هدف از طرح بنی صدریزاسیون احمدی نژاد این است که بگویند رهبری به دلیل حمایت از دکتر احمدی نژاد اشتباه کرد و سپس فتنه ای که به دنبالش هستند را آغاز کنند / شعار اعتدال همان شعاری است که امروز مخالفین گفتمان حضرت امام سر می دهند / مجلس آن مقطع، مجلس هزینه زایی که به دنبال منافع شخصی و حزبی خود باشد، نبود / با یک مغالطه سیاسی روبرو هستیم

طی روزهای گذشته برخی شخصیت های سیاسی مخالف رئیس جمهور، بیش از همیشه به یاد ابوالحسن بنی صدر، افتاده اند. در این زمینه دیدگاه حجت الاسلام مسعود شفیعی کیا را جویا شده ایم:

یکی از مقاطع حساس کشور درگیری بین بنی صدر با خط امام بود که منجر به حذف بنی صدر از صحنه سیاسی شد. امروز هم عده ای در صدد هستند با تشبیه رئیس جمهور به بنی صدر، گفتمان رئیس جمهور را حذف کنند. نظر شما در این باره چیست؟
آن چیزی که در ماجرای بنی صدر مهم است جدال او با یاران حضرت امام است. این مسئله امروز نیز بین جریان احیا کنندگان گفتمان حضرت امام با کسانی که 16 سال برخلاف سیره و منش حضرت امام در قدرت بودند در حال تکرار است. دعوای بین بنی صدر با یاران حضرت امام یک دعوای ظاهری نبود. جنس دعوا از همان جنسی بود که فتنه گران در سال 88 به نمایش گذاشتند. در واقع احمدی نژاد نماد تفکر شهید رجایی است که در مقابل بنی صدریون زمان صف آرایی کرده است. اگر شما به مبانی این دو تفکر دقت کنید خواهید دید همان شاخص ها دوباره در دو طرف کمشکش های اخیر بازتولید شده است.

یکی از مبانی فکری شهید رجایی مردم گرایی شدید ایشان بود که درمقابل حزب گرایی بنی صدر و سازمان منافقین و احزاب لیبرال ها در جامعه کاملا مشهود بود. شما دقیقا همین مسئله را امروز هم مشاهده می کنید. در یک طرف احزاب و باند های قدرت وابسته به جناح های مختلف سیاسی قرار دارند و در مقابل این جریان بینش مردم گرای دولت دهم را می بینید.

دومین اصل در اندیشه شهید رجایی و یاران حضرت امام، قائل بودن به امدادهای غیبی بود که درست در مقابل تفکرات ماتریالیستی بنی صدر قرار داشت. شما به عنوان مثال به ستون ثابت "کارنامه رئیس جمهور" در روزنامه انقلاب اسلامی توجه کنید و یا مناقشات بنی صدر با رزمندگان و شهید چمران را ببیند این تفاوت دیدگاه کاملا روشن است. رزمندگان اسلام می گفتند اگر چه ما از نظر نفرات و تجهیزات، قابل مقایسه با حزب بعث نیستیم ولی با تکیه بر امدادهای غیبی خواهیم توانست در برابر دشمن بعثی پیروز شویم. در عملیات بازی دراز مشاهده می کنیم که بین بنی صدر و شهید وزوایی بر سر همین مسئله امدادهای غیبی مشاجره صورت می گیرد. بنی صدر با سر دادن شعار اعتدال به مقابله با جریان خط امام بر می آید. شعار اعتدال همان شعاری است که امروز مخالفین گفتمان حضرت امام سر می دهند.

با توجه دقیق به چالش بین بنی صدر و خط امام، کاملا روشن می شود که امروز ما بایک یک مغالطه سیاسی روبرو هستیم. اگر به نامه شهید بهشتی به امام (ره) نگاه کنیم این مغالطه کاملا شفاف است. شهید بهشتی در آن نامه می گوید الان دو خط در مقابل هم صف آرایی کرده است: یک خط، خط قائل به ولایت و امامت و عترت و قرآن است و خط دیگر حزب گرایی، منافع محوری است.

نکته دیگر اینکه مجلس آن مقطع، مجلس هزینه زایی که به دنبال منافع شخصی و حزبی خود باشد، نبود. بر اساس مبانی شهید بهشتی، خطی که امخروز می خواهد در مقابل عدالت و ولایت بایستد، بنی صدرهای واقعی هستند.

در 16 سال حاکیمت دولت های سازندگی و اصلاحات رهبر معظم انقلاب تنها پرچم دار گفتمان عدالت در جامعه بودند، در حالیکه دولت عدالت محور نهم و بخصوص دهم به قدرت رسید ما شاهد هستیم دشمنی ها با این دولت بیشتر شده است علت را شما در چه مسئله ای ارزیابی می کنید؟
رهبر معظم انقلاب بنیانگذار جریان ناب عدالت خواهی بودند که باعث زمینه سازی و به قدرت رسیدن دولت عدالت محور شدند. هدف اصلی خط بنی صدر امروز هم سازش و نوشیدن جام زهر به رهبری هستند.

سخنان هاشمی بعد از پذیرش قطعنامه در بین فرماندهان سپاه را مطالعه کنید. هنوز در سایت ایشان موجود است. هاشمی در آنجا ماجرای سازش که منجر به نوشیدن جام زهر شد را به خوبی توصیف می کند و می گوید: «یک عده تندرو نمی خواهند کشور به اعتدال برسد و همیشه می خواهند در کشور جنگ باشد.»

ما تکرار سناریو جام زهر را در مسئله هسته ای در نامه نمایندگان مجلس ششم و فتنه سال 88 و جنگ اقتصادی مشاهده کردیم. هدف اصلی خط بنی صدر هدف قرار دادن ولایت است؛ ولایتی که زمینه ساز ظهور دولت عدالت بوده است. هدف شان از طرح بنی صدریزاسیون احمدی نژاد این است که بگویند رهبری به دلیل حمایت از دکتر احمدی نژاد اشتباه کرد و سپس فتنه ای که به دنبالش هستند را آغاز کنند. اصل مشکل نظام با تفکر بنی صدر این بود که قائل به شعار ها و رفتارهای انقلابی نبودند، این مسئله در جریانات و منازعات اخیر کاملا برجسته است در واقع کسانی که در برابر در مقابل دولت هستند بنی صدر واقعی هستند و قطعا اینها سقوط خواهند کرد.

فکر می کنید انتخاب پروژه بنی صدریزاسیون دربرخورد با احمدی نژاد از سوی مخالفین وی، انتخاب صحیحی بوده است؟
مخالفین دکتر احمدی نژاد در تشبیه او به بنی صدر دچار اشتباه محاسباتی فاحشی شده اند. آقای الهام اشاره ظریفی داشتند به اینکه بنی صدر آقازاده بود اما احمدی نژاد آهنگرزاده است. آقازاده ها فرار می کنند اما آهنگر زاده ها می ایستند و مشکل را از ریشه حل می کنند جوری که انگار اساسا از ابتدا مشکلی وجود نداشته است. این اشتباه محاسباتی کار دست دشمنان رئیس جمهور خواهد داد.

نقش مردم را در مقابله با توطئه های جریاناتی که در صدد بنی صدریزاسیون دولت مکتبی هستند، چه می دانید؟
به قول رهبر معظم انقلاب، فتنه سال 88 کشور و ملت را واکسینه کرد. مردم روابط داخل نظام را به صورت شفاف دیدند. مردم مشاهده کردند عده ای در داخل علیه دولت از هیچ دسیسه ای فروگذار نکردند. ملاحظه کردید در راهپیمایی 22 بهمن امسال با همه فشارهایی که روی ملت بود، حضور گسترده تر و با شکوه تری داشتند.

حادثه سوم تیر، تحول مهمی در معدلات سیاسی کشور بود. زیرا باعث شد احزاب نتوانند نظر خود را به ملت تحمیل کنند. فشارهای اقتصادی که وارد می کنند به این جهت است که از نظر دشمن مردم باید تاوان تصمیم خود را پس دهند. آنها تصور می کنند اگر یک احمدی نژاد دیگر در صحنه حضور داشته باشند موجب سقوط نهایی آنان خواهد شد. کسانی که با تاریخ انتقلاب آشنا هستند و درایت رهبر معظم انقلاب را در صحنه های مختلف درک کرده اند و امدادهای غیبی را در صحنه های مختلف دیده اند یقین دارند که شخصیت دیگری مثل احمدی نژاد در انتخابات حضور خواهد یافت و ملت کار را تمام خواهند کرد.