نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر موسوي بيانيه ‌روز گذشته خود را كه مملو از دهن‌كجي به رهبري و نظام بود را تكذيب نكند سرنوشتي بدتر از بني‌صدر در انتظار او خواهد بود.

 

محمد تقي‌رهبر امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اينكه ما ديروز بيانيه آقاي موسوي را ديديم،‌ افزود: سراسر اين بيانيه نشان از زير پاگذاشتن آشكار قانون و خط قرمز‌هاي نظام بود كه خوراك تبليغاتي فراواني را براي دشمنان ايران اسلامي فراهم كرد.

وي اظهار داشت: موسوي پيش از اين مدعي قانون‌گرايي بود و در تبليغات و صحبت‌هاي خود مكرر دولت نهم را متهم به بي‌قانوني مي‌كرد.

رهبر با تاكيد بر اينكه موسوي در اين بيانيه گفته است كه شوراي نگهبان را قبول ندارد، تصريح كرد: قبول نداشتن شوراي نگهبان يعني زير پاگذاشتن يكي از اصول و قوانين مهم قانون اساسي است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه موسوي در بيانيه‌هاي خود به دنبال ابطال انتخابات است، خاطرنشان كرد: خواسته ابطال انتخابات يعني دهن‌كجي به 40 ميليون راي دهنده و دهن‌كجي به ملت ايران و اين همصدايي با دشمنان ديرينه و زخم خورده انقلاب اسلامي است.

وي با تاكيد بر اينكه موسوي بدون توجه به سخنان مهم مقام معظم رهبري كه فصل‌الخطاب بوده است خواستار تجمع هوادارانش در خيابان‌ها شده است، اظهار داشت: اين يعني شكستن و زير پاگذاشتن آشكار خط قرمز‌هاي نظام و ايستادگي در برابر خواسته رهبري و اين بدترين دهن‌كجي به ايشان و نظام جمهوري سلامي و ارزش‌هاي انقلاب است.

رهبر اظهار داشت: در حال حاضر موضوعي مهمتر از امنيت كشور و مردم نيست و موسوي در بيانيه‌هايش موجبات اغتشاش‌ها را فراهم مي‌كند و ما اميدواريم كه اين بيانيه از سوي او تكذيب شود.

وي تصريح كرد: بي‌اعتنايي به قانون و سخنان تاريخي و قطعي مقام معظم رهبري ديكتاتوري است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه موسوي بايد اين بيانيه را تكذيب كند، تصريح كرد: اگر اين بيانيه از سوي خود موسوي باشد سرنوشتي بدتر از بني‌صدر در انتظار اين فرد خواهد بود و تفاوت موسوي با بني‌صدر اينست كه بني‌صدر رئيس جمهور بود و اين اعمال را مرتكب مي‌شد اما موسوي يك نامزد عادي براي رياست جمهوري بوده است.

وي خاطرنشان كرد: اينها با بي‌تفاوتي نسبت به قانون اساسي و مردم چطور مي‌خواهند بعد از اين در روي مردم نگاه كنند.

رهبر با اشاره به بيانيه نماينده‌هاي مجلس در خصوص وضعيت موجود در سطح كشور تصريح كرد: اين افراد ديوانه قدرت هستند و همين حركاتشان آنان را ساقط خواهد كرد.