به كار گرفت، به‌گونه‌اي بود كه گويا اين اتفاق نبايد مي‌افتاد و از نفوذ به شكل جناحي سوءاستفاده مي‌شود. علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس هم مانند رئيس‌جمهور نسبت به اقدام سپاه واكنش منفي از خود نشان داد و در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «نبايد طوري شود كه كلمه نفوذ هم مثل كلمه فتنه به صورت ابزاري براي به حاشيه راندن رقباي سياسي و سركوب منتقدان در آيد.»

مطهري به‌گونه‌اي اظهارنظر كرد كه گويا از اساس ورود سپاه به عرصه با وجود وزارت اطلاعات و قوه قضائيه،‌كار درستي نبوده است و اين موضوع به سپاه ارتباطي ندارد. آيا اينچنين است؟ آيا سپاه در قبال خطر و تهديد نفوذ دشمن هيچ مسئوليتي ندارد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت، سپاه پاسدار انقلاب اسلامي است و بايد حافظ منافع ملي باشد. اگر منافع ملي به صورت جدي به خطر افتد، سپاه نسبت به عوامل تهديد بايد چگونه عمل كند؟ پاسخ روشن است. سپاه بايد نسبت به عوامل تهديد منافع ملي به صورت جدي وارد شده و از منافع ملت ايران در برابر خطرات و تهديدات محافظت نمايد. منافع ملي داراي سه حوزه اصلي شامل امنيت، اقتصاد و ارزش‌ها مي‌باشد و هر يك از اين حوزه‌ها اگر با خطر جدي مواجه گردد سپاه براي مقابله با آن خطر مأموريت دارد. اكنون دو حوزه از سه حوزه منافع ملي، يعني حوزه آرمان‌ها، ‌ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم ايران از يك سو و حوزه اقتصاد كشور از ديگر سو، با خطر نفوذ دشمن مواجه شده است.
سوم ـ طبق قانون اساسي، اساسنامه سپاه مصوب مجلس شوراي اسلامي و تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سپاه پاسداران در برخورد با تهديدات سه‌گانه سخت، نيمه‌سخت و نرم مسئوليت دارد. خطر نفوذ فرهنگي از مصاديق جنگ نرم است و بايد سپاه آن را جدي گرفته و با آن به صورت هوشمندانه و قاطعانه برخورد نمايد. در اين خصوص مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان و مسئولان سپاه در شهريور سال جاري خطاب به پاسداران مي‌فرمايند: «وقتي شما مي‌گوييد من پاسدار انقلابم، يكي از معاني پاسداري و يكي از ابعاد مفهومي پاسداري اين است كه انقلاب مورد تهديد است؛ بله. اگر تهديد نباشد، پاسداري هم لازم نيست. آنجايي انسان پاسداري مي‌كند كه تهديد وجود دارد؛ پس شما هم وجود انقلاب را داريد با اسم خودتان تأييد مي‌كنيد، هم تهديدهايي را كه متوجه انقلاب است داريد تبيين مي‌كنيد و از وجودشان خبر مي‌دهيد.
خب اگر پاسدار انقلابيم بايد اين تهديدها را بشناسيم. يكي از كارهاي اساسي سپاه، رصد مسائل بين‌المللي فقط براي شناخت تهديد‌ها است. رصد كردن مسائل بين‌المللي و حوادث بين‌المللي و خبرهاي بين‌المللي باعث مي‌شود كه ما بدانيم تهديدها چيست؛ و همچنين رصد حوادث داخلي كشور؛ بنابراين سپاه يك موجود سر به زير كنار نشسته سرگرم كارهاي اداري خود نيست، يك موجود آگاه، ناظر، بينا، متوجه اطراف ـ هم متوجه اطراف در كشور،‌هم متوجه اطراف در سطح بين‌المللي و در سطح منطقه ـ است، دارد نگاه مي‌كند، مثل يك موجود زنده بيدار، براي اينكه ببيند از كجا تهديد وجود دارد؟ نسبت به چه كسي يا نسبت به چه چيزي تهديد وجود دارد. اينجا شخص مطرح نيست، بلكه تهديد وجود دارد نسبت به انقلاب. لذا رصد دائمي بايد بكنيد. بخش‌هاي اطلاعاتي سپاه و هرآنچه پهلو مي‌زند به مسائل اطلاعاتي سپاه ناظر به اين معنا است.»
چهارم ـ براساس اين وظايف قانوني، سپاه با رصد و اشراف اطلاعاتي شبكه نفوذ دشمن در عرصه رسانه‌هاي داخلي را شناسايي كرده، تعدادي از عناصر آن را با حكم مرجع قضايي بازداشت نموده و اين امر را به اطلاع عموم ملت ايران رسانده است. بديهي است كه عناصر بازداشت شده به اتهامات‌شان در دادگاه صالحه رسيدگي خواهد شد، سؤال اين است كه چرا برخي از مسئولان، جريان‌هاي سياسي و مسئولان به جاي تقدير و تشكر از اين هوشمندي، درايت و اقدام به هنگام سپاه در مقابله با خطر نفوذ دشمن، اينگونه فضاسازي عليه سپاه مي‌كنند؟ آيا بهتر نيست كه برخي از مسئولان به جاي نگاه به منافع ملي از دريچه تنگ جناحي، واقعيات را نگريسته، تهديدات را مشاهده كرده و با كساني كه در خط مقدم مقابله با انواع تهديدات، با دشمنان مبارزه مي‌كنند همراه شوند. (+

دکتر یدالله جوانی

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/4Pbhw