متن پيش رو گفتگوي صميمانه اما متفاوت ،غير ژورناليستي و يا در واقع يك گفتگوي احمدي نژادي با حجة الاسلام دكتر آقا تهراني است كه عمده آن درباره دولت نهم و انتخابات دهم و خاطرات ايشان از رئيس جمهور كشورمان است. بدون هيچ كم و كاستي در مصاحبه ما آن هم با لهجه شيرين اصفهاني ايشان همراه شويد

با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون مسير تحقق اهداف دولت اسلامي و با توجه به نزديك بودن انتخابات و اينكه دهه چهارم انقلاب ، دهه عدالت و پيشرفت است ، آينده انتخابات را چگونه ميبينيد ؟
* فكر ميكنم كه آينده خيلي خوبي براي انتخابات هست ، منتهي بايد همه توجه كنيم كه اين ها همه امتحان هاي الهي است گاهي امتحانات شخصي است مثلا به من وعده ي پول ميدهند تا درعوض فلان كار را بكنم امتحان اينجاست كه من خود را به پول و شهوات دنيا و پست ومقام مي فروشم يا نه ؟
هركسي كه كانديدا مي شود بايد بيند ايا وظيفه اش هست يا نه كسي كه رأي مي دهد نيز همين طور . گاهي هم امتحانات جمعي و گروهي است ، كسي كه مي آيد و خودش را در معرض جمع نظام ما قرار مي دهداول از همه مديون خودش است . آيا اصول اساسي و اصول فلسفي نظام را مثل تعهد به ولايت فقيه و اصول قانون اساسي ، قبول دارد و آيا نسبت به پيشبرد نظام و چشم اندازهايي كه براي آينده نظامدرنظر گرفته است و واقعا تعهد ي دارد. كسي كه اين را در خودش ميبيند با كسي كه نمي بيند فرق دارد . بنابراين افرادي كه مي خواهند وارد شوند بايد در نظر داشته باشد كه اين هر شخصي و فردي نيست كه اگر دلم خواست مي آيم و اگر دلم نخواست نمي آيم . اين كار دل بخواهي نيست ؛ بلكه فرد بايد ببيند كه وظيفه شرعي و الهي و ديني و قانوني اش هست يا نه ؟ در زيازت جامعه كبيره يكي از نكاتي كه درباره اهل بيت مي گوييم اين است "كه من از «مطاع» متنفرم " ومطاع كسي است كه مي گويد مرا اطاعت كنيد در حاليكه اين حقش نيست و صلاحيتش را ندارد. چنين شخصي ملعون است . بنابراين اولين مسئوليت هر فردي كه مي خواهد كانديدا شود اين است كه واقعا نگاه كند و ببيند اين كار مسئوليتش هست يا نه؟
من خيرخواهانه به تمام كساني كه مي خواهند كانديدا شوند اين را مي گويم و فكر مي كنم اصلا جنبه سياسي ندارد ، اگر يك كسي به عنوان بچه مسلمان از من بپرسد مي گويم : اگر تشخيص وظيفه مي دهي بيا و گرنه براي خودت وظيفه درست نكن ؛ چراكه بار، بار سنگيني است . خداي ناكرده آدم مي ايد و از عهده اش برنمي آيد و يا شخص ديگري مي آيد كه صالح تر از توست . فردي صالح است و مي داند شرايط اين كار را دارد اما وقتي مي بيند كسي از او صالح تر و بهتر است هيچ دليلي ندارد كه خود را در معرض قرار دهد . مثلا در نماز جماعت مي بينيم آقايي از من صالح تر است و نمازش بهتر ، من نميام خودم را جلو بياندازم . به اين امر توجه داشته باشيد . هر كس كه بيايد و مورد اطاعت قرار بگيرد به طوري كه حقش نباشد ؛ اين طاغوت مي شود و بعد هم تحميل به نظام و آقا و ولايت فقيه مي شود و خداي ناكرده جهنمي براي آدم درست مي شود . پس هر كس بايد ملاحظه كند.
نكته ديگر اينكه عده اي اين تشخيص را مي دهند و با صداقت و خدا نكرده عده اي هم غير اين ،كانديدا مي شوند و اين طبيعي است . از گروههاي مختلف ، احزاب مختلف ، جناح هاي مختلف ، افكار وسياست هاي مختلف كانديدا مي شوند و اين جا وظيفهْ حرام است و جمع انساني ما بايد ببيند به چه كسي رأي مي دهند. ما هم وظيفه داريم تبليغات و خبردهي كنيم و صالح را معرفي كنيم و بايد رعايت ضوابط را هم بكنيم .لجن مال كردن ، تحقير كردن ،توهين كردن ، گاهي از اوقات حتي تهمت زدن ، اينها در شأن يك بچه مسلمان نيست . بايد همه اينها را رعايت كرد. برخي فكر مي كند دين در سياست دخالتي ندارد . اين سكولار بودن است ؛ ما مي گوييم سياست ما عين ديانت ماست . در ديانت متقلب ، دروغ، رأي دزدي ، خريدن رأي و تهديد نيست به ويژه اينكه ما يك عده مسلمان هستيم و مي خواهيم با يكديگر تعامل و تفاهم داشته باشيم ، پس بايد مراعات اخلاق اسلامي را بكنيم . فرد تقوا را رعايت بكند و بيايد كانديدا شود و بگويد مي خواهد چه بكند ، آنگاه مردم و بويژه جوانان كه بايد خيلي فعال باشند و هميشه هم هستند ، رأي بدهند. من ديده ام كه معمولا در دوره هاي انتخاباتي جوان ها خيلي مي دوند ؛ نمي دانيد زماني كه مي خواستند براي اصل نظام جمهوري رأي بگيرند ، جوانها چه مي كردند در تمام نقاط ايران دانشجويان متدين ، طلبه هاي متدين ، حتي افرادي را مي شناسم كه از قله ي دنا با اسب و قاطر به دهات اطراف رفتند تا تبليغ كنند كه به نظام جمهوري اسلامي رأي بدهيد و رفتند تا مردم را بيدار كنند . من از اين عزيزان خيلي ممنونم و اگر هر كسي اين را فراموش كند خداوند فراموش نمي كند و در نامه اعمال افراد مي ماند . از خودتان مواظبت كنيد و درست عمل كنيد كه اين يك عبادت است . اين را يك عبادت تلقي كنيد نه يك سياسي كاري ، چرا كه اصلا اين طور نيست . به هر حال كسي مي خواهد بيايد كه بتواند خدمتگزار خوبي براي نظام و انقلاب باشد و بتواند حوزه اجرايي را اداره كند ؛ البته بهترين را بايد انتخاب كرد اما اگر كسي همان اول كلاهش را با خدا قاضي نكند وقتش ضايع شده و اشتباه كرده است.

 

با توجه به اينكه نگاه افراد به مقوله انتخابات متفاوت است و همه افراد با اهداف و فكر هاي مختلف سياسي دورخيز كرده اند و با توجه به اينكه شما به دكتر احمدي نژاد نزديك هستيد و ايشان يك چهره اصيل و اصلي اصولگرا هستند ، نگاهشا ن به عنوان فردي كه حاكم به اين جايگاه است به انتخابات پيش رو چيست ؟ چرا كه مي گويند نگاه دولت به عملكردها و گزارش ها يش براي درست كردن رأي است.

* بنده فكر مي كنم هركس بخواهد چنين چيزي بگويد بايد با دكتر احمدي نژاد آشنا باشد تا قضاوتش درست باشد ؛ اگر با آقاي احمدي نژاد زندگي كرده باشيد مي بينيد كه ايشان اصلا چنين روحياتي ندارند. اگر شما بياييد و به ايشان حرفي بزنيد تا بگوييد كه اين مال انتخابات است ديگر به شما گوش نمي دهد . براي نمونه، فردي به آقاي بي ريا گفت ، به دكتر بگوييد اگر اين كار را بكند و يا اينكار را نكند رأي نمي آورد . آقاي بي ريا به او گفت من به ايشان نمي گويم چون اگر بگويم ناراحت مي شود و به من مي گويد ،چرا اصلا اينطور فكر مي كني.

 

عده اي مي گويند آقاي احمدي نژاد به شعارهايي كه گفته اند عمل نكرده اند ، در چواب آنها چه بگوييم؟

* از آنها بپرسيد كه كدامش را انجام نداده اند و به كجايش عمل نكرده اند.

 

عده اي مي گويند وضع قشر مستضعف تغيير نكرده و در وضعيت معيشتي قشر متوسط تغييري ايجاد نشده ، تورم زياد شده ؛ روي اين امر هم خيلي تبليغ مي شود به نظرتان بايد آمار داد يا سكوت كرد ؟ عده اي مي گويند بايد سكوت كرد و عده اي هم مي گويند بايد واقعيت را پذيرفت كه اتفاقي نيفتاده است.

* فكر مي كنم تمام اينها غلط بود . بايد دقيقا به مردم اطلاع رساني كرد اين چيزي است كه آقا از خود دولت خواستند حتي در سخنراني كه آقاي رئيس جمهور در خدمت آقا بودند و من هم آنجا بودم ، آقا گفتند اينها را پخش كنيد ، صدا و سيما حتما اينها را پخش كند . اصرار حضرت آقا به اين مسئله خود نكته اي است . ما بايد در بيداري مردم تلاش كنيم . اصلا نادان بودن ، جاهل بودن يا القاء چنين چيزي را در اسلام نداريم، در نظام هم نداريم . اگر مي گوييد كار نكرده اند مقايسه كنيد ، در پاره اي از مسائل ايشان از بيست سال اول انقلاب تا الآن بيشتر كار كرده اند . بايد اينها را به مردم گفت . بسياري از دغدغه هايي كه ايشان داشته اند ، دولتهاي قبل نداشتند بسياري از كارهايي كه اصلا انجام نشده ، مثل مهاجرت و برگشتن مجدد مسئولين بين مردم و به مردم ، به مردم شخصيت مي دهد . اگر مردم اين همه استقبال مي كنند به خاطر اين نيست كه احمدي نژاد خدمت كرده است ، مقدار زياديش بخاطر اين است كه احساس شخصيت مي كنند. بعضي ها مي گويند ما اصلا رئيس جمهور نديديم . من خودم به بعضي جاها مثل كهروج رفتم و ديدم كه براي چپرنشين ها سوله و سوئيت درست كرده و واقعا زحمت كشيده اند و الآن هم به آنجا راه مي كشند. در گازرساني هم اگر بدانيد 80تا 90 درصد طرح چشم انداز 20 ساله تمام شده است . اينها را به مردم بگوئيد.

 

بعضي از علما و افراد تريبون دار و نخبگان فرهنگي و معرفتي هنوز با ديد شك به دولت نگاه مي كنند و با اينكه ولايت مدار هستند و از آنها انتظار نمي رود، مثل رهبري حمايت نمي كنند، به نظرتان علت آن چيست ؟

* اين براي علما هم امتحان است، همه امتحان مي دهند. كيست كه امتحان ندهد. واقعا بياييد و با دوران قبل مقايسه كنيد براي هماني كه دغدغه اش را داريد ببينيد چه كار كرده است الآن عزت نفس و كرامت نفسي كه در بين جوان ها پديد آمده با قبل قابل مقايسه نيست.

 

در مسئله ي تبليغات، ايشان دوره ي قبل يك شهردار گمنام بودند و يك چهره ي مطرح سياسي نبودند، آيا اكنون كه ايشان يك چهره مطرح سياسي شده اند روش اطلاع رساني و تبليغ با قبل بايد چه فرقي بكند؟

* ما نبايد به گونه اي برخورد كنيم كه افراد تصور كنند مي خواهيم به آنها تحميل كنيم. اين اشتباه است. براي همين اصرار بنده اينست كه بياييم و اطلاعات بدهيم و بگذاريم مرام قضاوت خودشان را تمام كنند، حتي بايد با آقايون تريبون دار هم بنشينيم و جلسه بگذاريم و بگوييم حقيقت اين است شما چه قضاوت مي كنيد. در زمينه ي كار فرهنگي ببينيد كه بودجه قبلا به كجا مي رفت و الآن به كجا مي رود و در كجا خرج مي شود. در جلسه اي كه نمايندگان مردم و روحانيون با آقاي احمدي نژاد داشتند براي من جالب بود كه آقاي ابراهيمي نماينده ي بيرجند گفتند : آقا(احمدي نژاد) متشكريم كه به آن طرف ها هم آمديد به ما مناطق محروم تا به حال اصلا كسي محل نگذاشته آقا ممنون. كلي براي ما كار كرديد . اگر مردم اينها را بدانند يا ندانند فرق مي كند؟

 

اگر بخواهيد توصيه اي به آقاي احمدي نژاد بكنيد چه مي گوييد ؟

* آقاي دكتر خوب است ، دوستانش هم خوبند ، اما اطلاع رساني اش اصلا خوب نيست . من از اين راضي نيستم . يكي از نقاط ضعف اين دولت هم اين است .

 

با توجه به اينكه برخي توصيه هاي آقا درباره مدارا ، حمايت و كمك به اين دولت را رعايت نكرده اند و آقا مثل جنگ احزاب را براي تخريب دولت بيان كردند ، تفسير و نگاه شما به مقوله جنگ احزاب در تخريب دولت چيست؟

* برخي فهميدند كارهايي كه دولت انجام داد چه ارزشي دارد برخي نفميدند و برخي از سر حسادت فرافكني و قضاوت مي كنند . افراد بايد صادق باشند مثل آقا كه ذي نفع هم نيستند و به خاطر همين اصل نظام را مي نگرند و به همين علت خيلي راحت هم بيان مي كنند منتهي بعضي از ما اين گونه نيستيم.

 

در خبرها آمده است كه يكي از كانديدا هاي اين دوره كه از روحانيون هم هستند جلسه اي در غرب كشور گذاشته اند و فردي وسط جلسه گفته است براي نابودي احمدي نژاد صلوات و جميعا صلوات فرستادند و اين كانديدا گفته براي نابودي فرد نبايد صلوات فرستاد اما براي نابودي تفكر اشكال ندارد . توصيه شما به مخالفان دكتر چيست ؟

* اين ها اشتباه است و به نفعشان نيست و كار را به لج و لجبازي مي كشاند و نبايد توقع داشته باشند كه ديگران هم با آنها اخلاقي برخورد كنند.

 

اختلافاتي بين مجلس و دولت پيرامون فضاي اقتصادي و طرح تحول به وجود آمده ، شما به تعامل مجلس و دولت نمره چند مي دهيد؟

*بنده واقعا نمي توانم يكي از كارهايي كه ما برايش تلاش مي كنيم تعامل ميان مجلس و دولت است . من دوست دارم اين تعامل برقرار شود چون يقين دارم آقا هم اين را دوست دارند.

 

آيا صحت دارد كه شما در هر دو دوره به آقاي كردان رأي نداديد و در جلسه اي كه با دكتر صحبت كرديد خواستيد براي دفاع از آقاي كردان نيايند؟

* اينها به درد نمي خورد آدم يا رأي مي دهد يا نمي دهد . بنده خير مجلس و دولت را مي خواهم اگر چيزي را تشخيص بدهم چه موافق باشم و چه مخالف به آقاي دكتر مي گويم با آقاي لاريجاني هم تا حدودي اينطور هستم.

 

آيا تا به حال با آقاي احمدي نژاد اختلاف داشتيد؟

* بله ممكن است . حتي اگر در آخر هم ايشان حرف مرا نپذيرند من ناراحت نمي شوم ما بايد با هم صحبت كنيم .

 

به جوانان داغ طرفدار آقاي احمدي نژاد چه توصيه اي داريد ؟

* بنده در اصل بودن آقاي احمدي نژاد و درست بودن كار و مسيرشان مشكلي ندارم و درست هم مي دانم ؛حمايت هاي حضرت آقا هم حاكي از اين امر است . اما بدانيد وقتي ما چيزي را خيلي دوست داريم ممكن است از سر علاقه ي زياد گاهي اشتباه كنيم .

از خاطراتتان در بحث هاي در س اخلاق هيئت دولت بگوئيد كه بعضي از مسئولين تازه آن را در استان ها شروع كرده اند.
* آقاي احمدي نژاد جزو محصلين بسيار خوب كلاس هستند كه سؤال و انتقاد هم مي كنند .
اين كار ابتكار بسيار قشنگي از آقاي دكتر بود . روزي من براي كلاس اخلاق دير رسيدم چون با خانم هاي وزرا درس اخلاق داشتم . بنا شد نزديك مغرب و عشاء صحبت كنم و چون دير شده بود من نمي خواستم وارد جلسه آنها بشوم و بحث به نيم ساعت آخر جلسه موكول شد . كه پس از آن بعضي از دوستان وزرا گفتند اي كاش اين بحث (كلاس اخلاق) مثل هميشه قبل از رأي گيري انجام ميشد چرا كه درس اخلاق در تصميم وزرا مؤثر است . بنده در مجلس هم همين طور فكر مي كنم و بارها هم به مجلس پيشنهاد شده است چرا كه بسياري از آراي نمايندگان عوض خواهد شد . نمايندگان هم با اين موضوع اتفاق نظر دارند.

 

آيا مجلس ما عصاره فضائل ملت است؟

* قطعا نه ، قطعا نه . اگر بخواهيم باشد بايد برايش كار بكنيم . من اين را هم به دوستان هيئت رئيسه مجلس مي گويم يك اخلاق جانانه لازم است . اما مثلا مي گويند فلان آقا بيايد كه بهترين استاد اخلاق است و ايشان 70،80 سال عمر دارد و اصلا نمي تواند بيايد و اين امر تحقق پيدا نمي كند . چرا اينطور مي كنيد ؟ اين اشتباه است . بايد اخلاق گفته شود و هر چه گفته مي شود را با عينك سياسي نبينند چرا كه در مجلس خيلي جاي اين است كه همه چيز را سياسي مي بينند . پيش از انقلاب مرحوم رجايي براي مواضع اخلاقي كار مي كردند و اكنون آقاي احمدي نژا د آن را در دولت احيا كردند و به همين علت مصوبات دولت خيلي بهتر شده است .

 

به نظر شما آقاي احمدي نژاد در انتخابات چه قدر رأي مي آورند ؟

* ان شاء ا. . . رأي بسيار خوبي مي آورند . مردم خدمتش را ديده اند و ان شاء ا. . . بالاترين رأي تاريخ انقلاب را مي آورد . حمايت هاي آقا از ايشان ، اميدواري مردم به ايشان ، مردم ديده اندكه دكتر شعار هاي انقلاب را زنده كرده است ، ديده اند كه او فعال است و صداقتش را قبول دارند و از ويژگي هاي دكتر تواضع و خاكنشيني ايشان است كه با افراد زندگي مي كنند.

 

 مي توانيد يك صفحه از زندگي دكتر را كه شما ديده ايد و ديگران نديده اند را تعريف كنيد ؟

* من روز اول دولت كه با دو نفر از دوستانم رفتم به ايشان تبريك بگويم ايشان ما را براي نهار نگه داشتند . براي من جالب بود كه ايشان از خونه غذا براي خودشان آورده اند و برايم جالب بود كه كسي كه اين قدر در خورد وخوراكش احتياط كند و از غذاي رياست جمهوري نخورد . فكر مي كنم هنوز هم همين طور باشد ؛ اما بايد پرسيد ، چون من فقط يكبار رفتم . ايشان خيلي از ريخت و پاش ها را حذف كرد ه اند .

 

آقاي دكتر در بحث مهدويت تأكيد خاصي دارند به نظر شما علت چيست؟

* علت واقعيت خارجي اين امر است . امام عصر آخرين منجي الهي است كه خواهد آمد و امام صادق (عليه السلام) نيز به ما گفته است كه كفار امام عصر را دور مي دانند و ما او را نزديك مي بينيم ..


به نقل از : سایت خبری تحلیلی استقامت