معتقدم مرگ جنبش زنان و فمینیسم سکولار برابر با مرگ گروهک تروریستی جنبش سبز ماسونی است و همانطور که در فراخوان 17 اسفند (8مارس) هیچ پدیده ضدامنیتی در کشور اتفاق نیافتاد، در فراخوان سبزها برای چهارشنبه سوری نیز هیچ تجمعی شکل نخواهد گرفت و این به معنای مرگ قطعی جنبش سبز است.

پيام فضلي نژاد در گفتگو با صراط نیوز گفت: جنبش سبز یک جنبش جنسی بود که بیشترین سرمایه گذاری آن برابر با اسنادی که در این گفتگو ارائه می کنم در حوزه زنان و فمینیسم متمرکز شده بود. از این روست که می گوییم مرگ فمینیسم سکولار برابر با مرگ گروهک تروریستی «جنبش سبز» است.

فضلی نژاد در پاسخ به اين پرسش كه "گردانندگان تجمع کور 17 اسفند و هواداران در بيانيه رسمي 30 دي 1388 چه كساني بودند؟ " گفت: چنانكه به صورت رسمي اعلام شد، تجمع 8 مارس مصادف با 17 اسفند 1389 به دعوت فمينيست‌هاي سكولار و راديكال مانند شيرين عبادي، مهناز افخمي، فريبا داوودي مهاجر، لادن برومند، شادي صدر و.... كه همه آنان به خارج از كشور گريخته‌اند، برگزار شد.

فضلي‌نژاد افزود: عليرغم همه اين بودجه‌هاي اروپايي و آمريكايي براي ساخت و تقويت و گسترش جنبش زنان در ايران، ديديم كه آنان در همه فراخوانهاي خود براي تجمع و اغتشاش با چه شكست سهمگيني مواجه شدند. هسته مركزي اين جريان در ايران نهايتا كمتر از 300 نفر است و صرفا يك جريان مرده محسوب مي‌شوند. با سپاس از حسن تدبير مسئولان فهيم امنيتي كشورمان بايد بگويم كه عليرغم همه اين تدابير ويژه، معتقدم اقتدار كنوني جمهوري اسلامي ايران چنان است كه اگر يك نفر نيروي انتظامي و امنيتي در تجمع 8 مارس تهران نبود، هيچ اتفاقي نمي افتاد، چون به راستي فمينيستهاي سكولار مرده اند.

* سند عضويت شيرين عبادي در كلوپ روتاري زونتا

اين دعوت هم بر پايه اهداف بيانيه 30 دي 1388 صورت گرفت كه اين بيانيه هم از دل اصول منشور 5 ماده‌اي آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در حوزه حقوق زنان كه در زمان انتخابات 1388 منتشر شد، درآمد. شكست فراخوان ديروز سبزها و فمينيست‌ها براي تجمع در تهران و ديگر شهرها به مناسبت 8 مارس، دوباره به يكي از بزرگترين افتضاحات سياسي براي "فتنه سبز ماسوني " تبديل شد كه براي چندمين بار گواهي به مرگ سبزها در ايران مي‌دهد.

عضو مركز پژوهش‌هاي موسسه كيهان به افشاي سند عضويت شيرين عبادي در كلوپهاي روتاري پرداخت و ادامه داد: شيرين عبادي يكي از شاخص ترين چهره هاي حامي آن بيانيه و فراخوان تجمع ديروز در تهران بود. عبادي كه در دي 1356 خود را "جانبار شاهنشاه آريامهر " ناميد و سند آن در شماره 823 مورخه 2 بهمن 1356، صفحه 1روزنامه حزب "رستاخيز " منتشر شده است، از گردانندگان تجمع "روز جهاني زن " (8 مارس) بود. اما امروز بايد از يافته هاي تاربخي جديدي سخن بگوبم. هم محمد علي عبادي (پدر شيرين عبادي) در مورخه 27 ارديبهشت 1345 با معرفي غلامحسين اميري قراگوزلو و پرويز يگانگي به عضويت لژ فراماسونري مولوي در تهران درآمد كه اصل اين سند در صفحه 351 كتاب "فراماسونرها، روتارين‌ها و لاينزهاي ايران " مركز اسناد انقلاب اسلامي قابل دسترسي است. هم شيرين عبادي از سال 1354 عضو كلوپ روتاري زونتا به عنوان خواهرخوانده كلوپهاي روتاري ايران بود كه خبر آن با افتخار توسط "سازمان زنان ايران " پيش از انقلاب در رورنامه كيهان مورخه 22 دي 1353 منتشر شده و موجود و قابل رجوع است.

* مثلث آشوب در عرصه زنان فروپاشيده است

فضلي‌نژاد از جزئيات همكاري "زهرا رهنورد " با "شيرين نشاط "، دختر فرمانده معدوم "گارد جاويدان شاهنشاهي " و ارتباط رهنورد به واسطه "شيرين عبادي " و "ژانت آفاري " با كلوپ‌هاي روتاري و بنياد اشرف پهلوي در جريان فتنه سبز پرده برداشت و گفت: "زهرا رهنورد " در ديداري كه صبح 5 دي 1388 و فقط 1 روز پيش از وقايع تكان‌دهنده عاشورا با "ژيلا بني‌يعقوب "، نماينده كانون زنان ايراني و از هواداران كودتاي مخملي داشت، به وي مي‌گويد يك مثلث زنانه شامل شيرين نشاط، شيرين عبادي و خود وي خط اعتراضات خياباني و مقاومت مدني براي براندازي نظام را پيش مي‌برند. رهنورد در اين ملاقات صراحتاً اشاره مي‌كند: "خانم عبادي و خانم نشاط زنان شاخصي هستند كه هر كدام در قلمرو خود مورد اعتمادند و من براي آن‌ها احترام زيادي قائل هستم. " صورت مذاكرات متني و صوتي اين جلسه موجود و قابل دسترس است و با رصد اطلاعاتي اين مثلث زنانه، بخش پنهان حوادث عاشوراي 1388 و خصوصاً نقش كانون‌هاي ماسوني- صهيونيستي در اغتشاشات پس از انتخابات آشكار مي‎گردد.

اين پژوهشگر جنگ نرم اذعان كرد: از اين رو مي‌بينيم در آستانه 8 مارس و "روز جهاني زن "، فمينيست‌هاي سكولار عليرغم شكست‌هاي سياسي پياپي و افتضاحات سياسي مكرر، براي اعتراض به حصر خانگي "زهرا رهنورد " فراخوان راهپيمايي در تهران را دادند؛ خصوصاً اينكه 2 روز پيش و همزمان با اين فراخوان، موسسه آمريكايي- اسرائيلي "نجات زنان " (Women Deliver) كه با هدف تحقق سوژه‌هاي عملياتي "سرويس استراتژيك قدرت مدني " (غيرنظامي) تاسيس شده است، "زهرا رهنورد " و "شيرين عبادي " را به عنوان "مغزهاي متفكر جنبش سبز " و "زنان تاثيرگذار در ايران " معرفي كرده است.
فضلي‌نژاد درباره همگرايي فكري رهنورد با فمينيست‌هاي سكولار ادامه داد: رهنورد بارها در مصاحبه‌هاي خود گفته و در كتاب "پيام حجاب زن مسلمان " كه سال 1357 و در روزگار اوج انقلاب اسلامي چاپ شد، به صراحت نوشته است هيچ اعتقادي به ضرورت رعايت حجاب اسلامي براي زنان كه حكم ضروري شارع مقدس است، ندارد. او در اين كتاب مي‌نويسد "حجاب صرفا يك نماد است و اختيار پوشش در دست فرد انسان است. " بنابراين، مباني تئوريكِ ماترياليستي- فمينيستي "زهرا رهنورد " و تفسير به راي او از احكام اسلامي، نمايانگر شخصيت يك "مسلمان سكولار " و بازتابندة "اسلام آمريكايي " است.

وي با اشاره به رابطه رهنورد و شيرين نشاط گفت: شيرين نشاط در مصاحبه‌اي كه 8 مرداد 1389 با "بي.بي.سي " فارسي انجام داد، خود را يك "زن مسلمان سكولار " ناميد و به روايت "شهرنوش پارسي‌پور " نيز در "راديو زمانه " (20 آذر 1389) او "يك آمريكايي تمام‌عيار " است. از همين رهگذر رهنورد در دهه 1370 با "شيرين نشاط " پيوند خورد، چون هدف سفر نشاط به ايران اجراي پروژه‌اي بود كه امروز ذيل عناوين "ساخت جامعه فرهيخته " و "آموزش دموكراتيك زنان " در "طرح خاورميانه بزرگ " مشهود است. نشاط هدف خود از آمدن به ايران را "ارائه ديدي ابتكاري و نمودهاي متفاوتي از موقعيت و فرهنگ زن سنتي ـ مذهبي، و زن مدرن و نوانديش " اعلام كرد و در واقع، به دنبال ساخت حلقه‌اي از فمينيست‌هاي مسلمان سكولار بود. مي‌دانيد كه سال 1370 روند بازگشت برخي پسمانده‌هاي سلطنت‌طلبان به ايران آغاز مي‌شود و دولت آقاي رفسنجاني هم حساسيتي روي اين روند كه يك "خط نفوذ جديد " بود، نشان نمي‌داد.

برنده تنديس برتر جنگ نرم از جشنواره مطبوعات افزود: با قطع ارتباطات زهرا رهنورد اكنون حلقة مركزي آشوب در عرصه زنان فروپاشيده و چنين پديده‌اي محصول تدابير تحسين برانگيز رييس قوه قضائيه و دادستان كل كشور است.

* ريشه‌هاي فكري خشونت‌گراي مشترك زهرا رهنورد و فمينيست‌هاي راديكال

فضلي نژاد گفت: مي‌دانيم كه آراء زهرا رهنورد به شدت متاثر از 2 خط فكري التقاطي است. اول، مباني حبيب‌الله پيمان كه رويكردي ماترياليستي دارد و حتي مقالات زهرا رهنورد در ابتداي انقلاب، كپي‌برداري از فلسفه تاريخ ماترياليستي‌اي است كه "جنبش مسلمانان مبارز " ارائه مي‌دهد. دوم اينكه رهنورد در سال 1356 به همراه ميرحسين موسوي به ايالات متحده مي‌رود و به "كنفدراسيون دانشجويان ايراني " مي‌پيوندند. پاييز و زمستان 1358 مستندات تاريخي پرشماري از ارتباط بسياري از اعضاء كنفدراسيون با "سازمان اطلاعات و امنيت " رژيم پهلوي (ساواك) منتشر شد و اساساً كنفدراسيون براي ايجاد يك "جريان فرعي " در انقلاب اسلامي توسط "ساواك " و "پرويز ثابتي " هدايت مي‌شد. رهنورد در پيش از انقلاب همواره در گروه‌هايي حضور فعال داشت كه اسناد تاريخي ارتباط آنان با ساواك و سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب را نشان مي‌دهند؛ بدين معنا كه گروه‌هايي چون "جاما " و "كنفدراسيون " وظيفه انحراف در حركت اصيل انقلابي با خاستگاه ناب اسلامي را داشتند، اما مهم‌تر از همه كتاب‌هاي منتشر شده رهنورد پيش از انقلاب، يا رويكرد فمينيستي دارد و يا رويكرد جنگ مسلحانه كه هر دو رويكرد هيچ نسبتي با آراء امام خميني(ره) نداشت.

فضلي نژاد ادامه داد: مثلاً رهنورد در كتاب "طوفان‌ها و لاله‌هاي شهريور " مي‌نويسد كه "سجاده ما، مسلسل ماست و تسبيح ما، گلوله‌هاي فشنگ‌ ما " و مخاطبان خود را ترغيب به ورود به فاز جنگ مسلحانه مي‌كند؛ در حالي كه همه مي‌دانستند نظر رهبر كبير انقلاب بر جنگ مسلحانه و راه انداختن حمام خون نيست. به زعم من، اين همان جريان فرعي‌اي در اردوگاه مبارزان مسلمان بود كه هم مباني فكري التقاطي- مترياليستي داشت و هم استراتژي نظامي جنگ مسلحانه را تعقيب مي‌كرد كه برآيند اين حركت و پيامدهاي امنيتي آن به نفع رژيم حاكم تمام مي‌شد. به همين سبب هم حضرت امام(ره) هيچ‌گاه چنين گروهك‌هايي را تائيد نكردند. البته بحث تاريخي- امنيتي بسيار مفصلي است كه بايد در جاي خود پرداخته شود.

عضو كميته تخصصي علوم اجتماعي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي اذعان كرد: سابقه اين تعاملات به سبب رويكردهاي مشترك فمينيستي رهنورد با فمينيستهاي راديكال مانند شيرين عبادي و شيرين نشاط به يك واقعه ديگر مي‌انجامد. رهنورد چنانكه با استناد به كتابهايش گفتم هوادار تز مبارزه مسلحانه بود، يك دوره براي انحراف انقلاب اسلامي و يك دوره، يعني پس از انتخابات 1388 براي سرنگوني جمهوري اسلامي. پدر شيرين عبادي نيز يك فراماسون از تبار صهيونيست‌هاي خشونت‌گرا. اين قطعات فكري- سياسي در كنار يكديگر نمايانگر يك پازل است و آن اينكه وقتي مثلث رهنورد، نشاط و عبادي پشت صحنه اغتشاشات خياباني حضور دارند، مي‌بينيم كه چه جناياتي توسط گروهك سبزها با پشتيباني سازمان‌هاي تروريستي چون "مجاهدين خلق " (منافقين) انجام مي‌شود و چگونه با تابلو و شعار "خشونت‌پرهيزي " پس از ملاقات رهنورد و ژيلا بني‌يعقوب و در روز عاشوراي 1388، سبزهاي برانداز وحشيانه به عزاداران حسيني حمله مي‌كنند و چه خون‌ها كه نمي‌ريزند.

* ريشه هاي مرگ فمينيسم سكولار- راديكال در ايران امروز

فضلي‌نژاد گفت: فمينيسم بيش از هر ايدئولوژي غربي‌اي در ايران ضد مذهب و دين ستيز و اخلاق گريز است و فلسفه اخلاق را زير پاي خود له كرده است. اين روند نيز ماحصل آموزه هاي شيرين عبادي، مهناز افخمي، مهرانگيز كار و... به شاگردانشان است كه از دهه 1370 با انتشار ماهنامه "زنان " به عنوان "خواهرخوانده ماهنامه كيان " كليد خورد و در نهايت به تشكيل "كمپين يك ميليون امضاء " براي پيشبرد جنگ زنانه براندازي در ايران انجاميد. اعضاء و فعالان اين كمپين مانند "فاطمه صادقي " مدعي هستند كه نظام جنسي - سياسي اقتدارگرايانه ايران بايد از ميان برود تا زنان بتوانند به حقوقي كه در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان برايشان پيش بيني شده، دست يابند. "شهرنوش پارسي پور "، مارس 2007 در سايت گذار (ارگان خانه آزادي سازمان سيا) مي نويسد كه درباره نجابت زن ايراني اغراق شده است و اين معضلي اساسي براي جامعه سنتي ايران است. او در مجموعه نوشتارهايي كه براي راديو زمانه (رسانه سرويس اطلاعات و امنيت هلند) تحرير كرده، زنان ايراني را تشويق به كنار گذاشتن عفت و عفاف زنانه و تن دادن به فحشاي مدرن غربي مي كند. "بابك احمدي " هم كه از روشنفكران ماسون زده و نظريه پردازان كمپين يك ميليون امضاء است، در اسفند 1385 در مصاحبه اي با استهزاء فلسفه حقوق زن در اسلام مدعي مي شود كه حكومت ايران به طور منظم مرتكب خشونت عليه زنان مي شود و بايد اين حكومت را از ميان برد.

نويسنده كتاب "شواليه‌هاي ناتوي فرهنگي " افزود: طيفي از فمينيست هاي استحاله يافته مسلمان نيز كه در اين كمپين حضور دارند، مي گويند ما حق اختيار بر بدن هاي خودمان را مي خواهيم! بخشي از اين طيف را فعالان زن "حزب مشاركت ايران " و طيف افراطي "دفتر تحكيم وحدت " تشكيل مي دهند. "شادي صدر "، كه از نظريه پرداران ماهنامه "زنان " بود، در مقاله اي با عنوان "تحليل مجازات فمينيستي سنگسار " از "تز چندشوهري زنان " سخن گفت و نوشت نبايد اجازه داد كه مذهب، حق سكسوآليته زنان را محدود كند. من در تحليلي براي روزنامه كيهان، دو سال پيش به گوياسازي اين تز پرداختم كه با شكايت شادي صدر مواجه شد و نهايتا قرار منع تعقيب كيهان صادر گشت. او كه از اعضاء حلقه شيرين عبادي به شمار مي رود تاكنون كمپين هاي بسياري را براي لغو مجازات هاي اسلامي و احكام ضروري اسلام چون سنگسار و اعدام به راه انداخته است. آنان رسما با محاكمه و مجازات زنان فاحشه در ايران مبارزه مي كنند و ايدئولوژي فحشا را رسميت مي بخشند. آنان با وقاحت، از تز چند شوهري زنان و آزادي بي قيد و شرط روابط جنسي سخن مي گويند، اما تعدد زوجات مردان را كه قيود شرعي فراوان دارد، برنمي تابند و آن را غيرانساني مي خوانند!

فضلي‌نژاد ادامه داد: واقعاً ده‌ها ميليون نفري كه براي دفاع از آرمان‌هاي مكتب اسلام ناب محمدي (ص) در 9 دي 1388 و راهپيمايي 22 بهمن 1389 به خيابان‌ها آمدند تا از كيان جمهوري اسلامي دفاع كنند، به سبب اين تزهاي مضحك كه جز فحشاي سياه نيست، حاضرند هزينه بدهند. حتي جوانهايي كه ظاهرا شايد سكولار به نظر برسند نيز حاضر به پرداخت هزينه از آبرويشان براي دفاع از فحشا نيستند و به همين سبب، تجمع 17 اسفند شكست خورد.

* تجمع 17 اسفند محصول برنامه‌ريزي سرويس‌هاي جاسوسي آمريكا، هلند و انگلستان بود

برنده تنديس برتر جنگ نرم از جشنواره مطبوعات درباره مديريت پشت صحنه تجمع ديروز گفت: تجمع ديروز محصول برنامه‌هاي دراز مدت و استراتژيك آژانس اطلاعات مركزي آمريكا، سرويس اطلاعات و امنيت هلند و اينتليجنس سرويس انگلستان بود. سال 2004 "فرح كريمي "، عضو سابق شاخه نظامي سازمان مجاهدين خلق - منافقين كه نماينده حزب سبزها در پارلمان هلند بود، به همراه "هانس فان بالن "، نماينده حزب ليبرال طرحي را به نام "بودجه پلوراليسم رسانه اي در ايران " به تصويب رساند كه بر اساس آن سالانه مبلغي در حدد 15 ميليون يورو توسط دولت هلند به پروژه هاي براندازي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده شد و بخشي از آن به نحو غيرمستقيم در اختيار اعضاء كمپين قرار گرفت. نماينده اي كه اين بودجه با كوشش هاي او به تصويب رسيد، يك زن منافق ايراني تبار است كه در دهه شصت از ايران گريخت و به عنوان "پناهنده سياسي " در هلند ساكن شد.

نويسنده روزنامه كيهان افزود: فرح كريمي ساليييي به عنوان عضو شوراي مركزي حزب چپ سبز هلند انتخاب شد و سال 1998 با حمايت حزب سبزها كه به مثابه حامي منافع اسرائيل در هلند شناخته مي شود، به پارلمان اين كشور راه يافت. كريمي كه همزمان با عصر اصلاحات در ايران، سه دوره در پارلمان عضويت داشت و سخنگوي كميسيون سياست خارجي پارلمان بود، با استفاده از اين جايگاه كوشيد تا پروژه هاي براندازي جمهوري اسلامي را پيش ببرد. طي هشت سال دولت اصلاحات بارها به ايران سفر كرد و توانست با شبكه زنان اصلاح طلب ارتباطات نزديكي را برقرار سازد، تا جايي كه اكنون "راديو زمانه " و سايت "روز آن لاين " را با بهره از اين شبكه رسانه اي اداره مي كند.

فضلي نژاد اظهار داشت: آبان ماه سال 1385، فرح كريمي با دعوت از 21 نفر از زنان فمينيست و روزنامه نگاران اصلاح طلب عضو "انجمن صنفي روزنامه نگاران " به آمستردام، ديدارها و دوره هايي آموزشي را براي آنان ترتيب داد و آنان به سرپرستي "بهروز گرانپايه " راهي اين سفر شدند. اين دعوت پس از آن انجام شد كه در ارديبهشت 1385 تعدادي از اين روزنامه نگاران در سفري به هلند با "اليزابت چني "، دختر ديك چني و مسئول دفتر حمايت از دموكراسي و آزادي هاي مدني در وزارت خارجه آمريكا رايزني هايي كرده بودند. در اين ميان، به روايت منابع خبري، "محمدرضا خاتمي "، دبيركل وقت حزب مشاركت ايران، نيز در سفري به هلند مذاكراتي را با فرح كريمي صورت داد كه محور آن "فعاليت هاي مدني "، "ارتباط احزاب داخلي با احزاب خارجي " و "نقش زنان " بود.

پژوهشگر موسسه كيهان افزود: بخش مهمي از بودجه "پلوراليسم رسانه اي " كه با كوشش كريمي به تصويب پارلمان هلند رسيد، تاكنون خرج فمينيست هاي افراطي كمپين شده است. شهريور 1385، دولت هلند گزارشي رسمي درباره چگونگي تخصيص اعتبار اين بودجه و توزيع آن را منتشر كرد. اين گزارش كه روز 17 سپتامبر 2006 در روزنامه هلندي NRC Handelsblad انتشار يافت، نشان مي داد مديران مشترك "خانه آزادي " و "مركز اسناد حقوق بشر ايران " بيشترين بهره را از آن داشته اند و همين 2 نهاد يكي از محافل اصلي تبليغاتي براي تجمع 17 اسفند 1389 در تهران به مناسبت روز جهاني زن بودند.
فضلي‌نژاد اذعان كرد: از سال 1384 موسسه هلندي "هيفوس " كه نهادي واسط براي توزيع بودجه پلوراليسم رسانه اي وزارت خارجه هلند در ميان زنان ايراني است، صدها هزار يورو را به فعالان "كمپين يك ميليون امضاء " تخصيص داد. موسسه "راهي " متعلق به "شادي صدر " (راه توانمند زيستن) كه يكي از پشتيبانان تجمع ديروز تهران بود، فقط براي يك سال و نيم، نزديك نيم ميليون يورو از اين بودجه هلندي دريافت كرد. در اساسنامه "راهي " آمده است كه اين موسسه سازماني است كه در سطح محلي با هدف توانمندسازي و رفع همه اشكال تبعيض حقوقي و عملي عليه زنان از طريق مشاوره حقوقي، برگزاري كارگاههاي آموزشي، ادوكيسي و تحقيق، با اعتقاد به ارزشهاي حقوق بشر، كرامت ذاتي انسان و توسعه جنسيت محور به زنان كمك مي كند تا در زندگي فردي توانمند شوند و هويت و حقوق خود را بازيابند و در عين حال سعي در تغيير قوانين، سياستها و رويه هاي تبعيض آميز عليه زنان را دارد.

نويسنده پرفروش‌ترين كتاب سياسي سال 1387 و 1388 ادامه داد: نگاهي به كارنامه "شادي صدر " كه مدير اين موسسه است نشان مي دهد كه "راهي " به سبب مبارزه خود با احكام قطعي اسلام از بودجه هاي هلندي بهره مند مي شود، نه به دليل تلاش براي توانمند ساختن زنان مسلمان ايراني! "راهي " در بازه زماني دو سال (1386-1384) از هزار زني كه بسياري از آنان جرائم ناموسي و رابطه غيرمشروع جنسي در پرونده خود داشته اند، حمايت كرده و كوشيد تا موجبات آزادي اين متهمان خطرناك را كه به مجازات اعدام، سنگسار و حبس بالاي ده سال محكوم شدند، از زندان فراهم آورد.

وي افزود: سازمان جاسوسي سيا از سال 2004 با مشاركت "خانه آزادي " و "مركز قربانيان شكنجه " تاكتيك‌هاي نويني را براي اجرايي شدن طرح "خاورميانه بزرگ " ساخته و پرداخته است. پروژه "تاكتيك‌هاي نوين حقوق بشري " كه 7 سازمان همكار (مانند "موسسه حقوق بشر دانمارك " و "هماهنگ سازنده ملي حقوق بشر " در پرو) و 10 كميته مشورتي بين‌المللي (چون روساي سابق موسسات "كارنگي براي صلح جهاني " و "توسعه بين‌المللي ايالات متحده ") دارد، براي دستيابي به اهداف طرح "خاورميانه بزرگ " روش‌هايي را براي مداخله فرهنگي در حوزه تربيت زنان فمينيست آموزش مي‌دهد.

فضلي‌نژاد گفت: "كاندوليزا رايس "، وزير امور خارجه آمريكا در جلسه استماع كميته ارزيابي مجلس سنا درباره بودجه سال 2008 امور خارجي آمريكا، مبلغ 109 ميليون دلار براي ايران درخواست كرده بود. اين بودجه شامل 75 ميليون دلار براي حمايت اقتصادي از زنان، گسترش فمينيسم، جامعه مدني و طرح هاي حقوق بشر در ايران، 20 ميليون دلار براي برنامه فارسي تلويزيون صداي آمريكا، 1/ 8 ميليون دلار براي راديو فردا و 5/5 ميليون دلار براي امور كنسولي است كه مي‌دانيم اين رسانه‌ها اصلي‌ترين بازوهاي تبليغاتي براي زنان فمينيست در ايران و دامن زدن به اغتشاشات هستند. دولت آمريكا پبشتر نيز خواهان 668 ميليون دلار بودجه براي حمايت از برنامه هاي راديويي تلويزيوني و اينترنتي در ايران شده بود.

* شكست تجمع ديروز تمام سرمايه‌گذاري‌هاي ليبرالها را به باد داد

عضو مركز پژوهش‌هاي موسسه كيهان اظهار داشت: با اتكاء به اين بودجه ها، "مريم معمار صادقي " مدير ارشد برنامه خاورميانه در خانه آزادي، وب سايت "گذار " را با شعار چشم‌اندازي براي حقوق بشر و دموكراسي در ايران، تاسيس كرد و اخيرا سايت "توانا " را براي آموزش مبارزات مدني راه اندازي كرده است. حلقه زنان اين رسانه وابسته به سازمان جاسوسي سيا كه متشكل از زناني بهايي چون "مهناز افخمي " وزير مشاور در كابينه هويدا و مشاور كنوني اشرف پهلوي و مديرعامل بنياد مطالعات ايران، "نيلوفر بيضايي " روزنامه نگار بهايي و چهره هاي صهيونيستي چون "رويا حكاكيان " دختر شايسته صهيونيست ها و عضو شوراي روابط خارجي آمريكا، "مهرانگيز كار " همسر دوم سيامك پورزند و از مدعوين كاخ سفيد، "لادن برومند " پژوهشگر انديشكده سازمان سيا و دختر عبدالرحمن برومند از جاسوسان آمريكا، "فاطمه حقيقت جو " نماينده مشاركتي مجلس ششم و فراري ساكن آمريكا، شهرنوش پارسي پور داستان نويس سكسي راديو زمانه، "ليلي پورزند " دختر سيامك پورزند، رويا طلوعي خبرنگار كرد فراري، "فريبا داوودي مهاجر "، "مريم هوله " و... است، با ارتزاق از اين بودجه وظيفه تدوين طرح جنگ براندازي زنانه را بر عهده گرفتند. سايت گذار كه پيوندهاي آشكارش را با "سازمان اطلاعات مركزي آمريكا " پنهان نمي كند، رسما "كانون زنان ايراني "، "كمپين يك ميليون امضاء " و "كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت " را به عنوان نيروهاي موثر در نقشه راه پروژه براندازي نرم معرفي كرده است؛ كانون هايي كه امروز به مبارزه با احكام فقهي اسلام برخاسته اند.

فضلي‌نژاد گفت: عليرغم همه اين بودجه‌هاي اروپايي و آمريكايي براي ساخت و تقويت و گسترش جنبش زنان در ايران، ديديم كه آنان در همه فراخوانهاي خود براي تجمع و اغتشاش با چه شكست سهمگيني مواجه شدند.

* بازتوليد فمينيسم عصر پهلوي توسط سكولارها در ايران امروز

نويسنده كتاب سياسي سالهاي 1387 و 1388 با بيان "بازتوليد فمينيسم عصر پهلوي توسط سكولارها در ايران امروز " اظهار داشت: كلوپ روتاري "زونتا " با "سازمان زنان ايران " در عصر پهلوي دوم ارتباط تشكيلاتي رسمي و پيوندهاي استواري داشت كه شيرين عبادي به عنوان "دبير كميته زنان كاخ دادگستري " از مقامات عالي سازمان زنان ايران به رياست عاليه "اشرف پهلوي " و دبيركلي "مهناز افخمي " بهايي بود كه فعالان آن مانند همچنان نيز در حوزه حقوق بشر و زنان فعاليت مي‌كنند. اين افراد كه با عنوان "باند اشرف پهلوي " شناخته مي‌شوند، اكنون حلقه مركزي‌اي هستند كه حمايت از زهرا رهنورد را در خارج از كشور برعهده دارند و چنانكه پيش ار اين هم گفتم، جريان فمينيسم سكولار يك جريان صد در صد سلطنت‌طلب و ورشكسته است كه مرگ فطعي آن براي نخستين بار در جمهوري اسلامي ايران رقم خورد.

* چرا تجمع 8 مارس (17 اسفند) شكست خورد؟

فضلي نژاد با بيان اينكه "امروز ديگر هيچ شهروند عاقلي به اعتبار فراخوان مشتي سلطنت‌طلب ورشكسته و ماسون‌هاي بهايي دست به تجمع سياسي- خياباني نمي‌زند " گفت: مساله آن است كه در طول 3 سال گذشته نيمه پنهان زندگي و حرفه حاميان اغتشاشات خياباني براي شهروندان ايراني فاش شده است. با این وصف چه انسان باشرفي حاضر است به دعوت "مهناز افخمي " كه در دهه 1350 "وزير مشاور زنان " در كابينه هويدا و عضو فرقه ضاله بهائيت و با حكم "اشرف پهلوي " رييس "سازمان زنان ايران " بود و اكنون نيز به حكم اشرف، رييس "بنياد مطالعات و پژوهشهاي زنان " است، به خيابان بيايد؟!
وي ادامه داد: نبايد در محاسبه وزن هواداران فحشاي فمينيستي اشتباه كرد. هسته مركزي اين جريان در ايران نهايتا كمتر از 300 نفر است و صرفا يك جريان مرده محسوب مي‌شوند. با سپاس از حسن تدبير مسئولان فهيم امنيتي كشورمان بايد بگويم كه عليرغم همه اين تدابير ويژه، معتقدم اقتدار كنوني جمهوري اسلامي ايران چنان است كه اگر يك نفر نيروي انتظامي و امنيتي در تجمع 8 مارس تهران نبود، هيچ اتفاقي نمي افتاد، چون به راستي فمينيستهاي سكولار مرده اند.