متن کامل سخنان مهم رحیم مشایی در جمع اعضای ستاد یاران خورشید در تحلیل راهبردی دولت های هاشمی، خاتمی، ريشه يابي شكست هاي پياپي اصلاح طلبان، انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری، چرايي پروژه حذف احمدي نژاد، ماجراي هسته اي و... (چهارشنبه 4 شهریور 1388)

مهندس اسفنديار رحيم مشايي، رييس دفتر رييس جمهور در جمع اعضاء ستاد ياران خورشيد گفت: ابتدا من تقدير مي كنم از زحمات و تلاش هاي شما كه در دوره انتخابات، در يك فضاي پرشور در مسير ابلاغ پيام ها و انديشه هاي رياست محترم جمهور در كشور كوشش كرديد و خدا را شاكر هستيم اين تلاش هاي صادقانه و مخلصانه به نتيجه رسيد و به بار نشست و بار ديگر براي نظام جمهوري اسلامي ايران، براي ولايت فقيه و براي مردم ارزشمدار اين سرزمين، عزت دوباره اي پديد آمد و فرصت بسيار مهمي شكل گرفت تا بتوانيم در راستاي فراهم ساختن زمينه هاي اجرايي و عملياتي و فكري و نظري و بستر سازي براي جامعه جهاني مهدوي گام هاي مؤثرتري برداريم.

* ريشه يابي شكست هاي پياپي اصلاح طلبان

مشايي اظهار داشت: موضوع اين است كه با شكست يا عدم توفيق اصلاحات يا اصلاح طلبان در طول 8 سال كه در واقع بعد از 8 سال دوره آقاي هاشمي براي گشايش در فضاي سياسي و فكري تلاش هاي خيلي وسيعي صورت گرفت و البته اثر گذار هم بود و جامعه ما متفاوت و متحول شد، نتيجه و هدف اصلاحات آن طور كه در برنامه اصلاح طلبان پيش بيني شده بود محقق نشد.

وي افزود: علت اين است كه ماجراي مديريت يك جامعه و كشور يك ماجراي كاملاً پيچيده است. اينكه بخشي از مديران جامعه بخواهند گفتماني را در جامعه جاري كنند اگر چه مديريت به آنها كمك خواهد كرد كه فضا بسازند و ابزار و امكانات در اختيار آنها قرار دهد اما وقتي كسي يا جناحي مسئوليت اجرايي كشور را برعهده مي گيرد، مسئول بسياري از امور جامعه است و پاسخ گفتن به همه امور جامعه امر ساده اي نيست و دشواري هاي خودش را دارد.

مشايي ادامه داد: به دلايل فراوان كه خارج از اين بحث است اصلاح طلبان موفق نشدند در فرايند اداره امور جامعه توفيقاتي را در آن حد به دست بياورند كه بتوانند روند دولتهاي گذشته را ادامه بدهند.

وي افزود: البته اين به معناي آن نيست كه ماجراي اصلاحات پايان يافته يا جامعه از اصلاح روي برگردانده اما وقتي كسي در يك بخشي براي اداره امور جامعه متولي و مصداق مي شود او بايد پاسخگوي بسياري از امور باشد و اصلاح طلبان در طول 8 سال واقعاً نتوانستند مسايل جامعه را به پيش ببرند.

مشايي تاكيد كرد: الان من نمي خواهم وارد بشوم و بگويم اصلاحات كجا جلو رفت و كجا عقب ماند؟ چه چيزي درست بود و چه چيزي غلط بود؟ چون همه مؤلفه هاي اصلاحات كه غلط نيست. اصل اصلاح كه غلط نيست. اصل تحول كه غلط نيست. من نمي خواهم وارد اين بحث شوم. ولي با توجه به اينكه بخش مهمي از دو دولت پيش از دوره اصلاحات، در فرايند اصلاحات هم درگير بود و اصلاً آنها خودشان را پديدآورندگان اصلاحات مي دانستند، با شكست اصلاحات بازگشت به گذشته مورد ترديد قرار گرفت كه حالا اگر اصلاحات شكست خورده جايگزين و آلترناتيو آن چيست؟ چه چيزي به عنوان جانشين دوره اصلاحات ديده مي شود.

مشايي ادامه داد: در اين خصوص اصلاح طلبان طيف هاي مختلفي بودند و تحليل هاي متفاوتي داشتند برآوردهاي مختلفي هم داشتند. اما آنچه در بين همه آنها به طور مشترك وجود داشت اين تحليل بود كه روند موجود بعد از 8 سال قابل دوام نيست. به همين دليل شما مي بينيد كه در مدعيان اصلاح و تغيير هم شكاف وجود داشت .

وي افزود: در انتخابات رياست جمهوري نهم افراد مختلفي به عنوان كانديداي انتخابات در صحنه حضور پيدا كردند؛ از كساني كه يك مقداري مشي تندتر داشتند تا كساني كه مشي نرم تري داشتند و اين طيف تا كارگزاران ادامه مي يابد.

رييس دفتر رييس جمهور اظهار داشت: علت مشكلات اصلاح طلبان اين بود كه از يك سو آنها از نظر كاركردي در بخش مديريت جامعه با ضعف هاي فراواني مواجه بودند و عدم توانايي آنها در مديريت آشكار شده بود و از سوي ديگر يك موج جديدي در اصول گرايان ايجاد شده بود كه همزمان با انتخابات شوراي دوم در تهران، در شوراي تهران رأي آوردند و آقاي دكتر احمدي نژاد، شهردار تهران شد.

مشايي ادامه داد: در طول 2 سال يك فضاي جديدي به وجود آمد و يك موجي از تهران شكل گرفت و به سمت استان ها حركت كرد و يك فرصتي پديد آمد. البته آن موقع بحث اصولگراها بحث داغي نبود بلكه بحث آبادگران بود و اين آبادگران بود كه به عنوان يك جريان جديد و نو اين موج را ايجاد كرد.

* زمينه سازي برای حضور هاشمي در انتخابات نهم رياست جمهوري

رييس دفتر رييس جمهور افزود: در اين شرايط اصلاح طلبان دچار مشكل شدند و برنامه اي براي آمدن آقاي هاشمي در صحنه انتخابات طراحي شد. هر چند كه آقاي هاشمي صحنه انتخابات را طوري مديريت مي كند كه تا آخرين لحظه سوخت نرود چراكه اقبالي به ايشان براي حضور در انتخابات نبود و كانديداتوري ايشان در جامعه مورد اقبال عمومي قرار نداشت به همين دليل اصلاح طلبان نگران بودند كه اگر از روزهاي اول اسم آقاي هاشمي مطرح باشد ممكن است باز يك فرصت سوزي بزرگ ديگري اتفاق بيفتد و يك موج مثبت قويتر براي آبادگران شكل بگيرد. آنان مي دانستند كه نام آبادگران در مواجهه و مقابله با برخي هسته ها و محفل هاي سياسي كه مصداق بارزش هم خود آقاي هاشمي بود، رونق يافته بنابراين اگر از اول نام آقاي هاشمي مطرح مي شد اين موج سنگين تر مي شد لذا آقاي هاشمي را در انتخابات نهم رياست جمهوري تا آخرين لحظات نگه داشتند.

رحيم مشايي ادامه داد: در همين چارچوب اصلاح طلبان سعي كردند موضوع كانديداتوري آقاي هاشمي را پنهان كنند. از سوي ديگر مقام معظم رهبري هم در بياناتشان تأكيد بر نو گرايي و جوان گرايي داشتند كه اين موضوع، اصلاح طلبان را با محدوديت هاي بيشتري مواجه كرد چون ديگر در تبليغ آقاي هاشمي رفسنجاني هر كاري براي اصلاح طلبان قابل انجام بود جز اينكه بگويند آقاي هاشمي رفسنجاني از جمله جوانان اين سرزمين است كه اين يكي ديگر شدني نبود.

* محسن هاشمي گفت 20 ميليون رأي خاتمي، رأي پدر من است

رحيم مشايي در ادامه افزود: در پايان دوره 8 ساله اصلاحات، فروغ و اميد بسيار ضعيفي براي رأي آوري اصلاح طلبان به چشم مي خورد زيرا از يكسو مقبوليت اجتماعي آنان بسيار كاسته شده بود و از سوي ديگر، موجي شكل گرفته بود كه در رأس آن آقاي دكتر احمدي نژاد قرار داشت كه بدون ساختار و تشكيلات و حزب و گروه حركت مي كرد.

وي افزود: اين وضعيت باعث شد كه يك نگراني بسيار جدي در ميان اصلاح طلبان ايجاد شد. در 8 سال اصلاحات يك دوره پرچالش بين كارگزاران و اصلاح طلبان شكل گرفته بود چون كارگزاران معتقد بودند كه اصلاحات محصول آنها است و بر همين اساس، رأي اصلاح طلبان به كارگزاران تعلق دارد.

مشايي ادامه داد: من يادم است كه پس از دوم خرداد 76 در ستاد انتخابات وزارت كشور نشسته بوديم و انتخابات برگزار شده بود و آقاي خاتمي 20 ميليون رأي آورده بود و اين در تاريخ كشور ما بي نظير بود. ما هرگز انتخاباتي اين همه پرشور و با اين همه رأي نداشتيم. ما بعد از انقلاب، انتخابات، با رقابت به این شدت نداشتيم و در انتخابات رياست جمهوري سال 76 اولين بار بود كه رقابتي به این شدت شكل گرفته بود. در همان ايام در وزارت كشور نشسته بوديم كه آقاي محسن هاشمي آمد. ايشان در ابتدا عليه آقاي جنتي سخن گفت و بعد اظهار داشت كه راي آقاي خاتمي، رأي پدر من است و اين رأي، رأي آقاي خاتمي نيست. اين را من بي واسطه مي گويم و خودم آنجا نشسته بودم كه آقاي محسن هاشمي گفت رأي خاتمي، رأي پدر من است.

مشايي ادامه داد: كارگزاران به دنبال اين بودند كه اصلاحات را ادامه دولت آقاي هاشمي تلقي كنند انتخابات دوم خرداد 76 كه تمام شد در شرايط كه رييس جمهور، آقاي خاتمي بود رفتند به سراغ آقاي هاشمي و از ايشان در مورد تركيب دولت سؤال كردند. آقاي هاشمي هم خيلي شفاف و صريح گفت كه به زودي دولت را تشكيل مي دهيم. ادبيات آقاي هاشمي چنان ادبياتي بود كه گويا دوباره آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهور شده است.

رييس دفتر رييس جمهور افزود: البته اين رفتار آقاي هاشمي رفسنجاني، واكنش هاي خيلي تندي را در ميان نخبگان سياسي فعال پشت سر آقاي خاتمي كه در حلقه هاي اول بودند، ايجاد كرد كه بعد آقاي خاتمي مجبور شد مصاحبه كند و بگويد كه بعد از رهبر در ايران نفر دوم من هستم.

مشايي اظهار داشت: از همين نقطه، جرياني در ميان اصلاح طلبان عليه آقاي هاشمي شكل گرفت كه بعد به يك هجمه خيلي تند و تيز عليه آقاي هاشمي و افراد نزديك به ايشان تبديل شد تا آنقدر عليه آقاي هاشمي، در انتخابات مجلس ششم تبليغات كرده بودند كه ايشان استعفا داد.

مشايي تأكيد كرد: البته آقاي هاشمي استعفا داد چون نگران بود در انتخاب رياست مجلس با مشكل مواجه شود. آن زمان، بعضي ها گفتند كه آقاي هاشمي از حق خودش گذشت يعني ايثار كرد كه در واقع امر، اينطور نبود بلكه فضاي مجلس به نحوي بود كه ايشان نه به عنوان رييس مجلس و نه به عنوان نايب رييس مجلس رأي نمي آورد و اين مسئله، براي ايشان مايه سرشكستگي بود. در حقيقت، دليل اصلي استعفاي آقاي هاشمي در انتخابات مجلس ششم همين موضوع بود.

* فشار هاشمي رفسنجاني برای تغيير مشي رهبري در اداره امور كشور

رييس دفتر رييس جمهور عنوان داشت: آقاي هاشمي و برخي از نخبگان سياسي و مذهبي در كشور، يك زاويه اي را كه از ابتدا با مقام معظم رهبري در موضوع مديريت جامعه داشتند؛ در هشت سال اصلاحات بزرگتر شد.

مشايي افزود: آقاي هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند تا مشي رهبري در اداره امور كشور تغيير كرده و آنچه كه آنها مايل بودند، اتفاق بيفتد.

وي ادامه داد: در دوم خرداد 76 آنها تلاش مي كردند كه آقاي ناطق به عنوان كانديداي رهبري معرفي شود و آقاي خاتمي به عنوان كانديداي آزاد مطرح باشد كه بعد هم يك رأي خيلي سنگين براي آقاي خاتمي نتيجه آن باشد تا همه چيز در آقاي هاشمي تمركز يابد تا آنها از اين طريق بگويند كه اين آقاي هاشمي است كه از محبوبيت بالاي مردمي برخوردار است و لذا فرايند مديريت جامعه بايد تغيير كند.

رحيم مشايي با اشاره به وقايع نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: در انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 ، ضعف اصلاح طلبان در منظر افكار عمومي، نداشتن عنصري جدي و مؤثر براي جلب افكار عمومي بودكه نهايتاً در آقاي معين متوقف مانده بودند و ايشان هم واقعاً آراي چنداني نداشت و نمي توانست اين مسئوليت را برعهده بگيرد ولي براي اصلاح طلبان هم ديگر چاره اي نبود.

* ترفند اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نهم

رييس دفتر رييس جمهور ادامه داد: در خصوص كانديداتوري آقاي معين، اصلاح طلبان از خدا مي خواستند كه شوراي نگهبان او را حذف كند تا آنان بتوانند از انتخابات كناره گيري كنند. در اين شرايط بود كه شكست اصلاح طلبان اثبات نمي شد و مي توانستند دوره فترتي را پشت صحنه بمانند و با مظلوم نمايي ادعا كنند كه ما را به قدرت راه ندادند اما اين حربه آنان با تدبير مقام معظم رهبري در جريان تائيد صلاحيت آقاي معين از اصلاح طلبان گرفته شد.

مشايي افزود: اما يكي ديگر از ماجراي پشت پرده در انتخابات دوره پيش، توجه به اين نكته است كه در آن شرايط جايي براي آشكار شدن اختلافات بين اصلاح طلبان و كارگزاران نبود زيرا اينها هر دو به آخر خط رسيده بودند و در برابر يك رقيب جديدي قرار گرفتندكه اين رقيب جديد، براي عده اي اصولگراها و در منظر برخي ديگر، فقط شخص احمدي نژاد است و هيچ رقيب ديگري وجود ندارد.

وي اظهار داشت: مهم آن است كه آنها به اين نتيجه رسيده اند كه با ورود عده اي به صحنه (نام، تفاوتي نمي كند آيادگران باشد يا اصولگرا) ؛ جايگاه و موقعيت رهبري اهميت يافته و با افزايش قدرت رهبري، پايه هاي نفوذ ايشان در صحنه اجرا و سياست در جامعه نيز تعميق يافته است. طرف ديگر ماجرا، توجه به اين نكته است كه در مرحله اول، اصولگرايان در قالب «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب» به وحدتي نرسيدند اما طرف مقابل، تمام تلاش خود را براي نيل به وحدت به كار گرفت و نهايتاً در مرحله دوم انتخابات يعني با آمدن آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي، عملاً و به طور صد درصد اين اتفاق افتاد كه دو رقيب مقابل هم قرار گرفتند.

مشايي در ادامه بيان داشت: نكته در خور تأمل اينكه هيچ وقت در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي سابقه نداشته كه كانديدايي به اين سطح مورد تأييد و تشويق افراد مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه قرار بگيرد و اين خيلي عجيب و عميق بود. تقريباً همه جريانات سياسي (صرف نظر از اينكه خيلي ها با هم دشمن بودند كاملا مخالف هم بودند) آشكارا اعلام موضع كردند و از آقاي هاشمي در دور دوم انتخابات گذشته، حمايت خودشان را اعلام كردند.

وي عنوان داشت: حتي خود آقاي مهندس موسوي و آقاي خاتمي هم به همين صورت مواضع خودشان را اعلام كردند. آنها هم به اين نتيجه رسيده بودند كه چاره اي جز ممانعت از قدرت گيري جناح مقابل كه طرفداران رهبري شناخته مي شدند، وجود ندارد.

مشايي افزود: بحث شوراي رهبري، بحث مجلس خبرگان و انتخاب رهبر جديد؛ حرف هايي بود كه در آن زمان زده مي شد و ادبيات تند و هتاكانه اي كه به كار گرفته شد، قصدش تنزل جايگاه ها بود. اما انتخابات برگزار شد و آقاي احمدي نژاد انتخاب شد.

وي ادامه داد: حمايت هاي خارجي و گفت گو ها و مذاكرات خارجي را در انتخابات پيشين هم داشتند اما در اين انتخابات بيش از پيش، آشكار شد. آنها با بهره گيري از ظرفيت هاي رسانه هاي بيگانه؛ زمينه هاي جشن، شادماني و سرور را فراهم كرده بودند اما موفق نشدند اين سازماندهي را انجام دهند.

مشايي با اشاره به تلاش هاي بسياري كه براي حضور آقاي هاشمي در صحنه انجام شد، افزود: سر اين كه آقاي هاشمي بيايد يا نيايد خيلي بحث شد و اختلافات بسياري بين آنها وجود داشت. اما خود آقاي هاشمي اميدوار بود كه در انتخابات پيروز مي شود و به همين دليل هم، به صحنه آمد. البته عده اي در تلاش بودند كه آقاي هاشمي انصراف دهد. با دو مرحله اي شدن انتخابات و فراگير شدن موج در روزهاي آخر، انصراف آقاي هاشمي ديگر معنا نداشت زيرا همه چيز شكل گرفته بود و اين، همان هدايت الهي است كه كار از دست همه خارج شود.

رييس دفتر رييس جمهور بيان داشت: شكست در انتخابات، ترس و نگراني عميقي را در آنها موجب شد به گونه اي كه (در ابتدای کار دولت نهم) با استمداد جستن از يك دولت خارجي(عربستان) با تأكيد بر اينكه دولت (نهم) نمي تواند و شش ماه بيشتر دوام نخواهد آورد، زمينه را براي شكست دولت فراهم كردند.

وي در ادامه اظهار داشت: مثلاً در مورد پرونده هسته اي اگر دولت نهم سياست تهاجمي را در صحنه بين الملل اتخاذ نمي كرد و اگر فرايند هسته اي را با شكستن لاك و مهرها شروع نمي كرد و يك چالش بزرگي را در صحنه بين الملل پديد نمي آورد، به موفقيت هاي اين چنيني دست نمي يافتيم.

مشايي افزود: خيلي چيزهاست بعضي را نمي شود گفت اينكه چه ها در اين چهار سال گذشت، چه مسايلي اتفاق افتاده و چه كساني چه حرف هايي زدند و چه پيشنهاداتي دادند و چه برنامه هايي را فشار آوردند كه آقاي احمدنژاد بپذيرد و امضاء كند و خيلي مسايل هست كه اينها را بايد به آينده بايد واگذار كرد. وقتي كه مقام معظم رهبري در سخنراني يا در جاي ديگري مي گويند ايستادگي و پافشاري شخص رييس جمهور(عامل دستاوردهای هسته ای است) اين مسئله، همينطوري نيست. عده اي دنبال اين بودند كه دولت شكست بخورد اما اتفاقاتي در صحنه بين الملل و در منطقه رخ داد و پيروزي هاي بزرگي نصيب دولت شد كه آقاي احمدي نژاد ظرف يك سال، به مشهور ترين و محبوب ترين شخصيت سياسي جهان اسلام قطعاً و بلكه دنيا تبديل شد.

* دلايل موفقيت دولت احمدي نژاد

مشايي عنوان كرد: طرح برخي مسايل جهاني مثل هولوكاست يا سفر آقاي احمدي نژاد به سازمان ملل، بحث هاي جديدي كه بوجود آمد و از آن طرف هم، ادبيات عدالت جويانه، ارتباط صميمي و از نزديك با مردم، پركاري، پشت كار و خيلي چيزهاي ديگر؛ دامنه اثر گذاري تخريبي اين مشكلات بر حوزه مديريتي را خيلي كاهش داد يعني مردم به نسبت گذشته و به دليل ارضاء رواني تحملشان بالا رفت و يا در خيلي از حوزه هاي ديگر، عزت ملي و عظمتي كه براي ايران پديد آمده بود و آن ادبيات صميمي و از جنس مردمي كه آقاي دكتر احمدي نژاد داشت و صداقت از همه اين ادبيات مي باريد و هيچ كس ترديد نمي كرد كه اين ادبيات، ادبياتي سياسي است تأثير بسياري در افزايش محبوبيت احمدي نژاد داشته است.

مشائي افزود: عده اي با مشاهده اين روش مديريت با يك حجم بالايي از كار و تلاش زير بنايي كه در كشور صورت گرفته و آثار پيشرفت و توسعه در روستاهاي كشور پديد آمده، نگران شدند اگر يك فرصت چهار ساله ديگري در اختيار اين دولت قرار گيرد، ديگر اميدي به بازگشت آنها نخواهد بود.

وي ادامه داد: برآيند اين تحركات، اين شد كه اگر چهار سال ديگر آقاي احمدي نژاد به قدرت برسد از آن طرف فرصتي در اختيارشان نيست و هم از سوي ديگر، با بنيان هاي جديدي كه آقاي دكتر احمدي نژاد در روش مديريت اعمال كرده و توسعه اي كه در اقصي نقاط كشور اتفاق افتاده ؛ طعم عدالت و رسيدگي به همه كشور را رواج داده و بر مبناي آن ، يك توسعه سريع و يك پيشرفت خيلي سريع در كشور اتفاق مي افتد.

رييس دفتر رييس جمهوري بيان داشت: مخالفان دولت شرايط جهاني را ديدند؛ آن اميدي كه در آن چهار سال فشار بين المللي موجب شكست اين دولت بشود و احمدي نژاد و كابينه و نگاه او در هم بشكند و مردم ايران ناچار شوند كه از مواضع گذشته خود برگرشته و اعلام كنند كه اين راه را ديگر قبول نداريم، را نيز ديدند و مشاهده كردند كه هرچه به پايان انتخابات نزديك تر مي شود ما شاهد اضمحلال در قدرت بين المللي براي اعمال فشار هستيم، نه شاهد شكنندگي احمدي نژاد بلكه شكنندگي آنها در صحنه بين المللي هستيم.

* فرجام ايستادگي دولت

مشايي ادامه داد: ماجراي هسته اي خودش يك بحثي است كه اصلاً فرايندش چطور شد. به ما گفتند شما اصلاً نه اسمي و نه حرفي از سانتريفيوژ نبريد. شما را چه به سانتريفيوژ. فرانسه ادعا مي كند كه ما 10 سال با آمريكايي ها نشستيم و بحث كرديم بعد از اين مدت بود كه آمريكايي ها اجازه دادند كه ما بحث هسته اي را مطرح كنيم چطور شما يك شبه آمده ايد و مي خواهيد انرژي هسته اي داشته باشيد.

وي با اشاره به بحران اقتصاد جهاني افزود: ايران اگر در اين بحران مي افتاد جزو آخرين كشوري بود كه از اين بحران در مي آمد. يعني اينكه اجازه نمي دادند كه ما خودمان را بسازيم. حالا اينها كه آمده بودند ايران را با تحريم اقتصادي بشكنند اين خودش شد ابزار نجات ايران. اينها مشاهده كردند كه اراده بين الملل براي ضربه زدن به دولت احمدي نژاد به نتيجه نرسيده و فرايند هسته اي به يك صحنه مصاف ايران در نظام بين الملل تبديل شده كه يك پيروزي قاطعي را براي ايران به همراه داشته است.

مشايي بيان داشت: در حال حاضر و در شرايطي كه احمدي نژاد از يك محبوبيت فوق العاده بي نظير تاريخي برخوردار است و نيز با توجه به تجريبات موجود، جامعه جهاني به جاي فكر براندازي دولت احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده كه هيچ چاره اي جز همراهي با دولت احمدي نژاد ندارد.

وي اظهار داشت: خودم فكر مي كنم در تاريخ ايران قبل و بعد از انقلاب يك چنين دولتي، يك چنين رييس دولتي با اين محبوبيت وجود ندارد كه هم در كشور اين همه انسجام را سازمان داده باشد، هم اميد آفريده باشد و اين همه احساس عزت ايجاد كرده باشد. من شاهدم ايرانيان خارج از كشور تا پيش از اين دولت مي گفتند ما ايراني بودن خود را انكار مي كرديم ما هيچ جا نمي گفتيم ايراني هستيم تا مي گفتيم ايراني هستيم مي گفتند اينها تروريست هستند، عقب مانده هستند، مرتجع هستند، افكار و انديشه هاي عقب مانده اي دارند. الان ما هر جا مي رويم قبل از اينكه كسي از ما بپرسد كجايي هستيد خودمان يك جوري مي گوييم ايراني هستيم چون به ايراني بودن خود افتخار مي كنيم براي اينكه در بسياري از زمينه ها و با وجود بسياري از فشارها، ايران در صحنه خود را نشان داده به گونه اي كه اكنون در زمره 10 كشور اول دنيا است و اين، خيلي مهم است.

مشايي در ادامه با اشاره به دستاوردهاي دولت به ويژه سفرهاي استاني افزود: دولت آهنگ رشد حركت بسيار خوبي داشته است نمونه اش همين سفر استاني است. سفر استاني خوب فهميده نشده است. در جامعه سفر استاني و دلايل آن تبيين نشده است. قطعاً در سال هاي آينده، اثر توسعه اي سفرهاي استاني در كشور مشاهده خواهد شد. آن برنامه هايي كه آنجا اجرا شده، زيرساخت هايي كه در كشور درشت شده است.

وي در همين ارتباط افزود: اگر قصد داشته باشيم فقر را از بين ببريم، بدون ساخت زيرساخت هاي جامعه، فقر از بين نمي رود. هر كار كه بكنيد براساس زيرساخت ها است. گفتند احمدي نژاد در كشور پول توزيع مي كند. احمدي نژاد در كشور پول توزيع نمي كند بلكه اين كميته هاي امداد و بهزيستي هستند كه در دوره حيات اين دولت، رسيدگي شده و تلاش شد تا خدمات آنها از نظر كيفي بهبود يابد. بحث اصلي ساخت زيرساخت ها در روستاها و شهرهاي كشور است. بدون اين مهم، توسعه و پيشرفت اصلاً معنا ندارد. اينها در سفرهاي استاني محقق شد.

مشايي بيان داشت: شما اكنون روبنا را مي بينيد. مراحل بعدي توسعه، به طور يقين فقر از بين مي برد. در جايي كه نه آبي وجود دارد، نه برقي و نه جاده اي؛ مگر مي شود پيشرفت باشد. مگر مي شود فقر را از بين برد. در شرايط كنوني، با سرمايه گذاري هاي صورت گرفته اميد بسياري براي قرار گرفتن ايران در تراز بالاي جهاني وجود دارد و اين، دقيقاً همان نكته اي است كه مقام معظم رهبري در اين 20 سال بر آن تأكيد داشته اند.

وي عنوان نمود: در اين چهار سال، احمدي نژاد همواره گفته است كه چرا ايران بايد دست كم گرفته شود؟ ايران از جايگاه بالايي برخوردار است. من به عنوان كسي كه در ميراث فرهنگي و گردشگري بوده ام و ارتباطات و مراودات بين المللي داشته ام؛ اين معنا را بيشتر از همه مي فهميدم. مي دانم كه اين حرف، چقدر حرف كليدي و طلايي و مبنايي است و ما بايد از اينجا شروع كنيم كه بگوييم ما جزو چند كشور برتر دنيا مي توانيم باشيم. چرا نباشيم؟ ما جزو برترين كشورهاي دنيا هستيم كه داراي منابع طبيعي و كاني است. جزو كشورهاي برتر دنيا هستيم كه منابع انساني با كيفيتي در اختيار داريم و اينها، در زمره ابزارهايي است كه مايه رشد، پيشرفت و تعالي ايران است.

مشايي ادامه داد: به چه دليل ما نبايد در سطوح بالاي دنيا باشيم. نمي گوييم امروز مثل ژاپن ماشين بسازيم مثل ژاپن برخي از چيزها را پيشرفته بسازيم ولي مي توانيم بسازيم. يك كشوري كه در تحريم توانسته ماهواره در فضا بفرستد خيلي مهم است. اين دولت با اين شرايط داخلي و بين المللي با اتكاء به دانش بومي خود به علم و توانايي توليد چرخه سوخت دست يافته است.

استمرار اين شرايط، فقط يك آدمي مي خواهد كه آن بالا بايستد و بگويد من هستم. اين شرايط باعث شده كه رييس جمهور آمريكا بگويد ايران هسته اي ديگر يك مساله اي هست كه بايد باورش كرد.

وي افزود: عده اي در تلاش بودند با افزايش فشارهاي داخلي و بين المللي، موجبات سقوط احمدي نژاد و سپس سقوط رهبري را فراهم آورند. من خودم شخصاً در مذاكرات و صحبت با خيلي از شخصيت هاي جهاني مشاهده كردم كه مي گفتند همه منتظر بوديم ببينيم احمدي نژاد دور دوم پيروز مي شود يا نه. اگر بيايد ما بهانه داريم كه به دنيا و به مردم بگوييم چون مردم ايران همچنان احمدي نژاد را پذيرفته اند ما هم هيچ چاره اي جز تعامل با مردم ايران نداريم پس احمدي نژاد را مي پذيريم. اين، ادبياتي بود كه قبل از انتخابات در جهان غلبه داشت

* مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهوري دهم

رييس دفتر رييس جمهور خاطرنشان ساخت: تلاش بسيار جدي صورت گرفت تا به هر صورت ممكن، اين انتخابات به شكست بيانجامد اين در حالي لست كه همه نظرسنجي ها، حاكي از آن بود كه احمدي نژاد شاگرد اول است و شاگرد دوم هم ندارد و مردم ايران در بالاترين سطح احمدي نژاد را پذيرفتند. تمام نظرسنجي هاي بين المللي هم حكايت از پيروزي قاطع احمدي نژاد دارد پيروزي بدون رقيب.

مشايي ادامه داد: در همين حين، هماهنگي هاي بسيار وسيعي از جانب سرويس هاي اطلاعاتي اروپايي ها به ويژه انگليس صورت گرفت تا اين پروژه را به عنوان يك پروژه بسيار مهم پيگيري كنند. يكي از مهمترين پروژه ها انقلاب مخملي بود. اين انقلاب سطحش خيلي بالاتر از آنچه كه در گرجستان اتفاق افتاد، بود چون شكل ايران خيلي متفاوت است و يك دولتي براي بار دوم قصد دارد محبوبيت خود را در منظر افكار عمومي ارزيابي كند.

وي بيان داشت: سال قبل در اين هنگام كسي رقيب آقاي احمدي نژاد نبود. آقاي خاتمي يك بار آمد و عقب نشيني كرد. اسمي از موسوي هم نيست. در كشور يك احمدي نژاد هست ولاغير و اين مسئله، تا ماه هاي قبل از انتخابات هم ادامه دارد. مردم هم پيروزي احمدي نژاد را قطعي تلقي مي كردند. فقط اين نگراني وجود داشت كه نكند مردم بگويند ايشان رييس جمهور است و ديگر نيازي نيست كه همه پاي صندوق هاي رأي بروند. در اين صورت، آقاي احمدي نژاد با يك راي 15 و 16 ميليوني رييس جمهور مي شود و مخالفان ادعا مي كنند كه احمدي نژاد محبوبيت نداشته و اين باعث مي شود كه بگويند هم نظام محبوبيت نداشت هم ولايت فقيه محبوبيت نداشت.

مشايي عنوان كرد: در شرايط كنوني نمي توانند حرفي بزنند چون40 ميليون آدم آمدند. ولي اگر شما فرض كنيد 21 و 22 ميليون آدم آمده بودند و 15 و 16 رأي به آقاي احمدي نژاد داده بودند، وضعيت نگران كننده بود. شما با دوره هاي قبل مقايسه كنيد؛ آقاي هاشمي با چند رأي رييس جمهور شد؟ چه ميزان رأي در كشور داشتيم. نگراني ما اين بود كه مردم فكر كنند آقاي احمدي نژاد رييس جمهور است و راضي هم هست كه رييس جمهور باشد، رقيب هم كه ندارد اگر كسي هم حوصله داشت مي رود رأي مي دهد. اين مسائل مايه نگراني بود.

وي افزود: در حالي كه همه نظرسنجي هاي جهاني از پيروزي قطعي آقاي احمدي نژاد خبر مي داد، ولي سه چهار ماه آخر گفتند انتظار تحرك از ما براي تعاملات نداشته باشيد چون فضا براي ما ميسر نيست. اگر شما انتخاباتي برگزار كنيد و آقاي احمدي نژاد مجدداً انتخاب شود ما مي توانيم در برابر فشارهاي آمريكا و دو سه كشور اروپايي مقاومت كنيم و براي مردم جواب خوبي هم داريم تا با شما همكاريهاي مان را ادامه دهيم.

مشايي اظهار داشت: با وجود اينكه عده اي به ميدان آمدند و اين بساط را درست كردند كه مايه آبروريزي خودشان شد، اكنون مي گويند كه ما بايد رابطه مان را برقرار كنيم و همه سفراي كشورهاي اروپايي براي شركت در مراسم نتفيذ به وزارت خارجه پيغام مي فرستند. آنها گفتند ما در تنفيذ شركت مي كنيم فقط خواهش مي كنيم كه آقاي رييس جمهور كه صحبت مي كنند ملاحظه ما را نيز بكنند.

وي ادامه داد: اما سرويس هاي جاسوسي انگليس به همراه آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي، خشمي از آقاي احمدي نژاد به دليل دستيابي ايران به فنآوري هسته اي داشتند. آنها به طور مداوم قطعنامه صادر مي كردند اما صدور اين قطعنامه ها هيچ تأثيري در تعاملات بين المللي ما نداشت.

مشايي افزود: من 4 سفر به نیویورک تا به حال با آقاي احمدي نژاد داشته ام. در سفر دوم ايشان به نيويورك كه سفر اول من بود با با اعضاي شوراي روابط خارجي آمريكا ملاقات كرديم. آنها آمدند هتل كه رييس جمهور ايران را ببينند. در آن جلسه اينها يك حرف شان راجع به بحث هسته اي بود كه همه حرفهايشان محكوم شد. 30 نفر از بزرگان و مؤثران سياست هاي جهاني نشسته بودند. يكي از آنها گفت آقاي احمدي نژاد مشكل ما اين است كه اگر بپذيريم شما هسته اي باشيد با ديگر كشورها چه كار كنيم؟ ما حرفي نداريم شما هسته اي باشيد اينها را چيكار كنيم؟ پاسخ احمدي نژاد چيست؟ آقاي احمدي نژاد گفت مشكل چيست كه آنها هسته اي باشند؟ يعني نه تنها از فناوري هسته اي ايران قاطعانه دفاع مي كند بلكه نظام سلطه را هم زير سوال مي برد و مي گويد شما به چه حقي راجع به هسته اي يا غير هسته اي شدن ديگران مانند تركيه يا مصر يا هر جاي ديگر حرف مي زنيد. چه اشكالي دارد كه آنها هسته اي باشد. طرح اين بحث، قدرت رواني بالايي نياز دارد.

* پاسخ مشايي به اتهامات بي اساس مخالفان

وي عنوان كرد: اينها با مشاهده توفيقات دولت در ساختن روستاها و شهرها، اكنون حرف هايي مي زنند كه هيچ كس باور نمي كند و حرف هايي مي زنند و به جن نسبت مي دهند، به امام زمان لاي درختان نسبت مي دهند، درباره بشقاب خالی سر سفره، به جانماز خالی نسبت مي دهند و سپس در آخر، يك مرتاض 400 ساله ايراني زرتشتي را پيدا كرده اند و به او نسبت مي دهند. چرا اينها را مي گويند؟ براي اين كه نمي توانند در مقابل منطق ايستادگي كنند.

مشايي ادامه داد: مخالفان، توانمندي همه سرويس هاي جاسوسي را به كار گرفتند و در اين انتخابات از آن استفاده كردند. آنها بر اين باور بودند كه چاره اي نداريم براي اينكه 4 تا قطعنامه صادر كرديم و آبرويمان رفته است و نمي توانيم الان تسليم بشويم. آنها خودشان هم مي دانستند كه احمدي نژاد رأي مي آورد چون نظرسنجي هم داشتند. در نظر سنجي واشنگتن پست، 62 درصد آرا به احمدي نژاد تعلق داشت كه اين ميزان در نظرسنجي بعدي كه يك ماه قبل از انتخابات انجام شد رشد داشته است.

وي اظهار داشت: يك ادبياتي در دنيا وجود دارد كه بر «اثبات جهاني» تأكيد مي كند و بر اين اعتقاد است كه آمريكا، آمريكا نيست مگر آنكه دنيا از آن واهمه داشته باشد. بر اين اساس، تمايلي نداشتند كه ايران در زمره قدرت هاي جهاني قرار گيرد.

رييس دفتر رييس جمهور در همين ارتباط، با اشاره به مناظره نامزدهاي انتخاباتي گفت: آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدي نژاد گفت اگر آمريكا در حال فروپاشي است پس چرا شما در سازمان ملل به سخنراني مي رويد؟ اين در حالي است كه اصلاً سفر به نيويورك، سفر به آمريكا نيست. سازمان ملل اصلاً ربطي به دولت آمريكا ندارد. در عين حال، آقاي احمدي نژاد هيچ وقت نمي گويد آمريكا در حال فروپاشي است.

وي در ادامه افزود: اشاره من به عدم امكان فروپاشي آمريكا كه در سفر قبلي ام به نيويورك گفتم و در مطبوعات داخلي هم بازتاب بسياري داشت بر پايه اين تحليل بود كه اساساً ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي آمريكا به گونه اي نيست كه اين كشور مانند شوروري دچارفروپاشي شود. منظور ما از فروپاشي، فروپاشي امپراطوري آمريكا است.

* چرايي پروژه حذف احمدي نژاد

مشايي بيان داشت: اينكه يك سال قبل از انتخابات پروژه حذف احمدي نژاد دنبال مي شود، به دليل آن است كه رقابت با احمدي نژاد شدني نيست. در اين صورت است كه پروژه حذف احمدي نژاد دنبال مي شود.

وي ادامه داد: با حضور احمدي نژاد در صحنه رقابت هاي انتخاباتي، بسياري از برنامه ريزي ها به هم خورد و مخلفان به سمت مديريت انتخابات پيش رفتند. توجه به اين نكته ضروري است كه علت همه اين مخالفت ها، تغيير در شكل مديريت کلان نظام جمهوري اسلامي ايران است و نوك پيكان متوجه مقام معظم رهبري است چراكه مديريت راهبردی نظام با ايشان است با رييس جمهور كه نيست.

رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي حذف احمدي نژاد افزود: عمده تلاش ها معطوف اين بود كه چگونه مي توان اين فرآيند را مديريت كرد. افرادي در داخل و خارج كشور، از حدود يك سال قبل از انتخابات، برنامه دقيق و مدوني را طراحي كردند؛ و به اين نتيجه رسيدند كه رقابت با احمدي نژاد، بايد از مسير حذف رقابت باشد به اين معنا كه اول بايد پذيرفت كه اساس رقابت با احمدي نژاد معنا ندارد و در اين ميان، حذف احمدي نژاد ضروري است. منظور از حذف، حذف فيزيكي يا ترور نيست (آن را بايد به خدا واگذار كرد كه آنها واقعاً اين قصد را داشتند يا خير) بلكه مقصود اين است كه كل اين دولت نفي شود چون رقابت با اين دولت بسيار دشوار است در نتيجه بايد آن را نفي كرد. ترجمه اين سياست را مي توان در ادبيات روزهاي نزديك به انتخابات و نيز ادبيات رقبا مشاهده كرد؛ به عنوان نمونه هر نامزدي سعي مي كرد خودش را به عنوان پيروز ميدان مطرح كند و اصلاً رييس جمهور شدن احمدي نژاد مطرح نيست.

مشايي ادامه داد: اين حق يك كانديدا است كه تبليغ كند اما اينكه مي گويند پيروزي قطعي است، چگونه به اين نكته رسيده اند؟ چگونه به اين قطعيت حرف مي زنند؟ معنايش آن است كه فرآيند، فرآيند درستي نيست و رقابتي وجود ندارد. در روزهاي منتهي به انتخابات هم اين نوع نگاه، زبانه كشيد و كاملاً مشخص شد كه ادبيات، رقابتي نبوده بلكه به دنبال حذف احمدي نژاد است.

وي بيان داشت: مخالفان به اين نتيجه رسيدند كه يك راه بيشتر وجود ندارد و آن اينكه از اساس تمام توانمندي ها و ظرفيت هاي مثبت و امتيازات اين دولت را زير سوال ببرند زيرا با خدماتي كه دولت به دست آورده نمي توان رقابت كرد؛ با عزت بين المللي كسي نمي شود رقابت كرد ، با خدمت نمي شود رقابت كرد، با روحيه تماس و ارتباط و تعامل با مردم نمي شود رقابت كرد ، با پركاري نمي شود رقابت كرد، با مظلوم نوازي، فقير نوازي و امثال اينها نمي شود رقابت كرد .

مشايي با اشاره به عملكرد دولت گذشته گفت: آقاي خاتمي در جلسه اي كه مسئولان نظام خدمت آقا بودند. ايشان گزارشي كوتاه ارائه داد و سپس با اشاره به كمبود وقت به حضار اعلام كرد كه حال من سخن را كوتاه مي كنم و از فرمايشات مقام معظم رهبري بهره ببريم ناگهان آقا يك نگاهي به ايشان كردند و گفتند وقت داريم ادامه بدهيد و ايشان ادامه داد اما ادامه گزارش هم كوتاه بود.

مشايي ضمن اشاره به ضرورت مقايسه عملكرد دولت ها خاطرنشان ساخت: دكتر احمدي نژاد وقتي گزارش دستگاه هاي مختلف را مي خواند دروغ كه نمي گويد بلكه دستگاه ها به ايشان گزارش داده است مثلاً من گزارش گردشگري مي دهم از معاون گردشگري گزارش مي گيرم. در نتيجه مشخص مي شود كه مخالفان دولت، به دروغ پناه آورده اند. يعني آمدند گفتند بايد دروغ بزرگ بگويم ، به قول گوبلز دروغ بزرگ قابل باور است دروغ بزرگ همين بود كه حرف ها و عملكردهاي دولت، آمار و ارقام زير سؤال برود.

 * علت افزايش عزت ايراني در جهان

وي ادامه داد: من مسئول ايرانيان خارج از كشور هستم و با دنيا ارتباط دارم. افتخاري كه امروز از ايران در دنيا وجود دارد، بي نظير است. دكتر احمدي نژاد در ژنو؛ ادبيات آزادي خواهان جهان و ادبيات ضد نژادپرستي را مطرح كرد. عده اي بعد از سخنراني ايشان نزد ما آمدند و گفتند شما به ما افتخار داديد و اين اجلاس را جهاني كرديد.

مشايي افزود: دبير كل سازمان ملل پيش از سخنراني آقاي احمدي نژاد با ايشان صحبت كرد و گفت كه اسم صهيونيست ها را نبريد. آقاي احمدي نژاد هم در جواب گفت يعني من امروز نگويم كه بر مردم غزه چه آورده اند؟ نگويم كه خانه را روي سر ساكنان سرزمين هاي اشغالي خراب كرده اند؟ آقاي احمدي نژاد قبل از اينكه برود سخنراني كند هنگامي كه اسم ايشان را خواندند سالن براي آقاي احمدي نژاد كف زدند. با اين حال، نمي توان به استناد ترك سالن از سوي عده اي، آبروي كشور را بر باد رفته انگاشت.

* انتخابات رياست جمهوري دهم يك رفراندوم بود

مشايي ادامه داد: اين انتخابات در واقع يك انتخابات به مفهوم عادي و معمولي نبود.حوادث و رويدادهاي آخرين روزهاي پيش از برگزاري انتخابات و مسايل بعد از انتخابات نشان داد كه حقيقتاً ماجراي انتخابات يك ماجراي معمولي و يك رقابت تعريف شده، از قبل تجربه شده در دوره هاي پيشين نبود. بايد عرض كنم كه سطح انتخابات دوره دهم به يك معنايي واقعاً سطح يك رفراندوم بود. اين معناي رفراندوم شايد در بيانات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور هم بود و نيز انديشمندان و فعالان و نخبگان طرفدار ولايت و مشي و مرام آقاي احمدي نژاد و هم در ادبيات و مطالب جناح رقيب هم معناي رفراندوم بودن انتخابات دهم رياست جمهوري كاملاً ديده و شنيده شده است.

جامعه ما يك جامعه انقلابي است و نظامي منسجم دارد. اينكه شكست خوردگان در انتخابات، عده اي را بسيج كرده و به خيابان ها بفرستند و به اركان نظام مانند رهبري توهين كنند، كار درستي نيست چراكه كه رهبري در نظام ما مقدس است. فرآيند روزهاي قبل از انتخابات و نيز تحولات پس از آن، از يك هماهنگي وسيع و يك طراحي گسترده و مشاركت تعداد قابل ملاحظه اي از نخبگان سياسي و مذهبي كه مبنا را براي رفراندوم در ايران گذاشته بودند، حكايت مي كند.

مشايي خاطرنشان ساخت: عده اي با شكستن شيشه و آتش زدن موتور و سطل زباله پلاستيكي قصد فريب مردم را داشتند و مي خواستند مردم را در صحنه دخالت دهند.

مشايي در خاتمه عنوان كرد: اميدواريم به بركت عنايات حضرت ولي عصر(عج الله تعالی الفرجه الشریف) و ارزش هاي اخلاقي و انساني كه در اين سرزمين وجود دارد و نگاه امام و شهدايي كه به اين انقلاب و نظام است در مسير اصلاحات، تغييرات و تحولات؛ گام هاي محكم و استواري برداشته شود.