تیمهای آموزش دیده و عملیاتی منافقین در راستای اهداف این گروهک تروریستی واردکشور شده اند.

به گزارش « جوان آنلاین» یک منبع آگاه ضمن بیان مطلب فوق به به خبر نگار ما گفت تیمهای عملیاتی منافقین جهت اغتشاش در روز25بهمن و عملیات تروریستی وارد تهران شده اند .وی افزود:هم اکنون برخی از لیدرهای این تیمهای عملیاتی در برخی خیابانهای تهران مشاهده شده اند.
اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا ارسال می گردد.