در مقابل تفریط آن طیفی که به دنبال حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و ولنگاری انتخاباتی هستند، برخی افراط گرایان نیز چندی است در فضای مجازی با استناد به قطعه ای از کلام امام خمینی بر آنند که برای برخی از نهاد ها عصمتی قائل شده و هر گونه نقد آنرا « مفسد فی الارضی » و « خروج از اسلام » تلقی کنند که این بدترین روش حمایت از ولایت فقیه می باشد !

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ کلام شایع شده امام راحل عبارت است از :

کلام شایع شده امام راحل عبارت است از :

«نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت، كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى. مردم رأى دادند به اينها، مردم شانزده ميليون تقريباً يا يك قدرى بيشتر رأى دادند به قانون اساسى. مردمى كه به قانون اساسى رأى دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود؛ نه هركس از هر جا صبح بلند مى‏شود بگويد من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئيس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رأى شما باشد. بايد بپذيريد، براى اينكه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شوراى نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم. من هم ممكن است با بسيارى از چيزها، من كه يك طلبه هستم، مخالف باشم.
لكن وقتى قانون شد [تصويب‏] خوب، ما هم مى‏پذيريم. بعد از اينكه يك چيزى قانونى شد ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد فى الارض است؛ و بايد با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بكنند. »
صحيفه نور ج‏14 ص 377
✅ در صورتی که این کلام امام راحل معطوف به وظیفه اصلی شورای نگهبان ، یعنی « تشخیص عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع اسلام » می باشد که در صورت اعتراض به نظر شورای نگهبان شخص مشخصاً با قانون خدا مخالفت کرده است نه سلیقه ی افراد ، ولی منظورِ نشر دهندگان این سخن تخطئه ی منتقدین احراز صلاحیّت ها می باشد !

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/WtTVi