ماموستا حسام‌الدين مجتهدي گفت: احمدي‌نژاد فردي امتحان پس داده است و زندگي خود را وقف خدمت به مردم كرده است و رمز موفقيت وي فروتني و پرهيز از تكبر است.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج امروز در خطبه‌هاي نمازجمعه اين شهر بر اهميت حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد و با برشمردن شرايط و نيازهاي كشور و ذائقه مردم گفت: امروز مردم دنبال مديراني هستند كه منافع شخصي و گروهي ملت را بر منافع حزبي و مال و منال خود ترجيح دهند.

وي با اشاره به سفر مقام معظم رهري به كردستان، افزود: رهبر با پاي پياده به آبيدر رفت و با خودرو عازم مريوان شد تا به همه ملت ايران و جهانيان نشان دهد كه كردستان از امنيت كامل برخوردار است و اين نوع نگاه قطعا در آينده سبب خير و بركت براي كردستان خواهد شد و بسياري از مطالبات مردم نيز در پرتو اين تغيير نگاه تحقق خواهد يافت .

ماموستا حسام الدين مجتهدي ادامه داد: احمدي نژاد فردي امتحان پس داده است و زندگي خود را وقف خدمت به مردم كرده است و رمز موفقيت وي فروتني و پرهيز از تكبر است؛ او هرگز نمي گويد "من "، بلكه هميشه خود را بنده حقير و ناچيز در برابر ملت معرفي مي كند و اين اوج اخلاص و ادب و روحيه مردمداري وي را مي رساند.

وي خطاب به نمازگزاران تصريح كرد: به كسي راي بدهيد كه خدمت به مردم را عبادت بداند و در مقابل زورگويان سر خم نكند.

امام جمعه سنندج با اشاره به موفقيت‌هاي دولت نهم گفت: احمدي نژاد موقعي كه شهردار بود تهران را اداره كرد و در دوران رياست جمهوري نيز به عمران و آباداني كشور همت گماشت و با تمام وجود در خدمت مردم ايران بود.

ماموستا حسام الدين مجتهدي سفرهاي بي‌تكبر استاني را نمود عدالت محوري دولت نهم دانست و گفت: رئيس جمهور وقتي به ميان ما كردها آمد، لباس كردي پوشيد و خاضعانه آنچه در توان داشت براي خدمت به مردم در طبق اخلاص نهاد.