اميرحسين فردي گفت: اگر قرار باشد نامزد رئيس قوه مجريه توهمات رنگين كماني خود را جايگزين واقعيت‌هاي قانوني جامعه بكند، همان بهتر كه به تدبير امور منزل بپردازد و خريد‌هاي خانه را به عهده بگيرد و امور كشور را به اهلش واگذارد.


اميرحسين فردي نويسنده رمان «اسماعيل» و دبير سرويس ادب و هنر روزنامه كيهان در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرگزاري فارس، مواضع و ديدگاه‌هاي خود را درباره وقايع پس از انتخابات دهم رياست جمهوري و اغتشاشات اخير تشريح كرد كه شرح اين گفت‌وگو در ذيل آمده است.

 

* جايگاه‌ كانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري و احزاب و گروه‌هاي سياسي در تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري چيست؟

 

كساني كه مدعي هستند مي‌توانند رئيس قوه مجريه كشور بشوند، بايد آدم‌هاي بزرگي باشند. بزرگ به اين معنا كه كلان نگر باشند. بدانند پا در چه عرصه‌اي مي‌گذارند. چه وظايفي دارند. قوانين مملكت را بشناسند و قلبا به آن اعتقاد داشته باشند. اگر قرار باشد نامزد رئيس قوه مجريه توهمات رنگين كماني خود را جايگزين واقعيت‌هاي قانوني جامعه بكند، همان بهتر كه به تدبير امور منزل بپردازد و خريد‌هاي خانه را به عهده بگيرد و امور كشور را به اهلش واگذارد.

همه مي‌دانند كه رهبر عزيز انقلاب ما داراي بياني فصيح و رسا مي‌باشد. ايشان با آن بيان روشن و بدون ابهام، مدعيان رياست جمهوري را به رعايت قوانين كشور دعوت كردند. اما برخي از حضرات، گويا دچار ثقل سامعه و ديرفهمي هستند. هنوز اين فرمايشات را نفهميده‌اند و يا طبق نقشي كه كارگردانان پشت صحنه به آنان داده‌اند، نقش آدم‌هاي عقب‌افتاده و كودن را بازي مي‌كنند. ولي بازيگران خوبي هم نيستند. خيلي ناشيانه ايفاي نقش مي‌كنند. به ياد جمله‌اي از امام راحل افتادم كه به شخصي امثال اين جنابان فرموده بودند: «تو غلط مي‌كني كه قانون را قبول نداري» (نقل به مضمون)

 

* هنرمندان و فرهيختگان و نخبگان جامعه چه نقشي براي عمل به فرمايشات معظم له دارند؟

 

هنرمندان و فرهيختگان به لحاظ حفظ منافع ملي و پاسداري از ارزش‌هاي فرهنگي در بالاي هرم جامعه جا دارند. به طور عادي و معمول آن‌ها بايد بهتر و دقيق‌تر پي به شرايط جامعه خود ببرند. همين طور شرايط سياسي منطقه و جهان را خوب بشناسند و از شعور بالا و صداقت لازم برخوردار باشند. از همين روي مسئوليت گران سنگي دارند كه با افراد عادي فرق مي‌كند. آنها نبايد نام و نان خود را برتر از مصالح و ارزش‌هاي جامعه بدانند و هميشه به دنبال منافع شخصي و شهرت كاذب خود باشند. بايد پيشگام و پيش قراول و ديده‌بان عارف خويش باشند و در بحران‌ها به وظايف خود عمل كنند؛ وگرنه تجربه ثابت كرده است كه ملت ايران بلد است چگونه بحران‌‌ها را پشت سر بگذارد. آن وقت روسياهي نصيب آن هنرمندي مي‌شود كه براي حفظ شهرت كذايي و منافع مالي در صف مقابل ملت قرار گرفته بود و يا به پستو گريخته...

 

* جنابعالي چه اقدام عملي و هنري در اين راستا انجام خواهيد داد؟

 

بنده دبير سرويس ادب و هنر روزنامه كيهان هستم. يعني در خط مقدم جبهه فرهنگي انقلاب مثل يك سرباز انجام وظيفه مي‌كنم.

 

* ارتباط با خدا و رعايت تقوا چه كمكي به سالم‌سازي محيط اجتماعي و رواني جامعه مي‌كند؟

 

اگر خاطرتان باشد وقتي حضرت امام مي‌خواستند حكم رياست جمهوري بني‌صدر را تنفيذ كنند آن نگون بخت را نصيحت كردند كه دلبستگي به دنيا موجب همه خطاهاست. آن موجود مفلوك متوجه فرمايشات امام نشد. (مثل حالا كه خودشان را به نفهمي زده‌اند) واقعيت همين است؛ اينها در دام دنيا افتاده‌اند، اما متن جامعه مثل آنها نيست. سالم و منزه و باهوش است. ياد خدا ستون نگهدارنده جامعه و حافظ آن است.