عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: جرياني از اصولگرايان هستند که به صورت جدي به دولت اعتقاد ندارند و متاسفانه نگاه اين جريان نسبت به دولت نهم همچنان نگاه رقابت سياسي است، مثل اينکه هنوز رقابت چهار سال پيش باقي مانده و برخي در حال تسويه حساب هستند، اين جريان گاهي بر اساس مباني تصميم نمي گيرد.

 

حميد رسايي، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با برنا، در پاسخ به اين سوال که چطور برخي از اصولگرايان مجلس به دو فوريت اصلاحيه بودجه با توجه به ايجاد مشکل براي دولت راي داده اند، اظهار داشت: اين موضوع براي بسياري از نيروهاي بيرون از مجلس در جامعه و مردم، براي کساني که علي رغم اين همه جو سازي ها، باز به اين دولت اعتماد کردند و براي کساني که مي شنوند رهبر انقلاب در ديدار با مجلس تاکيد مي کند که شما بايد کمک کار دولت باشيد و حتي مثال مي زنند که دولت يک علم بلند کرده است و بقيه بايد به او کمک کنند، و تاکيد مي کنند که نبايد سخت گيري هاي بي مورد باشد، سوال است.

 

وي تصريح کرد: قبلا در لايحه بودجه ، دولت پيش بيني کرده بود و متاسفانه مجلس آنجا هم 8 هزار و 500 ميليارد تومان را کسر کرد و بودجه را با کسري 8 هزار و 500 ميليارد تومان بست.

 

اين نماينده مجلس افزود: بديهي بود که دولت با توجه به اينکه شيوه جبران اين کسري هم به او سپرده شده بود، با يک بررسي اعتبارات برخي مراکز را از آن ميزاني که افزايش يافته بود، کسر کرد.

 

وي ادامه داد: در مجلس سه جريان وجود دارد، يکي جريان باصطلاح اقليت است که واقعا سياسي تصميم مي گيرد و خيلي از تصميمات آن ها سياسي است. جريان ديگر اصولگراي معتقد به دولت است و به اعتبار اينکه اين دولت درخدمت مردم، خادم مردم و از جنس مردم هست و ما هم خادم مردم هستيم و حالا که دولتي در حال کار است و مردم و رهبر، راضي هستند، و دشمن ناراضي است، طبيعتا ما بايد به دولت کمک کنيم.

 

رسايي افزود: جريان سوم از اصولگرايان هستند اما متاسفانه نگاه اين جريان نسبت به دولت نهم همچنان نگاه رقابت سياسي است، مثل اينکه هنوز رقابت چهار سال پيش باقي مانده و برخي در حال تسويه حساب هستند. اين جريان گاهي بر اساس مباني تصميم نمي گيرد.

 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: لذا مي بينيد که مجلس به نام اصولگراست ولي تا آنجا که مي تواند به دولت فشار مي آرود اين به خاطر بازي اي است که اين جريان سوم در مجلس راه انداختند و به اين علت است که برخي دوستان اعتقاد جدي به دولت ندارند و حتي در انتخابات اخير گرايش به کانديداي ديگري داشتند که البته مهم نيست و هر کسي مي تواند طبق نظر خود در انتخابات عمل کند.

 

وي تاکيد کرد: اين جريان سوم به فراکسيون اصولگرايان ضربه مي زند و جلوي عمل فراکسيون اصولگرايان را مي گيرد و نمي گذارد فراکسيون به تصميم برسد و يا اگر به تصميم مي رسد، از آنجا که فرمان در دست اين جريان است، در حالي که تصميم فراکسيون اين است که به سمت راست برود، آن ها به سمت چپ مي روند.

 

رسايي تصريح کرد: اين جريان سوم خيلي هم توجه نمي کنند به رفتار غير دموکراتيک و غير فراکسيوني خود و به نوعي به صورت خارج از کار جمعي در مجلس عمل مي کنند، اگر صريح و شفاف صحبت کنند و عمل نمايند، همه ما راحت تر مي فهميم که چه بايد بکنيم.

 

عضو فراکسيون اصولگرايان با اشاره به اينکه وضعيت موجود شايسته مجلس اصولگرا و فراکسيون اصولگرايان نيست، تصريح کرد: با توجه به اينکه چند روز از صحبت هاي مقام معظم رهبري نگذشته است، بار اضافه اي را بر روي دوش دولت مي گذارند و راهکاري هم ارائه نمي دهند که چنين کاري قشنگ نيست و پيام خوبي براي مردم و جامعه ندارد.

 

وي در پايان خاطرنشان کرد: به عقيده من رهبر معظم انقلاب از عملکرد يک ساله مجلس هشتم راضي نبودند، که از نوع پيام و صحبتي که در ديدار امسال داشتند، کاملا مشهود بود و از طرفي مردم و جريان اصولگرايي کشور هم خيلي رضايت ندارند و لازم است در اين زمينه صريح تر، روشن تر و شفاف تر با مردم صحبت کنيم. براي رفع اين معضل و مشکل، هيات رئيسه فراکسيون اصولگرايان نياز به تغيير جدي دارد تا قفل موجود باز شود.