عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر اینکه در شرایطی که تیم اقتصادی دولت و مجلس طی جلسات شبانه در پی یافتن راه حل مشتر ک برای برون رفت از مشکلات اقتصادی بودند، نباید طرح استیضاح در مجلس کلید می خورد،‌ گفت: در ماه های پایانی فعالیت دولت، ایجاد وقفه در امور دولت با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست نبود و باید مجلس درمسیر گفت وگو و مذاکره گام بر می داشت.

محمد حسن آصفری با بیان این مطلب که روز یکشنبه روز تأسف باری برای مجلس بود،‌خاطر نشان کرد: 8 ساعت فعالیت کاری مجلس به جای بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلام می توانست صرف فعالیت های بهتری شود.

وی ادامه داد: اگر این زمان صرف گفت و گو و مذاکره برای حل مشکلات و مسایل معیشتی شده بود‌، اگر منجر به نتیجه قطعی و خروجی قابل لمسی هم برای مردم نمی شد،‌ آزردگی و ناراحتی افکار عمومی را نیز در پی نداشت.
نماینده اراک که با خبرنگار سیاسی شبکه ایران گفت و گو می کرد، افزود: در شرایطی که تیم اقتصادی دولت و مجلس طی جلسات شبانه در پی یافتن راه حل مشتر ک برای برون رفت از مشکلات اقتصادی بودند، نباید طرح استیضاح در مجلس کلید می خورد.
وی تصریح کرد: در ماه های پایانی فعالیت دولت، ایجاد وقفه در امور دولت با طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست نبود و باید مجلس در مسیر گفت وگو و مذاکره گام بر می داشت.