مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور گفت: براساس محاسبه ما وقت آقاي احمدي‌نژاد با توجه به سخناني كه عليه ايشان در غيابشان مطرح شده بود حدود 63 دقيقه بود اما صداوسيما بيش از حدود 19 دقيقه را نپذيرفت.

مهدي كلهر مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به زمان در نظر گرفته شده براي كانديداها جهت پاسخگويي به اتهامات مطرح شده در مناظره‌هاي تلويزيوني، گفت:‌ قرار بود به غير از آقاي احمدي‌نژاد ساير كانديدها نيز از وقت‌هايي كه برايشان در نظر گرفته شده بود استفاده كنند و در همان استوديوي مناظره حضور يافته و برنامه‌‌اشان را ضبط كنند و به دليل آنكه برخي از كانديداها در سفر بودند حتي سازمان صداوسيما از اختيارات خود استفاده و به كانديداها اعلام كرد كه در مراكز استاني صداوسيما مي‌توانند برنامه خود را ضبط و ارسال كنند.

وي افزود: حتي استوديوي صداوسيماي اهواز در اين راستا براي آقاي موسوي آماده شده بود ولي تا ساعت 11/10 دقيقه كه بنده در دفتر آقاي ضرغامي حضور داشتم، هيچ‌كدام از كانديداها در صداوسيماي تهران حضور نيافته و از مراكز استاني نيز چيزي ارسال نكردند.

كلهر ادامه داد: كانديداها از ظهر امروز از زمان خود براي ضبط برنامه تلويزيوني براساس ميزان ساعتي كه ستاد تبليغاتي شامل دادستان، وزارت كشور، شوراي نگهبان و سازمان صداوسيما مشخص كرده بود، خبر داشتند و حتي تأخيري كه در پخش برنامه ضبط شده آقاي احمدي‌نژاد پيش آمد نيز به اين دليل بود كه شايد صداوسيما هنوز منتظر دريافت برنامه‌ ضبط شده ساير كانديداها نيز بود.

مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور با بيان اينكه براساس محاسبه ما وقت آقاي احمدي‌نژاد با توجه به سخناني كه عليه ايشان در غيابشان مطرح شده بود حدود 63 دقيقه بود گفت: صداوسيما بيش از حدود 19 دقيقه را نپذيرفت كه آن هم حدود ساعت 8 شب ضبط شده بود و البته رئيس جمهور نكات بيشتري را نيز مطرح كرده بود كه ستاد تبليغاتي صداوسيما با توجه به وقت درنظر گرفته شده بخش‌هايي از صحبت‌هاي رئيس جمهور را حذف كرد.