احمدی نژاد قابل مقایسه با روحانی نیست به هیج وجه . احمدی نژاد هرگز با شیطان بزرگ حرف نزد تا برند استکبار ستیزی این کشور خدشه دار شود . احمدی نژاد با همه ی اشتباهاتش هرگز جلوی نخست وزیر انگلیس ننشست که آن خبیث یک لنگش را بیاندازد روی آن لنگش و اتهاماتی را بار رییس جمهور این نظام و این کشور بکند و بعد هم پشت تریبون سازمان ملل آن مزخرفات را تکرار کند.

 

حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با حضور در غرفه دولت بهار، درباره فشار هایی که گفته میشود در پرونده مهدی هاشمی به قوه قضائیه وارد می شود گفت: این موضوع ادعای من نیست، دادستان سابق کل کشور و معاون اول فعلی قوه قضائیه ، چند بار اعلام کرده است که ما در خصوص پرونده مهدی هاشمی در فشار هستیم و اعلام هم کرده که این فشار از کجاست . وجود فشار طبیعی هم هست . وکیل مهدی هاشمی هم اعلام کرد که من در این پرونده از حیثیت آقای هاشمی دفاع می کنم . دلیلش هم اینست که آقای هاشمی محاکمه ی فرزندش را محاکمه ی خودش می داند . در بسیاری از اتهامات مرتبط با مهدی یا آقای هاشمی مطلع بودند و یا حتی با اذن شخص ایشان انجام گرفته است . پس طبیعی است که ایشان محاکمه ی مهدی را محاکمه ی خودش بداند.
وی با اشاره به نظارت مجلس بر روند محاکمه مهدی هاشمی افزود: البته ما در روند قضایی نمی توانیم دخالت کنیم به دلیل تفکیک قوا . نظارت بیشتر از این بعد است که بتوانیم قدری از فشارها را خنثی بکنیم . برخی دستگاه های اجرایی که بعضی از آن ها متاسفانه همسوی متهم هستند و تلاش می کنند تا کیفرخواست قوه قضائیه را به نوعی دچار خلل و اشکال بکنند و ما از قدرت نظارتی خود برای جلوگیری از این فشارها استفاده خواهیم کرد .
رسایی درباره مقایسه دولت روحانی با دولت احمدی نژاد گفت: اقای احمدی نژاد را با اقای روحانی نباید مقایسه کرد . زیرا همان طور که خود اقای روحانی هم تایید کردند تفاوت ها زیاد است ! ولی اقای احمدی نژاد را می شود با خودش مقایسه کرد . وقتی احمدی نژاد 84 را با احمدی نژاد 92 مقایسه می کنیم ، آنجاست که انتقاداتمان زیاد می شود . مشکل این است که احمدی نژاد 92 به جنگ احمدی نژاد 84 رفت و احمدی نژاد 84 را خنثی کرد . اگر وی به همان اصولی که 84 مطرح کرده بود پایبند می ماند ، خیلی از کارشکنی ها و توطئه ها اتفاق نمی افتاد یا حتی اثر عکس داشت .
نماینده مردم تهران افزود: البته احمدی نژاد قابل مقایسه با روحانی نیست به هیج وجه . احمدی نژاد هرگز با شیطان بزرگ حرف نزد تا برند استکبار ستیزی این کشور خدشه دار شود . احمدی نژاد با همه ی اشتباهاتش هرگز جلوی نخست وزیر انگلیس ننشست که آن خبیث یک لنگش را بیاندازد روی آن لنگش و اتهاماتی را بار این رییس جمهور این نظام و این کشور بکند و بعد هم پشت تریبون سازمان ملل آن مزخرفات را تکرار کند.