شوراي نگهبان از جهت نظارت سعي كرد كه براي اين انتخابات، راهكارهاي جديدي را درنظر بگيرد تا اطمينان بيشتري از صحت انتخابات حاصل شود. مثلاً در تعرفه‌هاي رأي كه در گذشته يك جاي مهر داشت، اين‌بار 2 جاي مهر درنظر گرفته شد كه يكي مهر انتخابات و ديگري مهر نظارت بود    

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص بررسی‌های 10 روز اول این شورا در زمینه بررسی شکایات کاندیداها از بررسي همه گزارش‌ها و شكايات كانديداهاي معترض خبر داد و گفت: گزارش جامعي از رسيدگي به شكايات در پايان مهلت بررسي‌ها به مردم ارائه خواهد شد. هيچ‌كدام از ادعاهاي موسوي درست نبود و سالم ترين انتخابات را داشتيم.

 به گزارش رجانیوز، دکتر عباسعلي كدخدايي با اشاره به روند بررسي شكايت‌ها در شوراي نگهبان، اظهار داشت: بر اساس آنچه كه در 10 روز گذشته انجام شده، كار بررسي‌ها تقريباً تمام شده است اما مصلحت ديده شد كه فرصت بيشتري را در اختيار كانديداهاي محترم قرار دهيم.

 وي افزود: تمديد مهلت رسيدگي به شكايات رسيده از سوي كانديداها، براي ايجاد اطمينان بيشتر در بين هواداران كانديداهاي محترم و نيز يك نوع اعتمادسازي بود.

 سخنگوي شوراي نگهبان در عين حال گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در 10 روز گذشته، به جز تخلف‌هاي كوچكي كه عموماً در هر دوره از انتخابات ديده مي‌شود، هيچگونه تخلف عمده‌اي مشاهده نشده است و ما به يك انحراف عمده در انتخابات رياست‌جمهوري نرسيده‌ايم.

 وي تاكيد كرد: هيچ يك از ادوار انتخابات رياست‌جمهوري تاكنون دچار انحراف يا تقلب عمده نشده‌اند، خصوصاً انتخابات اخير كه از جمله سالم‌ترين انتخابات در طول دوران گذشته بوده است.

 كدخدايي با اشاره به نظارت دقيق شوراي نگهبان بر روند انتخابات، گفت: شوراي نگهبان از قبل از روز رأي‌گيري بر چگونگي انجام مقدمات انتخابات، نظارت دقيق و كاملي داشته و رأي‌گيري هم تحت نظارت دقيق ناظران شوراي نگهبان انجام شده است.

 وي خاطرنشان كرد: قاطعانه مي توان گفت كه هيچگونه تقلبي در اين انتخابات شكل نگرفته است.

 سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تدابير انديشده شده براي سالم برگزار شدن اين دوره از انتخابات گفت: شوراي نگهبان از جهت نظارت سعي كرد كه براي اين انتخابات، راهكارهاي جديدي را درنظر بگيرد تا اطمينان بيشتري از صحت انتخابات حاصل شود. مثلاً در تعرفه‌هاي رأي كه در گذشته يك جاي مهر داشت، اين‌بار 2 جاي مهر درنظر گرفته شد كه يكي مهر انتخابات و ديگري مهر نظارت بود. يا اينكه تعرفه‌ها براي هر استاني داراي يك كد و پيش‌شماره سريال مخصوص خود شد. علاوه بر اينها ما بازرسان كارآزموده‌اي را هم در روز انتخابات به استان‌ها ارسال كرديم كه نظارت دقيق‌تري بر روند اجراي انتخابات داشته باشند. اينها از جمله روش‌هايي بود كه شوراي نگهبان براي اطمينان بيشتر از صحت روند انتخابات براي خود و كانديداها و هوادارانشان درنظر گرفت.

 معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان، در پاسخ به ادعاي برخي كانديداها مبني بر اينكه در 70 حوزه، تعداد رأي‌دهندگان بيش از واجدان شرايط بوده است، با بيان اينكه در بررسي‌ها مشخص شد كه تعداد اين موارد خيلي كمتر از اينها است، گفت: از لحاظ قانوني هيچ منعي ندارد كه تعداد آراء در حوزه انتخابيه‌اي افزون بر تعداد واجدان شرايط باشد، مخصوصاً در انتخابات رياست‌جمهوري كه افراد آزادند در هر حوزه‌اي كه مايلند رأي‌شان را به‌صندوق بيندازند.

 كدخدايي افزود: بسياري از اين مناطقي كه به آنها اشاره شده، مناطق ييلاقي است كه در پايان هفته، مردم براي تفريح در آنجا حضور مي‌يابند، مانند مناطق ييلاقي مشهد از قبيل طرقبه و چناران و يا مناطق ييلاقي شمال. طبعاً جمعيتي كه در روز پنج‌شنبه و جمعه در آنجا حضور دارند، بيشتر از واجدان شرايط آن منطقه هستند. برخي از مناطق نيز دانشجويي و يا كارگري هستند كه دانشجويان و كارگران غيربومي زيادي در آن مناطق حضور دارند.

 وي ادامه داد: برخي از حوزه‌هايي كه ذكر شده، حوزه‌هاي جديدي هستند كه هنوز آمار دقيقي از واجدان شرايط در آنها نداريم و نمي‌توانيم ادعايي در مورد آنها داشته باشيم.

 سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بنابراين اولاً تعداد اينگونه حوزه‌ها بسيار اندك است. ثانياً تمامي اين موارد، توجيه منطقي دارد. ثالثاً در انتخابات گذشته هم اين مسئله اتفاق افتاده است.

 وي در عين حال تصريح كرد: اگر روشن شود كه اين افزايش آراء به سبب يك تخلفي صورت گرفته است، قطعاً با آن برخورد مي‌شود اما در تحقيقات و بررسي‌هايي كه ما انجام داده‌ايم، هيچگونه تخلفي در اين جهت مشاهده نشده است.

 سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص اعتراضات مطرح شده از سوي يكي از كانديداها گفت: آقاي موسوي از همان ابتدا، موارد بسيار اندكي را براي ما ارسال كردند. بسياري از آنها ناظر به روند اجرايي انتخابات بود كه مثلاً در فلان صندوق، تبليغات يكي از نامزدها وجود دارد. ما دستور داديم آنها را بررسي كردند و معلوم شد كه بسياري از آنها صحت ندارد و آنهايي هم كه صحت داشت، تذكر داده شد و بلافاصله مشكل برطرف شد. يا ادعا شده كه نمايندگان‌اشان از برخي صندوق‌ها اخراج شده‌اند كه پس از بررسي، معلوم شد چنين چيزي اتفاق نيفتاده است و اصولاً نمايندگان اين كانديدا در صندوق‌هاي ادعا شده، حضور نداشتند. بنابراين بسياري از اين موارد، جزيي بود كه ما در همان روز انتخابات به آنها رسيدگي و با آنها برخورد كرديم و آنهايي هم كه صحت نداشته است، در پايان فرصت رسيدگي به شكايات، گزارش آن را به نامزدها ارسال خواهيم كرد.

 كدخدايي درخصوص شايعاتي كه در مورد ميزان چاپ تعرفه‌هاي رأي، مطرح شده است نيز گفت: مجموع تعرفه‌هايي كه براي اين دوره از انتخابات چاپ شده بود، حدود 60 ميليون برگه بود كه شوراي نگهبان در روزهاي گذشته، براي اطمينان بيشتر، 3 نفر از كارشناسان و بازرسان خود را به وزارت كشور فرستاد و آنها قراردادهاي مربوط به چاپ، تعداد تعرفه‌هايي كه در انبارها باقي مانده، تعداد تعرفه‌هايي كه مصرف شده و تعداد تعرفه‌هايي كه در صندوق‌ها است را با آمار و ارقام و اسناد كافي جمع‌آوري كردند و گزارش آن را به اعضاي شوراي محترم نگهبان ارائه كردند و خوشبختانه هيچ‌گونه مشكلي در اين زمينه نبوده است.

 وي با بيان اينكه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه ادعاي برخي كانديداها مبني بر اينكه در برخي حوزه‌ها، تعرفه رأي به اندازه كافي توزيع نشده، نادرست است، گفت: روند رأي‌گيري، تنها در 2 منطقه، آن هم به دليل استقبال گسترده مردم، با تاخير 20 دقيقه و 40 دقيقه‌اي مواجه شد. غير از اين موارد، هيچ‌گونه گزارشي مبني بر اينكه برگ تعرفه رأي در حوزه‌اي وجود نداشته باشد، به ما واصل نشده است. بررسي‌هاي بعد از روز انتخابات هم نشان مي‌دهد كه هيچ‌كدام از اين ادعاها درست نبوده است.

 سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اعتراضات برخي كانديداها از فضاي سياسي قبل از انتخابات، خاطرنشان كرد: برخي از كانديداهاي محترم به قوانين و مقررات توجه نكرده و بدون آنكه به اجراي رأي‌گيري، ايرادي وارد كرده باشند، به فضاي سياسي قبل از انتخابات ايراد گرفته‌اند كه اصولاً به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد.

 وي افزود: بر اساس مواردي كه نامزدهاي محترم به شوراي نگهبان ارسال كرده‌اند، ادعايي مبني بر تخلف و تقلب در رأي‌گيري وجود ندارد، همانگونه كه خود آنها در برخي از جاها اشاره كرده‌اند كه ما با صندوق‌هاي رأي مشكلي نداريم بلكه به فضاي قبل از انتخابات اعتراض داريم.

 كدخدايي ادامه داد: فضاي قبل از انتخابات، فضاي جامعه است كه ممكن است مردم بر اثر برنامه‌ها و مناظره‌هاي كانديداها، به يك فردي اقبال بيشتري نشان بدهند و يا از فردي رويگردان بشوند اما اينها مسائلي نيست كه بتوان با استناد به آنها مدعي تقلب و تخلف در انتخابات شد.

 وي در پايان خاطرنشان كرد: تمام گزارش‌ها و شكاياتي كه كانديداهاي معترض داشته‌اند، جزء به جزء بررسي شده است و گزارش آن به همراه محورهاي اعتراض كانديداها، انشاءالله در پايان مهلت رسيدگي به شكايات، منتشر خواهد شد.