بنا بر آنچه پزشك ايشان گفته بودند، آثار بيماري قبلي در ايشان نمانده بود و به نظر من مجموعه رفتارهايي كه در مورد آقاي كردان انجام شد يكي از عللي بود كه وي را در اين سن به خاك سپرد.

معاون اول رييس‌جمهور درباره علت درگذشت مرحوم كردان و اين كه آيا وي شيميايي بوده و شهيد محسوب مي‌شود؟ گفت: اين موضوع به نظر و تشخيص بنياد شهيد بستگي دارد و آنها بايد در اين زمينه بررسي و اظهار نظر كنند.

 

به گزارش  ايسنا، محمدرضا رحيمي كه در مراسم تشييع پيكر مرحوم علي كردان شركت كرده بود، افزود:

 

گويي آقاي كردان وقتي براي بازرسي به پيرانشهر رفته بودند بعد از بمباران شيميايي عراقي‌ها، به مواد شيميايي آلوده شده بودند، البته ما هم كه از دوستان ايشان بوديم از اين موضوع اطلاعي نداشتيم و ظاهرا ايشان در جلسه استيضاح خود به اين مساله اشاره كردند.

 

رحيمي با بيان اين كه « ديدم برخي جاها نوشته‌اند مرحوم كردان از يك بيماري صعب‌العلاج رنج مي‌برد و در اثر اين بيماري فوت كرده است» گفت: اين در حالي است كه بنا بر آنچه پزشك ايشان گفته بودند، آثار بيماري قبلي در ايشان نمانده بود و به نظر من مجموعه رفتارهايي كه در مورد آقاي كردان انجام شد يكي از عللي بود كه وي را در اين سن به خاك سپرد.»

 

وي با بيان اين كه « زندگي و مرگ ايشان بايد براي همه ما الگو باشد» اظهار كرد: همه ما بايد به حسن برادري و احكام نوراني شرع مقدس توجه كنيم و از آنچه نهي شده‌ايم از جمله تهمت‌زدن، خودداري كنيم، اما متاسفانه اين مساله در مورد آقاي كردان، يعني تهمت‌زدن به ايشان در اوج خود بود.

 

وي گفت: اميدوارم مرگ ايشان باعث اصلاح كساني شود كه احكام نوراني شرع را كنار گذاشته‌اند و در زندگي بعد از مرگ كردان خود را اصلاح و بازسازي كنند.

 

رحيمي اضافه كرد: سازمان‌دهي كه عليه ايشان در راستاي تهمت‌ها انجام شده بود بي‌نظير بود.

 

وي در بخشي ديگري از سخنانش نيز به ويژگي‌هاي شخصيتي علي كردان اشاره كرد.