در حالي كه سايت هاي جريان فتنه در اخبار متعددي از تحت فشار بودن مهدي كروبي خبر مي دهند،اخبار دريافتي بيانگر آن است كه وي همچنان برنامه هاي سابق خود را براساس روال از قبل طراحی شده انجام مي دهد.

شنيده شده مهدي كروبي در هفته بين 2 تا 3 بار به استخر رفته و ساير وسايل تفريحي وي نيز مثل سابق در اختيار وي مي باشد و رفت و آمد خانوادگی نیز بر عکس ادعاهای مطروحه کاملا آزاد و راحت در حال انجام شدن است و فرزندان وی و اقوامش با آرامش به منزل نامبرده رفت و آمد می کنند.

نكته ديگر اين كه وي تنها برنامه اي را كه در اختيار ندارد،تماشاي شبكه هاي ماهواره اي بوده كه نسبت به اين مساله گلايه دارد.کروبی فقط در خانه هم اکنون شاهد شبکه های سیمای جمهوری اسلامی است!