نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به صحبت هاي فرزند شاه مخلوع مبني بر حمايت از مير حسين موسوي تاکيد کرد: موسوي با حمايت فرزند شاه مخلوع جا پاي بني صدر گذاشته است.

 

فرزند شاه مخلوع در گفت وگو با شکبه خبري سي. ان.ان ترک گفت: که راه او با مسير موسوي و دوستانش که ازجمله افرادي بودند که پدرش را از تخت پايين آوردند، هم اکنون به يک تقاطع مشترک رسيده است و اگر مدافع يک دعوي مشترک با آنها باشد، به گذشته نگاه نخواهد کرد.

 

"اسماعيل کوثري" در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به اينکه امروز تمامي عناصر ضد انقلاب ،منافقين و حتي فرزند شاه مخلوع نيز از موسوي حمايت مي کنند، اظهار داشت: متاسفانه موسوي به علت عدم درک صحيح از موقعيتي که به وجود آورده و از طرفي عدم توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب باعث شده که اين جريان ها از او حمايت کنند.

 

وي گفت:حمايت فرزند شاه مخلوع از موسوي يا اينکه آنان خود را در کنار او ببينند، نشان دهنده اين است که موسوي نمي خواهد جايگاه خود را در نظام حفظ کند و به دنبال اين است که از ضد انقلاب و کساني که جز خيانت به کشور نداشتنه اند، استفاده کند.

 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:به همه حاميان و طرفداران موسوي مي گويم تا بيش از اين موسوي آبروي خودش را نبرده او را از اين مسير جدا کنند تا ديگر شاهد اين نوع حمايت ها نباشيم.

 

وي افزود:موسوي که مدعي نخست وزيري زمان امام است برايش بسيار زشت است که حاميان او منافقين ، بهائيان و سلطنت طلبان و فرزندان پهلوي باشد.